Wat zijn de gevolgen van het klimaatakkoord?

Op 28 juni jl. presenteerde het kabinet het langverwachte klimaatakkoord. Het belangrijkste doel hiervan is dat Nederland in 2030 minimaal 49% minder CO2-uitstoot dan in 1990. Hoe denkt het kabinet dit te bewerkstelligen en wat zijn de gevolgen voor VvE's

Gepubliceerd: 29 september 2019

Wanneer Nederland in over 11 jaar 49% minder CO2 wil uitstoten, betekent dit dat er over die tijd ongeveer 1,5 miljoen woningen van het aardgas af moeten zijn en dat de komende jaren zoveel mogelijk woningen beter geïsoleerd moeten worden. Tevens staat er in het akkoord dat in 2050 vrijwel geen enkele woning nog met aardgas verwarmd mag worden. Dit alles kan uiteraard nooit gerealiseerd worden zonder dat alle huiseigenaren in ons land gaan merken. Want zodra er in 2030 1,5 miljoen woningen van het aardgas af moeten zijn, moeten er alternatieven worden geboden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan warmtenetten en warmtepompen. Daarnaast zal het voor huiseigenaren aantrekkelijk gemaakt moeten worden hun woning te isoleren. En wat betreft VvE's; zij zullen moeten worden gestimuleerd te verduurzamen. Bijvoorbeeld door de financieringsmogelijkheden te verbeteren. In dit artikel staan we kort stil bij de maatregelen uit het klimaatakkoord die betrekking hebben op huiseigenaren en bekijken we de gevolgen voor VvE's.

Per woonwijk aardgasvrij

Eind 2021 moeten gemeentes bekendmaken welke wijken wanneer aardgasvrij gemaakt worden. Bewoners krijgen uiterlijk acht jaar voordat de levering van aardgas stopt, te horen wat het alternatief zal zijn en wat dit voor hun situatie betekent. Wijken die voor 2030 aardgasvrij gemaakt worden, moeten in 2021 te horen krijgen wat in de plaats van aardgas komt. Zo is het de bedoeling dat huiseigenaren serieus en vroegtijdig betrokken worden bij de plannen. Als proef worden de komende jaren tientallen wijken aardgasvrij gemaakt.

Isolatie

Er komt een isolatiestandaard voor diverse woningtypes. Deze standaard geeft aan tot welk niveau de woning geïsoleerd moet worden om klaar te zijn voor een alternatief voor aardgas. De standaard zal gebaseerd worden op de bouwkundige mogelijkheden van een woning, verder moeten kosten in verhouding tot de baten staan. De isolatiestandaard zal niet verplicht gesteld worden en gebruikt worden als voorwaarde voor subsidiëring en financiering van duurzaamheidsmaatregelen. Voor verbouwingen van bijvoorbeeld de vloer, het dak of de gevel zullen er streefwaardes voor isolatie komen. Daarnaast dienen huiseigenaren een aantrekkelijk isolatieaanbod te krijgen.

Geen verbod op cv-ketels

Voorlopig komt er geen verbod op cv-ketels. Het idee is dat de installatiesector samen met het bedrijfsleven gaat werken aan betere, stillere en goedkopere alternatieven zoals (hybride) warmtepompen. Na 2025 wordt er opnieuw gekeken of een cv-ketelverbod nodig is.

Belasting op elektriciteit omlaag, op gas omhoog

Vanaf 2021 daalt de belasting op elektriciteit, tevens krijgen consumenten meer belastingkorting op de totale energierekening. Daarnaast wordt aardgas duurder in de komende jaren, vanaf 2020 stijgt de belasting. Het hogere tarief voor gas moet mensen er toe zetten minder gas te gaan verbruiken en duurzame maatregelen te nemen.

Geen gasaansluiting bij nieuwbouwwoningen

Vijfenzeventig procent van alle nieuwbouwwoningen die tot eind 2021 worden opgeleverd mogen geen aardgasaansluiting meer hebben. En is het niet meer mogelijk een woning aangasvrij op te leveren, dan moeten er meerwerkpakketten aangeboden worden waarmee de overstap naar aardgasloos wonen makkelijker wordt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zonnepanelen en extra isolatie. Nieuwbouwkopers kunnen geld gaan lenen bij het Nationaal Energiebespaarfonds als ze hun woning alsnog aardgasvrij willen maken.

