Vergoeding VvE-administrateur was toch in orde

De Accountantskamer is er ten onrechte van uitgegaan dat een AA geen maandelijkse vergoeding naar zichzelf mocht overmaken.

Gepubliceerd: 30 april 2015

Belangrijkste feiten

Een AA is zelfstandig financieel adviseur. Hij is mede-eigenaar van een sportwinkel en sjoemelt als administrateur van een Vereniging van Eigenaars. Daarom wordt hij door de Accountantskamer gewaarschuwd. Het kascommissielid dat deze klacht indiende, dient een tweede klacht in, wegens eerdere slordigheden van de administrateur. Zo heeft accountant onder andere:

a) geweigerd zijn vergoeding voor 2012 op te voeren als agendapunt voor twee vergaderingen van de VvE in oktober 2011 en de begroting voor 2012 aangepast zonder toestemming van de leden van de VvE, terwijl hij in januari 2012 ten laste van de gemeenschappelijke rekening van de VvE zijn 'honorarium' heeft overgemaakt naar zijn privérekening, zonder officiële factuur;

e) geen officiële facturen opgemaakt voor werkzaamheden die hij vanaf 2009 verrichtte ten behoeve van de VvE;

f) een aantal mutaties ten laste van de VvE laten lopen via de sportwinkel, waarbij hij het adres van Sport In gebruikte als factuuradres voor de bestelling van een Gardena wandslanghouder voor de VvE, terwijl de VvE nooit om een slang heeft gevraagd;

m) niet geregeld dat het geld voor het reservefonds maandelijks op de daarvoor bestemde rekening wordt gestort, waardoor hij zelf over dit geld kan beschikken en betalingen gedaan zonder de handtekeningen van de bevoegde eigenaren;

n) in maart 2012 ten laste van de gemeenschappelijke rekening van de VvE facturen van Sport In betaald, terwijl de materialen niet door de VvE zijn gebruikt;

o) zichzelf maandelijks € 297,50 betaald van de gemeenschappelijke VvE-rekening, ondanks het ontbreken van een contract en een beslissing van de VvE.

De Accountantskamer verklaart deze klachtonderdelen gegrond, omdat de accountant geen waarborgen heeft getroffen tegen de bedreiging voor de naleving van de fundamentele beginselen. Omdat de slordigheden dateren van vóór de opgelegde waarschuwing, vindt de Accountantskamer een nieuwe maatregel voorbarig. Te meer omdat niet aannemelijk is geworden dat de AA een greep uit de kas heeft gedaan.

De accountant gaat in hoger beroep tegen deze uitspraak.

Beroepsgronden

De Accountantskamer heeft deze klachtonderdelen ten onrechte de gegrond verklaard, want:

  • bij klachtonderdeel m miskend dat de accountant door zijn benoeming als bestuurder van de VvE bevoegd was betalingen te doen;
  • de materialen zijn wel degelijk gebruikt door de VvE (klachtonderdeel n);
  • de VvE heeft hierover in oktober 2011 een besluit genomen en het bedrag staat jaarlijks in de begroting (klachtonderdeel n).

Oordeel

Het beroep is deels niet-ontvankelijk, omdat de accountant de summiere beroepsgronden te laat heeft aangevuld. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven velt daarom alleen een oordeel over de klachtonderdelen m, n en o en verklaart het beroep alleen gegrond ten aanzien van klachtonderdeel o.

Ad m

De Accountantskamer verklaarde de klachtonderdelen m, n en o gegrond, omdat uit niets blijkt dat de accountant enigszins rekening heeft gehouden met een bedreiging voor de naleving van de fundamentele beginselen en daartegen dus ook geen waarborgen heeft getroffen. Uit de bestreden uitspraak blijkt niet dat de Accountantskamer de bevoegdheid om betalingen te doen heeft miskend.

Dat de accountant als bestuurder bevoegd was betalingen te verrichten stond niet ter discussie. De Accountantskamer concludeerde terecht dat er een dreiging was omdat de AA gelden voor het reservefonds niet op de rekening van dat reservefonds heeft gestort, maar op een gewone betaalrekening heeft gehouden en daaruit betalingen heeft gedaan.

Ad n

In het aanvullende beroepschrift heeft de accountant nader onderbouwd dat hier gaat om facturen voor bouwmateriaal (trespa) dat de VvE wel degelijk heeft gebruikt. Hij gaat niet in op het oordeel dat hij geen waarborgen heeft getroffen tegen de beschreven bedreiging en uit het beroepschrift blijkt ook niet dat hij die waarborgen wèl heeft getroffen. Dat het trespa is gebruikt door de VvE doet niets af aan de geconstateerde dreiging.

Ad o

Uit de stukken blijkt dat de VvE in de vergadering van 31 oktober 2011 een vergoeding voor de werkzaamheden van de AA heeft vastgesteld van 3 duizend euro per jaar, waar vanaf 2012 19% btw bijkomt. Vanaf 2012 geldt daarom een bedrag van 3570 euro per jaar. Het bedrag van 297,50 euro per maand dat de AA in rekening bracht, stemt hiermee overeen. Dat de werkzaamheden en de vergoeding niet zijn vastgelegd in een contract levert volgens het college geen tuchtrechtelijk verwijt op.

Maatregel

Het college verklaart klachtonderdeel o alsnog ongegrond, maar vindt een maatregel net als de Accountantskamer niet opportuun.

VvE Helpdesk Advies nodig voor uw VvE?

Raadpleeg onze VvE Helpdesk, een praktische vraagbaak en sparringpartner die uitkomst biedt bij uw VvE vraagstukken.

Reacties Laat een bericht achter
Log in met uw profiel

Om een reactie te kunnen plaatsen heeft u een profiel nodig.

Inloggen
Leeslijst
Wij waarderen uw privacy.
Wij en onze partners gebruiken technologie, zoals cookies, op onze website om advertenties te personalificeren en om verkeer te analyseren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met ons Privacy & Cookiebeleid.