Duurzaamheidsinitiatieven van corporaties positief; financiële risico vaak onderschat

Verduurzaming van de energievoorziening is voor corporaties een belangrijk thema.

Gepubliceerd: 05 mei 2010

Ze lopen echter onbedoeld grote risico's met de exploitatie van de daardoor vaak opgerichte energie BV's. De onduidelijkheid over de nieuwe warmtewet en de verplichtingen als energieleveranciers zijn daar debet aan. Energieleverancier worden, vereist dan ook gedegen onderzoek.

Deze constatering kwam naar voren tijdens het seminar van WoonEnergie op 22 april jl. over dit onderwerp. 'Het is de vraag of duurzame energieopwekking met een warmte/koude opslagsysteem eigenlijk wel financieel rendabel is', aldus voorstander van duurzame energie Ton Ceelie van adviesbureau Energy-Circle. 'Bereken de exploitatie van te voren volledig door', was zijn advies, 'want de investeringskosten zijn hoog en financiële tegenvallers kunnen niet worden doorberekend vanwege het Niet-meer-dan-anders principe aan de gebruikers. De corporatie zal deze dus voor haar rekening moeten nemen gedurende de exploitatietermijn.'

Albert Koedam van brancheorganisatie Aedes, voegde daar aan toe dat de Warmtewet in haar huidige vorm van toepassing wordt voor 7.000 tot 8.000 blokverwarmingsinstallaties in Nederland. Door invoering van de warmtewet in deze vorm kan de financiële exploitatie van duurzame energie-installaties en blokverwarmingsinstallaties onder druk komen te staan. Zolang de warmtewet dit probleem niet oplost, verkeert de exploitant van een energie BV dus in onzekerheid. De exploitant van een energie BV zal in het kader van de nieuwe warmtewet moeten toetsen of het hebben van een vergunning voor warmtelevering vereist is. 'Helaas is het wetsvoorstel hierover zeer onduidelijk', aldus Marco de Boer van advocatenkantoor Van Breevoort en Ter Meulen. 'Tevens moet de energie BV beschikken over aansluit- en leveringsvoorwaarden. Het is belangrijk alle juridische aspecten van energielevering goed in kaart te brengen. Zo kan een goede inschatting worden gemaakt van de juridische risico's.'

De ervaringen van Woningstichting Etten-Leur maken duidelijk dat het zelfstandig opzetten van een energiebedrijf een keuze is, waarbij vooraf veel kennis vereist is voor de verplichtingen over de exploitatie gedurende 20 tot 30 jaar. Ferdy Verschuren: 'Met name het klantperspectief is veelal onderbelicht. Hierbij zijn zaken als energiefacturatie, huurdersmutaties en omzetderving door leegstand belangrijk om op voorhand goed in te regelen.'

Dagvoorzitter Ronald van der Horst van WoonEnergie, sloot af met de conclusie: 'Bezint eer gij begint en betrek bij het opzetten van een energie BV in de ontwikkelingsfase gespecialiseerde externe kennis om tijdens de exploitatie niet voor (financiële) verassingen te komen te staan.'

Over WoonEnergie

WoonEnergie is een initiatief van woningcorporaties en brancheorganisatie Aedes. De organisatie behartigt de energiebelangen van meer dan 300 corporaties en zorginstellingen, en die van hun klanten. Dit doet WoonEnergie door hun energievraag te bundelen, waardoor een sterke onderhandelingspositie ontstaat richting de leveranciers van gas en elektriciteit. Op deze manier worden gunstige prijzen en voorwaarden bedongen, en profiteren de aangesloten corporaties en huurders optimaal van schaalvoordeel. Inmiddels betrekken meer dan 130.000 klanten hun energie af via WoonEnergie. Hiermee is het één van de grootste energie-inkoopcollectieven van ons land. WoonEnergie is tevens de initiatiefnemer van BeterPeter, het interactieve, op gedrag gerichte energiebespaarprogramma. Voor meer informatie: www.woonenergie.nl en www.beterpeter.nl.

Guido van Loon - Appartement & Eigenaar

VvE Helpdesk Advies nodig voor uw VvE?

Raadpleeg onze VvE Helpdesk, een praktische vraagbaak en sparringpartner die uitkomst biedt bij uw VvE vraagstukken.

Reacties Laat een bericht achter
Log in met uw profiel

Om een reactie te kunnen plaatsen heeft u een profiel nodig.

Inloggen
Leeslijst
Wij waarderen uw privacy.
Wij en onze partners gebruiken technologie, zoals cookies, op onze website om advertenties te personalificeren en om verkeer te analyseren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met ons Privacy & Cookiebeleid.