Thema
Financieel
Juridisch
Technisch
Profiel
Inloggen
Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!
appartement
& eigenaar

Kan VvE afwijken van de vastgestelde verdeelsleutel?

Kan VvE besluiten bijdragen aan het reservefonds niet volgens de verdeelsleutel te laten plaatsvinden?

Onze V.v.E. bestaat uit 17 leden en de verdeelsleutel is als volgt: 12x1/20 deel, 4x3/40 deel en 1x4/40deel. Door bepaalde omstandigheden heeft men vorig jaar besloten om bijdragen aan het reservefonds niet volgens de verdeelsleutel te laten plaatsvinden, maar ieder lid een vast bedrag van € 350,- per jaar te laten betalen. Afgelopen jaarvergadering kwam het bestuur met het voorstel om dit vaste bedrag te verhogen naar € 408,- per jaar. Dit voorstel is niet aangenomen. Kan worden besloten bijdragen aan het reservefonds niet volgens de verdeelsleutel te laten plaatsvinden?

BEKIJK ANTWOORD

Door mr. Kim Kroon, Van Till advocaten.

Over de verdeling van de gemeenschappelijke kosten ('de kosten die ingevolge de wet of het reglement voor rekening van de gezamenlijke appartementseigenaars komen') bepaalt de wet dat voor elk appartementsrecht een gelijk deel moet worden bijgedragen, tenzij in de splitsingsakte een andere verhouding is bepaald. In de meeste gevallen is het zo dat de aan een appartementsrecht verbonden bijdrage afhankelijk is van de grootte van het appartement: hoe groter het appartement, hoe hoger het aandeel in de gemeenschappelijke kosten. Deze verdeelsleutel wordt vastgesteld in de splitsingsakte en daarvan mag niet worden afgeweken. Als wordt besloten om daarvan wel af te wijken, dan zal in beginsel sprake zijn van een nietig besluit.

In het onderhavige geval zal het reservefonds betrekking hebben op gemeenschappelijke kosten. Dit betekent dat bijdragen aan het reservefonds ook overeenkomstig de verdeelsleutel zullen moeten worden vastgesteld. Het besluit om ieder lid een vaste bijdrage van € 350,- te laten betalen zal dan ook nietig zijn, omdat dit afwijkt van de in de splitsingsakte vastgelegde verdeelsleutel. In een gerechtelijke procedure kan nietigverklaring van het besluit worden gevorderd en betaling van de bijdragen overeenkomstig de verdeelsleutel. Een (meer) praktische oplossing kan zijn gelegen in verrekening van de teveel (of te weinig) betaalde bijdragen van vorig jaar met de nieuw te betalen bijdragen voor het komende jaar.

Reacties

Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!

ZOEKSUGGESTIES