Gerelateerde suggesties:

Prestatiecontract NBVT kozijnen

18 juli 2014
Prestatiecontract NBVT houdt de kozijnen strak en de VvE ontspannen
LEES VERDER

Nooit meer onderhoudsoffertes aanvragen en vergelijken. Geen drukte en geen zorgen, terwijl de houten ramen en kozijnen altijd de beste behandeling krijgen en optimaal presteren. Dat is wat de leveranciers van houten geveltimmerwerk aangesloten bij de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT) hun klanten in onderhoudscontracten bij nieuw geveltimmerwerk aanbieden.

Houten geveltimmerwerk is mooi, duurzaam, en aan de (kleur)smaak van de moderne tijd aan te passen. Het heeft een hoge isolatiewaarde en heeft bij planmatig onderhoud zomaar een levensduur van vijftig jaar. Vreemd genoeg worden deze pluspunten door sommigen ook als een nadeel ervaren. Want veel huiseigenaren klagen dat een gedeelte van het weekend of de zomervakantie opgaat aan het doorvlooien van offertes van schilderbedrijven voor klein en groot onderhoud of aan het zelf hanteren van de kwast.

De bij de NBvT aangesloten fabrikanten van kozijnen, ramen en deuren ontwikkelen zich meer en meer van toeleverancier aan de aannemer, tot eindverantwoordelijke voor fabricage, installatie en afwerking van geveltimmerwerk. Gefabriceerd en afgewerkt in de beschermde omgeving van de timmerfabriek en niet in het weer en wind van de bouwplaats, hebben de kozijnen en ramen een hoge beginkwaliteit met een verzekerde garantie op de levensduur. Als ze dan ook nog regelmatig onderhoud ontvangen van een daarin gespecialiseerde partij, dan scheelt dat de huiseigenaar/eindgebruiker veel tijd, stress en rompslomp. En wie kan er beter voor zijn eigen product zorgen dan de fabrikant?

Concept IV kozijnen

Dat is de reden dat een steeds groter aantal timmerfabrikanten hun afnemers de keus geeft, naast de productie en montage ook het onderhoud van het geveltimmerwerk in beheer te geven. Bert Kattenbroek van de NBvT zegt: 'Bij Concept-IV-kozijnen overleggen opdrachtgever, timmerfabrikant/onderhoudsbedrijf vooraf over ontwerp, esthetica, functionaliteit en niet te vergeten onderhoud en levensduur. Juist omdat de verschillende partijen in een vroeg stadium met elkaar om tafel zitten en detailafspraken maken. Zo liggen afspraken en uitwerking vast en worden verrassingen en faalkosten voorkomen. En dat maakt het bijvoorbeeld mogelijk harde afspraken te maken over de resultaten voor de 'total cost of ownership'.'

Totaalplan

De timmerindustrie biedt de ramen en kozijnen aan op basis van de BRL 0801, Concept IV (Totaalplan). Naast de levering, afmontage en plaatsing van een volledig afgelakt en beglaasd hoogwaardig houten eindproduct, wordt in samenspraak met eigenaar/gebruiker van het gebouw een meerjarig prestatiecontract opgesteld, waaraan op maat een onderhoudscyclus wordt gehangen waarvoor de timmerfabriek eindverantwoordelijk is. Dit contract wordt voor ondertekening getoetst door de onafhankelijke keuringsinstantie SKH uit Wageningen. Die begeleidt tevens de uitvoering ervan.

Kostenbesparing

Concept IV betekent dat de eindgebruiker volledig wordt ontzorgd, dat het geveltimmerwerk optimaal wordt onderhouden, maar ook dat er maatwerk wordt geleverd voor elke specieke woning- of gebouwsituatie. Een uitvloeisel kan zijn dat aan de ene kant van het gebouw (met de meeste wind- en zonbelasting) vaker wordt geschilderd dan aan de zijde waar dit niet zo'n vaart loopt. Ook is het mogelijk voor kleuren te kiezen die een lagere onderhoudscyclus vergen (donkere kleuren moeten over het algemeen vaker bijgewerkt worden dan lichtere). Zo worden tijdens de bouw- en gebruiksfase kosten bespaard, wordt er optimaal voor het geveltimmerwerk gezorgd en kunnen vergaande afspraken worden gemaakt met betrekking tot de exploitatiekosten. En dat allemaal met garanties die kunnen oplopen tot 25 jaar. En dat zijn toch 25 zomers die niet onderbroken hoeven te worden door het navlooien van onderhoudsoffertes of het zelf hanteren van de schilderskwast.

Meer informatie vind je op www.nbvt.nl.

Guido van Loon - Appartement & Eigenaar

Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!

Reacties

Kozijnadvies
Profiteer met uw VvE nu ook van de uitgebreide subsidiemogelijkheden.