Meer betrokkenheid bij windmolens

Het is de bedoeling dat uiteindelijk 50% van de opgewekte energie door windmolens op land eigendom van omwonenden wordt. Door bewoners bij windmolenparken te betrekken wordt er meer draagvlak gecreëerd.

Energiebesparende maatregelen

Vanaf januari 2020 staat op www.energiebesparendoejenu.nl gevalideerde informatie over verduurzamingsmaatregelen en een indicatie van de bijbehorende energiebesparing, gekoppeld aan financierings- en subsidiemogelijkheden. Zo kunnen huiseigenaren optimaal geïnformeerd en ontzorgd worden bij het energiezuinig maken van hun woning. Daarnaast komt er een regionaal (onafhankelijk) energieloket om de betrokken partijen bij een wijkgerichte aanpak (waaronder dus de bewoners) te ondersteunen.

Kosten verduurzamingsmaatregelen

De kosten van de verduurzamingsmaatregelen mogen in principe niet hoger zijn dan de besparing op de energierekening. Lukt dat niet, dan zal de overheid met extra financiële ondersteuning komen. Daarnaast worden er nieuwe financieringsmaatregelen geïntroduceerd. Zo is er onder meer een overdraagbare lening aangekondigd. Bij een verhuizing moeten huiseigenaren de lening kunnen overdragen aan de nieuwe bewoners. Uiterlijk 2022 moet de ze gebouwgebonden financiering mogelijk zijn.

En wat zijn de gevolgen voor VvE's?

De financieringsmogelijkheden voor VvE's die willen verduurzamen worden verbeterd. Diverse financiële partijen (waaronder banken) onderzoeken hoe ze VvE's kunnen stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen. Ook voor kleinere VvE's (bestaande uit minder dan zes appartementen) wordt een passende financieringsvorm gezocht. Tevens komt er een Warmtefonds, waar ook VvE's gebruik van kunnen maken. Wie geen kan krijgen, kan hier terecht. In dit fonds komt tot 2030 een bedrag van 50 tot 80 miljoen per jaar beschikbaar. Het is echter nog niet helemaal duidelijk hoe de regeling voor VvE’s ingericht zal worden.

Verder staat er in het klimaatakkoord te lezen dat er door diverse partijen de komende jaren verkend zal worden wat er, in aanvulling op de uitbreiding van het Nationaal Energiebesparingsfonds (NEF) en het beschikbaar komen van 30 jaar financiering, nog meer nodig is om markpartijen in de toekomst aantrekkelijk leningen te laten aanbieden voor energiebesparing door VvE's. Daarnaast is het NEF bereid om onder bepaalde condities te bezien of VvE's met 6 tot 10 appartementen ook voor NEF-financiering in aanmerking komen. Voor VvE's die minder dan 6 appartementen hebben wordt onderzocht hoe zij een passend financieringsaanbod kunnen krijgen.

Wachten op de wijkgerichte aanpak

Belangrijk voor VvE's is in ieder geval het moment dat gemeentes bekend gaan maken wat de wijkgerichte aanpak gaat worden. Dan kunnen VvE's namelijk concreet gaan bepalen wat de mogelijkheden voor hun worden op het gebied van techniek, geld en tijd.

VvE Helpdesk Advies nodig voor uw VvE?

Raadpleeg onze VvE Helpdesk, een praktische vraagbaak en sparringpartner die uitkomst biedt bij uw VvE vraagstukken.

Reacties Laat een bericht achter
Log in met uw profiel

Om een reactie te kunnen plaatsen heeft u een profiel nodig.

Inloggen
Leeslijst
Wilt u meer dan 3 items lezen?

Lees direct verder tot en met 10 items per maand met een gratis Basis-profiel.

Gratis aanmelden
Wij waarderen uw privacy.
Wij en onze partners gebruiken technologie, zoals cookies, op onze website om advertenties te personalificeren en om verkeer te analyseren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met ons Privacy & Cookiebeleid.