Reserves beter geregeld?

De grootste kostenpost op exploitatierekening van een VvE is bijna altijd “dotatie reservefonds groot onderhoud”.Nieuwe wet geeft duidelijker voorschriften.

Geplaatst door: www.kascommissiegids.nl

Reserves groot onderhoud VvE wettelijk beter geregeld?

Weet u wat meestal de grootste kostenpost op de exploitatierekening van een VvE is? Bijna altijd is dat de post “toevoeging reservefonds groot onderhoud” of –deftiger- “dotatie reservefonds groot onderhoud”. Alle reden dus om aan deze post véél aandacht te geven.
Door het van kracht worden van de nieuwe Wet verbetering functioneren VvE’s (overigens met een overgangstermijn van 3 jaar – dus pas per 1 januari 2021 moet elke VvE aan de nieuwe regels voldoen) moet elke VvE voortaan doen wat elke verstandige VvE al veel eerder deed.

Reservefonds was al verplicht
Al sinds mei 2008 is elke VvE verplicht om een reservefonds voor groot onderhoud te hebben.
Voor VvE’s die gebonden zijn aan het modelreglement 2006, verandert er niet veel. Deze VvE’s waren altijd al verplicht om op basis van een meerjarenonderhoudsplan elk jaar een bedrag aan dat reservefonds toe te voegen. Het modelreglement 2006 schrijft voor dat het meerjarenplan een looptijd van tenminste 5 jaar moest hebben, maar wordt nu overruled door de wettelijke bepaling dat dit plan tenminste een periode van 10 jaar moet beslaan.
Andere VvE’s waren niet verplicht om een meerjarenonderhoudsplan te hebben of om jaarlijks een bepaald bedrag aan te reserve toe te voegen; áls er maar wat geld gereserveerd was voor groot onderhoud, werd voldaan aan de wettelijke bepaling:
art. 126 lid 1 boek 5 Burgerlijk Wetboek: De vereniging houdt een reservefonds in stand ter bestrijding van andere dan de gewone jaarlijkse kosten.

Nieuwe eisen
Deze wettelijke bepaling bestaat nog steeds, maar is aangevuld met drie concrete eisen:
- er moet elk jaar gereserveerd worden;
- het bedrag van de reservering is óf tenminste 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw óf een bedrag op basis van een door de vergadering van eigenaars vastgestelde onderhoudsplan;
- de gereserveerde gelden (= het bedrag van het reservefonds) moeten zijn gedeponeerd op een afzonderlijke (betaal- of spaar)rekening.

Als de reservering geschiedt op basis van een onderhoudsplan, mag dat plan maximaal 5 jaar oud zijn en moet het een periode van tenminste 10 jaar beslaan. Het onderhoudsplan moet ook concreet aangeven wat de geplande onderhouds- en herstelwerkzaamheden en vernieuwingen zullen kosten.

Meer duidelijkheid
Dat is een verbetering van de situatie vóórdat deze nieuwe wet er was, want voorheen hadden VvE’s een grotere vrijheid om zelf te bepalen of en zo ja voor welk bedrag er in de begroting en exploitatierekening als “kosten toevoeging reservefonds groot onderhoud” zou worden opgenomen.
En dat betekende in de praktijk nog al eens dat een VvE te weinig (of veel te weinig) of soms ook te veel (of veel te veel) geld reserveerde voor groot onderhoud. VvE-leden die zich daartegen verzetten hadden weinig middelen om dat aan te vechten, maar staan nu juridisch veel sterker omdat de wet duidelijker eisen stelt.

Gids Financiën van de VvE
In het boek Financiën van de VvE, gids voor VvE-bestuurders en appartementseigenaren staat veel informatie die eigenlijk onmisbaar is voor VvE-bestuurders en appartementseigenaren. Korte, begrijpelijke hoofdstukken – naslagwerk en leesboek in één!
Het boek bevat maar liefst 3 hoofdstukken over het onderwerp “reserve” – voor veel mensen toch lastig te bevatten kost, maar helder uitgelegd.
Voor bestelinformatie zie www.kascommissiegids.nl.

Bedrijvengids Geplaatst door

www.kascommissiegids.nl

Kalverlaantje 9, 2157 PP  Abbenes

Bedrijvengids Wilt u meer weten?

Vraag vrijblijvend informatie aan.

Kennisbank Meer van www.kascommissiegids.nl
Reacties Laat een bericht achter
Log in met uw profiel

Om een reactie te kunnen plaatsen heeft u een profiel nodig.

Inloggen
Leeslijst
Wij waarderen uw privacy.
Wij en onze partners gebruiken technologie, zoals cookies, op onze website om advertenties te personalificeren en om verkeer te analyseren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met ons Privacy & Cookiebeleid.