Certificering voor werkzaamheden aan CLV-systemen - wat houdt dit in voor VvE's?

Verwarmingsmonteurs moeten vanaf 1 april 2022 gecertificeerd zijn om aan een verbrandingstoestel te mogen werken. Heeft dit gevolgen voor u als VvE?

Gepubliceerd: 26 september 2021

Vanaf 1 april 2022 moeten bij werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties de verbrandingsgassen en de omgevingslucht bij het toestel gemeten worden. Zijn er bij deze metingen vastgestelde grenswaarden overschreden dan kan het zelfs zijn dat de ketel uitgeschakeld moet worden.

Wat is de rol van de VvE in dit verhaal? De VvE is zorgplichtig voor het CLV-systeem in haar pand en moet dit dan ook hebben opgenomen in het meerjarenonderhoudsplan (MJOP). CLV staat voor Combinatie Luchttoevoer- en Verbrandingsafvoer, en is al geruime tijd de standaard in gestapelde woningbouw. Met een CLV-systeem zijn meerdere ketels verbonden aan één gezamenlijke aan- en afvoerleiding. Het systeem regelt de toevoer van verse lucht via de buitenbuis en de afvoer van rookgassen via de binnenbuis.

Rookgassen

Elke cv-ketel stoot verbrandingsgassen uit. Normaal gesproken zullen deze gassen weinig tot geen koolmonoxide (CO) bevatten. Dit is een onzichtbaar, reukloos en giftig gas. Een slecht werkende of slecht onderhouden rookgasafvoer kan echter voor hoge concentraties koolmonoxide zorgen. Als je dit inademt, neemt je bloed minder zuurstof op en is er sprake van een koolmonoxidevergiftiging. De symptomen van een dergelijke vergiftiging lijken heel erg op die van een lichte griep: misselijkheid, vermoeidheid, lichte hoofdpijn en overgeven. Doordat deze symptomen zo op een griepje lijken worden ze vaak niet als koolmonoxidevergiftiging herkend. De gevolgen bij een hoge concentratie kunnen echter zeer ernstig zijn: coma, bewusteloosheid, (blijvende) hersenschade en zelfs overlijden. Zo overlijden er elk jaar in Nederland zo'n 10 mensen aan deze vergiftiging. Daarnaast komen er velen mee terecht in het ziekenhuis. Belangrijk om zo'n vergiftiging te voorkomen dus.

Lekkende rookgasafvoer

Uit onderzoek naar koolmonoxidevergiftigingen blijkt dat deze vaak veroorzaakt worden door lekkende rookgasafvoeren of ketels die verkeerd zijn aangesloten. Dit zorgt ervoor dat er rookgassen en soms zefs koolmonoxide vrijkomt. Bijkomend probleem is dat rookgasafvoeren vaak zijn weggewerkt. Daardoor zijn mensen zich niet bewust van de aanwezigheid hiervan, maar ook niet van de (slechte) staat van onderhoud en eventuele risico's op vergiftiging.

Wie is waar verantwoordelijk voor?

Een appartementseigenaar is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen cv-ketel. Dat betekent verantwoordelijk voor het goed functioneren en onderhouden, maar ook het vervangen wanneer de ketel niet meer naar behoren werkt. De keuze voor een type ketel en het wel of niet goed laten functioneren van deze ketel heeft direct invloed op de gezondheid en veiligheid van de andere mensen in het appartementsgebouw. Belangrijk dus om voor het onderhoud een erkende, ervaren installateur in te schakelen.

Wanneer een cv-ketel aan vervanging toe is, zien we dat veel mensen tegenwoordig kiezen voor een energiezuinige hr-ketel. Deze ketels blazen met een ventilator hun rookgassen het afvoersysteem in. Bepaalde rookgasafvoersystemen zijn daar echter niet geschikt voor. Het kan dan zo zijn dat rookgassen dan bij de buren, die aangesloten zijn op dezelfde rookgasafvoer, naar binnen worden geblazen. Daarnaast koelen de rookgassen van hr-ketels zo ver af, dat vocht neerslaat aan de binnenkant van de afvoer. Hierdoor kunnen oudere metalen afvoeren weer gaan roesten, kunnen uiteindelijk lekkages ontstaan en gassen bij uzelf of uw buren naar binnen komen.

