Appartementseigenaren zijn verantwoordelijk voor de brandveiligheid

Als eigenaar van een appartement bent u verantwoordelijk voor een aantal zaken. Ongeacht of het appartement bedoeld is voor eigen bewoning of verhuurd wordt aan anderen. 

Gepubliceerd: 07 januari 2020

Brandveiligheid is nogal een breed begrip en is onder te verdelen in brandpreventie, brandbestrijding en brandalarmering. Het onderdeel brandpreventie richt zich vooral op de voorkoming van vuurhaarden en het creëren van zoveel mogelijk risico verlagende omstandigheden. Wanneer u zelf niet woonachtig bent in het appartement kan het soms lastig zijn om de dagelijkse risico’s te verkleinen en volledig te beïnvloeden. De verantwoordelijkheid met betrekking tot de brandveiligheid, richt zich voor de appartement eigenaar dan ook meer op brandbestrijdings- en brandalarmeringsmaatregelen. Om ervoor te zorgen dat u als appartement- of pandeigenaar voldoet aan de juiste voorwaarden op dit gebied kan er gekozen worden om een contract met een professioneel gespecialiseerd bedrijf af te sluiten die alle voorzorgsmaatregelen en brandbestrijdingsapparatuur regelmatig komt controleren en keuren

Brandveiligheidsvoorwaarden en middelen dienen periodiek getest en gekeurd te worden

Afhankelijk van het type appartement, het aantal bewoners en andere risicofactoren worden er specifieke eisen gesteld waaraan voldaan dient te worden op het gebied van de brandveiligheid. Deze eisen zijn opgenomen in het Bouwbesluit 2012 en voor iedereen toegankelijk. In het Bouwbesluit is onder andere opgenomen welke brandbestrijdingsmiddelen gebruikt dienen te worden. Bij een appartement in een gebouw met meerdere verdiepingen vormen naast brandblussers en brandslangen, ook droge blusleidingen een essentieel onderdeel van de brandbestrijding. Voor appartementen met een verdieping die boven de 20 meter ligt is een droge blusleiding aanleggen wettelijk verplicht. Met droge blusleidingen kan de brandweer in geval van calamiteiten makkelijk en snel grote hoeveelheden water naar een hoger gelegen appartement of verdieping pompen. Voor het optimaal functioneren van droge blusleidingen is het belangrijk dat deze frequent gekeurd worden door een gecertificeerd bedrijf.

Droge blusleidingen dienen periodiek afgeperst te worden om gebreken te identificeren

Wanneer er gebruik gemaakt wordt van droge blusleidingen dan dient er niet alleen een keuring droge blusleiding plaats te vinden, maar moet er soms ook onderhoud verricht worden. Dit onderhoud richt zich vaak op het zogenaamde “afpersen” van droge blusleidingen. Het afpersen is een grondige controle test van de droge blusleiding, waarbij de leidingen eerst ontlucht worden en er daarna onder hoge druk lucht in geperst worden. Het aantal bar en de druk die hierbij gebruik wordt, is afhankelijk van de lengte en de hoogte van de leidingen. Na deze controle kunnen eventuele lekken of afsluitingen geïdentificeerd en verholpen worden. Bedrijven die in dit soort keuringen gespecialiseerd zijn, zorgen voor een keuringsrapport en noteren de datum en de goedkeuring op de daarvoor bestemde plaats, bij brandblussers is dit meestal op de blusser zelf en bij brandslangen vaak in de brandkast.

NEN-Rookmelders zijn betrouwbaar en werken ook wanneer de stroom afslaat

Naast de brandbestrijdingsmiddelen bent u als appartement eigenaar ook verantwoordelijk voor de brandalarmering. Hiermee kunnen bewoners op tijd gealarmeerd worden en kunnen hulpdiensten op tijd in actie komen, waarmee escalatie voorkomen kan worden. Rookmelders vormen in een appartement het meest essentiële onderdeel van de alarmering. Het is belangrijk dat de rookmelders op de juiste plaats bevestigd worden en bijvoorbeeld niet boven een fornuis of in de badkamer geplaatst worden, omdat ze anders te snel af zullen gaan bij kook- of douche dampen. In het Bouwbesluit wordt gerefereerd naar NEN-rookmelders, dit zijn rookmelders die naast de netstroom, ook voorzien worden van stroom via een externe toevoer meestal in de vorm van een batterij. NEN in deze context betekend Nederlandse Norm. De NEN-rookmelder is zeer betrouwbaar en werkt dus ook wanneer onverhoopt de stroomvoorziening wegvalt tijdens een brand.

VvE Helpdesk Advies nodig voor uw VvE?

Raadpleeg onze VvE Helpdesk, een praktische vraagbaak en sparringpartner die uitkomst biedt bij uw VvE vraagstukken.

Reacties Laat een bericht achter
Log in met uw profiel

Om een reactie te kunnen plaatsen heeft u een profiel nodig.

Inloggen
Leeslijst
Wij waarderen uw privacy.
Wij en onze partners gebruiken technologie, zoals cookies, op onze website om advertenties te personalificeren en om verkeer te analyseren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met ons Privacy & Cookiebeleid.