Gerelateerde suggesties:

Valbeveiliging en (groen)daken

15 juli 2014
Daken en daarmee ook groendaken hebben regelmatig onderhoud nodig. Zij moeten dus veilig betreden kunnen worden.
LEES VERDER

Om de noodzakelijke werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren zijn er diverse innovatieve oplossingen. Zo hebben wij een hekwerk en ankerpunten die geïnstalleerd worden zonder de dakbedekking te penetreren.

Wettelijke eisen voor valbeveiliging

Wanneer een dak hoger is dan 3 meter en iemand binnen 2 meter van de rand arbeid moet verrichten, is het volgens de wet verplicht een valbeveiliging te installeren die voldoet aan de eisen zoals gesteld in DIN 4426 en DIN EN 795. Bij niet-doorvalbeveiligde dakmaterialen zoals lichtkoepels gelden dezelfde eisen als hierboven beschreven.

Voorbeelden van te nemen maatregelen voor veilige daken

Bij een borstwering van minstens 100 centimeter boven het groendak zijn geen aanvullende maatregelen nodig.

Versperringen door middel van een ketting, touw of reling mogen ook worden gebruikt mits deze minstens 2 meter uit de rand worden geplaatst. Vanzelfsprekend mag er geen onderhoud worden verricht in de laatste 2 meter naar de rand toe zonder valbeveiligingssysteem.

Zijn bovengenoemde maatregelen niet aanwezig of gewenst, dan kan ook gebruik worden gemaakt van mechanisch bevestigde ankerpunten.

Zijn mechanisch bevestigde ankerpunten niet gewenst of mogelijk, dan zijn geballaste systemen een optie.

Deze informatie is geschreven door:

ZinCo Benelux B.V
Telefoon: +31 (0) 20 6674852
E-mail: daktuin@zinco.nl
Internet: www.zinco.nl 

 

Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!

Reacties

Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!