Thema
Financieel
Juridisch
Technisch
Profiel
Inloggen
Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!
appartement
& eigenaar

Opgebouwde rente op geblokkeerde rekening VvE: voor wie?

VVe: Voor wie is de opgebouwde rente op een geblokkeerde rekening?

Bij de oplevering van onze appartementen is een groot aantal gebreken geconstateerd. Een deel hiervan is verholpen, maar er resten nu nog steeds opleverpunten, zelfs zeer ernstige.

Wij hebben de leden geadviseerd de garantietermijn - 5% van de aanneemsom - niet aan de verkopende partij te betalen, maar op een geblokkeerde rekening over te maken ten name van de notaris. Maar voor wie is nu de opgebouwde rente op deze geblokkeerde rekening?

BEKIJK ANTWOORD

Door mr. Cathelijne Martin, Van Till Advocaten.

In het voornoemde geval is sprake van een zogenaamde notariële kwaliteitsrekening. Als partijen overeen komen dat geld kan worden gestort op deze rekening, dan behoren zij in principe ook afspraken te maken over de daarbij geldende voorwaarden, zoals aan wie de opgebouwde rente toekomt. In dit geval hebben partijen hierover dus geen afspraken gemaakt (althans dat begrijp ik uit uw email). In de wet zijn hierover geen specifieke bepalingen opgenomen.

Uit de rechtspraak is gebleken dat de rechthebbenden -van het geld dat op een kwaliteitsrekening staat- degenen zijn ten behoeve van wie het geld op de rekening is overgemaakt. Zij zijn rechthebbenden onder de voorwaarden die partijen onderling zijn overeengekomen. Hieruit volgt logischerwijs dat aan de rechthebbende ook de opgebouwde rente toekomt. In het onderhavige geval zal de opgebouwde rente dan ook aan de verkopende partij, als rechthebbende, toekomen.

Reacties

Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!

ZOEKSUGGESTIES