Versnel verduurzaming en voorkom derde dip met lage btw-tarief

Gebleken is dat een laag btw-tarief een effectieve maatregel is om investeringen van consumenten, bedrijven en andere organisaties te stimuleren.

Gepubliceerd: 06 april 2015

Branchevereniging van architectenbureaus (BNA) dringt aan bij de politiek

Versnel verduurzaming en voorkom derde dip met lage btw-tarief


Het vasthouden aan het lage btw-tarief is een impuls voor het verduurzamen van de bouwopgaven. Denk hierbij aan het drastisch verminderen van energieverbruik en het voorkomen van leegstand. De branchevereniging van architectenbureaus, de BNA, vindt het verhogen van de btw te vroeg nu de sector uit het dal komt. Het lage tarief voorkomt bovendien een mogelijke derde dip. De BNA dringt er met de gehele bouwketen bij de Tweede Kamer op aan het huidige btw-tarief te handhaven.

‘Het voorgenomen beëindigen van de btw-verlaging per 1 juli aanstaande komt echt veel te vroeg voor onze kwetsbare branche en de bouw’, aldus BNA-directeur Fred Schoorl. De verlaging uit 2013 heeft 800 mensjaren werk opgeleverd. Daar zijn we de politiek, en staatssecretaris van Financiën in het bijzonder, heel dankbaar voor. Wij roepen hen op deze maatregel te verlengen met minimaal een jaar’, aldus Schoorl. ‘De BNA vindt dat de btw-verlaging ook kan gelden voor specifieke maatschappelijke opgaven waaronder verduurzaming en herbestemming’.


Stimuleren van verduurzaming van de leefomgeving
De BNA ziet dat voor deze opgaven veel politieke en maatschappelijke aandacht is en beseft met het kabinet dat er dringend stappen moeten worden gezet. Ondanks de inzet van overheden, bedrijven en andere organisaties blijkt echter dat de realisatie van deze opgaven in de praktijk niet zo vlot verloopt en achterblijft bij de doelstellingen. Toepassing van het lage btw-tarief kan de realisatie van deze opgaven een forse impuls geven. En daarmee tevens bijdragen aan het verdere herstel van de architectuur- en bouwsector.

Effectieve maatregel
Gebleken is dat een laag btw-tarief een effectieve maatregel is om investeringen van consumenten, bedrijven en andere organisaties te stimuleren. Die investeringen zijn nodig om de komende jaren de vele maatschappelijke opgaven en doelstellingen op het gebied van de verduurzaming van de gebouwde omgeving te kunnen realiseren. Het gaat hierbij specifiek om de volgende vijf opgaven:

1. Energieverbruik woningen drastisch verminderen
Om de klimaatdoelstellingen te halen zal het energieverbruik van bestaande woningen en gebouwen drastisch omlaag moeten. Om dat te realiseren zullen in vele honderdduizenden woningen en duizenden scholen en zorggebouwen energiebesparende maatregelen moeten worden genomen.

2. Voorkomen van leegstand
Vele honderdduizenden vierkante meters aan kantoren, bedrijfsgebouwen en zorggebouwen staan leeg of zullen de komende jaren leeg komen te staan. Transformatie en herbestemming van (een deel van) die leegstaande gebouwen is noodzakelijk om verpaupering van wijken en daarmee samenhangende ongewenst maatschappelijk effecten te voorkomen.


3. Langer zelfstandig wonen
De wijzigingen in de zorg maken het noodzakelijk dat ouderen langer zelfstandig in hun woning moeten kunnen blijven wonen. Een groot deel van de bestaande woningen is daarvoor momenteel niet geschikt en zal moeten worden verbouwd. Per woning gaat het hierbij 10.000 tot 50.000 euro aan kosten.

4. Gevolgen stijging zeespiegel
Door klimaatverandering krijgen we in toenemende mate te maken met wateroverlast door heftigere stortbuien. Dit levert veel maatschappelijke schade op. Investeringen in klimaat adaptieve maatregelen in gebouwen en de openbare ruimte zijn noodzakelijk om ook in de toekomst prettig te kunnen blijven wonen, werken en recreëren in onze steden en dorpen.

5. Verduurzamen aardbevingsgebied in Groningen
In het aardbevingsgebied in Groningen staat de duurzaamheid van de leefomgeving door de gevolgen van de aardbevingen onder druk. Vele miljarden aan investeringen in woningen, gebouwen en de openbaren ruimte zijn nodig om die duurzaamheid weer op peil te brengen.

CBS en BNA-cijfers tonen aan: herstel grotendeels te danken aan opleving particuliere markt
Uit eerder onderzoek van de BNA en het CBS bleek al dat het voorzichtige herstel voor de architecten grotendeels te danken is aan een opleving van de particuliere markt die voor een belangrijk deel bestaat uit verbouwingen en renovaties van woningen. Deze markt is vooral het domein van de kleinere architectenbureaus.

Uit de BNA conjunctuurmeting blijkt dat van 54% van de architectenbureaus een toename ervaart van renovaties. Ook uit recente cijfers van het CBS blijkt dat het aanwezige herstel bij architectenbureaus vooral is toe te schrijven aan de woningmarkt.


Over de BNA
Bijna 1200 architectenbureaus zijn verenigd in de BNA, de branchevereniging voor Nederlandse architectenbureaus. De BNA is een netwerk dat modern, creatief ondernemerschap bevordert. Met als drijfveer de kracht van architectuur voor de leefomgeving.

VvE Helpdesk Advies nodig voor uw VvE?

Raadpleeg onze VvE Helpdesk, een praktische vraagbaak en sparringpartner die uitkomst biedt bij uw VvE vraagstukken.

Kennisbank Gerelateerd
Reacties Laat een bericht achter
Log in met uw profiel

Om een reactie te kunnen plaatsen heeft u een profiel nodig.

Inloggen
Leeslijst
Wij waarderen uw privacy.
Wij en onze partners gebruiken technologie, zoals cookies, op onze website om advertenties te personalificeren en om verkeer te analyseren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met ons Privacy & Cookiebeleid.