Bij het eventueel aanschaffen van een hr-ketel moet hier dus rekening mee gehouden worden. Een installateur zal eerst moeten controleren of uw rookgasafvoersysteem hier voor geschikt en zo niet of deze hier eventueel op aangepast kan worden. Dat aanpassen moet dan uiteraard wel gezamenlijk gebeuren.

De VvE is, zoals eerder aangegeven, verantwoordelijk voor het onderhoud en eventueel vervangen van de rookgasafvoer. Een rookgasafvoer kan namelijk gaan lekken, doorroesten of scheuren. In de praktijk zien we echter dat onderhoud aan rookgasafvoeren er toch bij inschiet. Erg gevaarlijk, aangezien rookgasafvoeren vaak niet veel langer dan een cv-ketel meegaan. En net zoals bij cv-ketels is onderhoud, periodieke inspectie en vervangen van een rookgasafvoersysteem nodig. Daarom is het noodzakelijk dat de VvE hiervoor geld reserveert in het MJOP.

Wat kan een individuele eigenaar doen?

Als appartementseigenaar kan men er sowieso voor zorgen dat de eigen cv-ketel in orde is en correct is aangesloten op het rookgasafvoersysteem. Daarnaast is het verstandig de buren op de hoogte te brengen van de noodzaak onderhoud aan het gemeenschappelijke rookgasafvoersysteem serieus te nemen. Verder is het verstandig dit ook bij de VvE aan te kaarten en aan te dringen op een langetermijnvisie met structurele, toekomstgerichte oplossingen en sowieso om periodieke inspectie, periodiek onderhoud en afschrijving van het rookgasafvoersysteem op te nemen in het MJOP.

Certificering vanaf 1 april 2022

Zoals gezegd wordt het vanaf 1 april 2022 verplicht voor installateurs om metingen te verrichten in de verbrandingsgassen en de omgevingslucht bij het toestel. Deze installateurs dienen vanaf die datum dan ook gecertificeerd te zijn om deze installaties te plaatsen, onderhouden of repareren. Dit moet ervoor zorgen dat het aantal ongevallen door koolmonoxide omlaag gaat. Dat betekent dat een niet gecertificeerd bedrijf die deze werkzaamheden verricht in overtreding is. Echter ook de opdrachtgever moet er op toezien dat er een gecertificeerd bedrijf wordt ingeschakeld. Daarnaast is het zo dat bij het overschrijden van de vastgestelde grenswaarden er moet worden overgegaan tot het uitschakelen van de ketel.

Dit kan al met al flink wat gevolgen hebben! Houd hier als VvE dus rekening mee en zorg ervoor dat het CLV-systeem in orde is.

VvE Helpdesk Advies nodig voor uw VvE?

Raadpleeg onze VvE Helpdesk, een praktische vraagbaak en sparringpartner die uitkomst biedt bij uw VvE vraagstukken.

Reacties Laat een bericht achter
Log in met uw profiel

Om een reactie te kunnen plaatsen heeft u een profiel nodig.

Inloggen
Ad de Haan
3 jaar geleden
Goedemorgen, Vaak is er ook sprake van individuele rookgasafvoeren (RGA’s) waarbij besturen van VvE’s de verantwoordelijkheid en kosten geheel bij de individuele eigenaar leggen. Ze gaan er daarbij vaak aan voorbij dat de RGA’s wel door een gezamenlijke schacht lopen die wel eigendom is van de VvE en dat deze schacht bij werkzaamheden open gemaakt (hakken, breken en herstellen) zal moeten worden met vaak ook behoorlijke kosten. Als deze kosten niet worden opgenomen in het MJOP bestaat er een gerede kans dat er onvoldoende financiën voorhanden zijn om deze kosten te dragen. M.i. verstandig om het verlengde van uw interessante artikel over CLV’s hier ook aandacht aan te besteden. Met vriendelijke groet, Ad de Haan (06-53166600)
Leeslijst
Wilt u meer dan 3 items lezen?

Lees direct verder tot en met 10 items per maand met een gratis Basis-profiel.

Gratis aanmelden
Wij waarderen uw privacy.
Wij en onze partners gebruiken technologie, zoals cookies, op onze website om advertenties te personalificeren en om verkeer te analyseren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met ons Privacy & Cookiebeleid.