Het risico van een aanrijdingsschade.

Wat kunt u als VvE doen om de kans op een botsing te voorkomen?

Gepubliceerd: 08 april 2024

Door: Rob van den Heuvel - Accountmanager Vastgoed - Rivez Assurantiën & Risicobeheer B.V.

“Ja hoor, het is alweer raak! Het is meer regel dan uitzondering aan het worden! Kunnen ze niet gewoon een keer opletten!” Dit zijn zomaar drie frequent voorkomende uitspraken na alweer een aanrijdingsschade aan het gebouw van de VvE. Vanwege de toename van het aantal auto’s en de behoefte aan parkeerfaciliteiten neemt ook het risico op een aanrijding aan het gebouw van uw VvE toe. Wat is er verzekerd en wanneer moet de VvE bloeden voor een onoplettendheid van een bestuurder.


Recentelijk heb ikzelf nog een risico-inspectie mogen bijwonen van een nieuwbouw appartementencomplex in een vooruitstrevende duurzame stad in Nederland. Een stad waarin de lokale overheid het bezit en gebruik van het openbaar vervoer stimuleert en het elektrisch rijden aanmoedigt. Samen met de risicodeskundige van verzekeraar en de voorzitter van de VvE hebben wij in een ochtend het gehele appartementencomplex doorlopen op zoek naar mogelijke gevaren die op de loer liggen. Van de zonnepanelen gesitueerd op de daken tot de containeropslag in de parkeerkelder van de VvE, het hele complex is onder de loep genomen. Dan zou je denken, een nieuwbouw appartementencomplex moet toch voldoen aan de meest recente normen en regels? Hoe kan het dan, dat er alsnog risico’s zijn die niet aan bod komen? Iedere deskundige heeft zo zijn eigen expertise en met name ervaringen uit het verleden waar we lering uit kunnen trekken.

Bij het bezochte appartementencomplex was nauwkeurig gekeken naar de brandveiligheid, met name naar het beperken van een eventuele brand. Zo kent het complex branddeuren in de gemeenschappelijke hallen, die bij brand zorgen voor een afgesloten ruimten. Ook de parkeerkelder van het complex is opgedeeld in verschillende zones. Iedere zone betreft een compartiment dat bij een eventuele brand door middel van een brandwerend rolscherm afgesloten kan worden. Hierdoor kan bij een brand de schade worden beperkt tot het compartiment waarin de brand ontstaat.

Bij de risico-inspectie van dit recent opgeleverde complex bleek dat de eerste aanrijdingsschade zich al had voorgedaan, namelijk aan één van de brandwerende rolschermen. En dit ondanks de aanwezigheid van een hoogtebegrenzerbalk bij de in- en uitrit van de parkeergarage. Zoals het spreekwoord luidt: “Een ongeluk zit in een klein hoekje”. Men was op veel zaken voorbereid, er waren preventieve maatregelen getroffen en dan ontstaat er toch nog een aanrijdingsschade. Wat mij wel verbaasde was het ontbreken van camera’s bij de kwetsbare delen in de parkeerkelder, zoals bij de slagbomen, de brandwerende rolschermen en de speedgates bij de in- en uitgang. Het plaatsen van camera’s is geen vereiste vanuit het bouwbesluit. Het is ook geen verplichting voortkomend uit wet- en regelgeving. En het is geen voorwaarde voor de verzekering van het gebouw van de VvE. Toch ontstaan er dagelijks nieuwe schadevoorvallen, die dikwijls uitmonden in een welles-nietes-spelletje tussen de betrokkenen.

Ingeval van een aanrijdingsschade is het altijd belangrijk dat de betrokkenen een schadeformulier invullen. Hiermee worden belangrijke gegevens van alle partijen evenals de toedracht van het voorval op papier gezet. Vervolgens kunnen de betrokken verzekeraars er onderling voor zorgen dat de financiële schade ontstaan door de aanrijding wordt afgewikkeld, zodat de VvE of de eigenaar van het voertuig niet met een financieel nadeel achterblijft. Maar wat nu als de veroorzaker van de aanrijdingsschade niet bekend is? Doordat de veroorzaker zich niet meldt of zich niet bewust was van de ontstane aanrijdingsschade. Bijvoorbeeld wanneer een toegangspoort niet juist functioneert. Maar natuurlijk ook wanneer men is afgeleid. Bij een aanrijdingsschade wordt er te allen tijde gevraagd naar een schadeformulier. Heeft u een door een motorvoertuig veroorzaakte schade? En is de dader onbekend of onverzekerd? Dan kunt u misschien een schadevergoeding krijgen van het Waarborgfonds Motorverkeer.

Is er een getuige van een aanrijding of van het wegrijden van motorvoertuig? Laat dan het kenteken en/of andere kenmerken van het betrokken voertuig noteren. Een belangrijke vereiste om een beroep te kunnen doen op het Waarborgfonds is binnen veertien dagen melding maken en aangifte te doen bij de politie. Indien uw VvE voldoet aan alle voorwaarden voor een vergoeding uit het Waarborgfonds Motorverkeer, dan kan uw VvE alsnog voor het overgrote deel schadeloos gesteld worden.

Als de veroorzaker wel bekend is, zorg er dan voor dat alle partijen (de bestuurder van het voertuig en de VvE) een schademelding doen bij verzekeraar. De betrokken verzekeraars zullen op basis van de aangeleverde informatie oordelen welke partij verantwoordelijk is en de schade dus dient te vergoeden. Het kan voorkomen dat de verzekeraar van de VvE de schade-uitkering al heeft gedaan. Dan is het ook mogelijk om het eventuele van toepassing zijnde eigen risico te verhalen op de veroorzaker. Over het algemeen is bij een gebouwverzekering met uitgebreide dekking van een VvE het risico voor aanrijdingsschade meeverzekerd.

Het kan ook voorkomen dat de toegangspoort om onverklaarbare reden niet juist functioneert en per ongeluk sluit op het moment dat een auto de parkeerkelder verlaat. In dit soort kwesties kan de voertuigeigenaar de VvE aanspreken voor de ontstane schade aan het voertuig. Een aansprakelijkheidsverzekering van de VvE kan bij een aansprakelijkheidsstelling optreden namens de VvE en de benadeelde schadeloos stellen. Echter hierbij is ook weer het bewijs een belangrijke vereiste.

Heeft u als VvE een parkeerkelder met een toegangspoort, slagbomen, roldeuren of iets soortgelijks? Onderneem preventief actie door het plaatsen van een camerasysteem. Hiermee neemt u het risico op aanrijdingsschade niet weg, maar verkleint u wel de kans op gebrek aan bewijs. Het plaatsen van een camerasysteem is vooralsnog geen verplichting vanuit de verzekeraars van een VvE, maar een advies. Een advies wat veel discussies kan beperken of voorkomen.

VvE Helpdesk Advies nodig voor uw VvE?

Raadpleeg onze VvE Helpdesk, een praktische vraagbaak en sparringpartner die uitkomst biedt bij uw VvE vraagstukken.

Reacties Laat een bericht achter
Log in met uw profiel

Om een reactie te kunnen plaatsen heeft u een profiel nodig.

Inloggen
Leeslijst
Wilt u meer dan 3 items lezen?

Lees direct verder tot en met 10 items per maand met een gratis Basis-profiel.

Gratis aanmelden
Wij waarderen uw privacy.
Wij en onze partners gebruiken technologie, zoals cookies, op onze website om advertenties te personalificeren en om verkeer te analyseren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met ons Privacy & Cookiebeleid.