Wie is er verantwoordelijk voor de valbeveiliging?

Het dak van een appartementencomplex zal periodiek geïnspecteerd en onderhouden moeten worden. En tijdens werkzaamheden moeten ongelukken natuurlijk voorkomen worden.

Gepubliceerd: 03 juli 2019

Het is dan ook verplicht adequate voorzieningen aan te brengen. Maar wie is daar verantwoordelijk voor?

De veiligheidsgrens voor het werken op een dak is gesteld op 2,5 meter. Dit wil zeggen dat men vanaf 2,5 meter spreekt van werken op hoogte. Er zijn dan specifieke maatregelen verplicht om valgevaar te voorkomen: valbeveiliging. Deze verplichting geldt echter niet enkel en alleen voor deze hoogte. Ook wanneer er sprake is van een verhoogd valrisico, denk hierbij aan werken boven water of nabij uitstekende delen, is valbeveiliging verplicht. Valbeveiliging wordt onderverdeeld in permanente en tijdelijke valbeveiliging. De eerste type valbeveiliging is permanent op een gebouw geïnstalleerd. Altijd beschikbaar dus als er op het dak gewerkt moet worden. Voorbeelden zijn losse ankerpunten, hekwerken en leeflijnsystemen. Als er geen permanente valbeveiliging aanwezig zal er gebruik gemaakt moeten worden van tijdelijke valbeveiliging. Dit zijn bijvoorbeeld tijdelijke ankerpunten, steigers en/of persoonlijke beschermingsmiddelen. We merken dat er bij veel VvE's onduidelijkheid bestaat over valbeveiliging. Wie is er nu verantwoordelijk voor het aanbrengen van de voorzieningen en wie is er aansprakelijk als het misgaat?

De verantwoordelijkheid

Wanneer een VvE opdracht geeft voor werkzaamheden op hoogte zijn er doorgaans drie partijen betrokken bij een opdracht: de opdrachtgever (de VvE, als gebouweigenaar), de opdrachtnemer (het bedrijf waaraan de VvE de opdracht verleent, de werkgever) en de uitvoerder (de werknemer). Vanuit de arbeidsomstandighedenwet is de werkgever de hoofdverantwoordelijke voor de werkomstandigheden van zijn personeel. Een gebouweigenaar speelt hier geen rol bij, tenzij men zelf onderhoudspersoneel in dienst heeft. Dan is hij namelijk tevens werkgever en dient hij zorg te dragen voor veilige arbeidsomstandigheden. Hiermee lijkt de VvE helemaal gevrijwaard, maar dat is echter niet het geval. Als gebouweigenaar bent u namelijk wel verantwoordelijk voor de staat van het gebouw. Deze moet geen onveilige situaties opleveren. En heeft het gebouw een permanent valbeveiligingssysteem, dan is de gebouweigenaar verantwoordelijk voor het goed functioneren hiervan. Verder moet de VvE als opdrachtgever erop toe zien dat er op de juiste manier gebruikgemaakt wordt van de valbeveiliging. Het is dus verstandig om de voorschriften voor het gebruik van valbeveiliging schriftelijk vast te leggen in de opdracht van de werkzaamheden.

Permanent of tijdelijk?

Als VvE dient u er dus voor te zorgen dat er veilig op het dak gewerkt kan worden door de bedrijven die ze inhuren, hetzij door gebruik te maken van de aanwezige permanente valbeveiliging of door gebruik te maken van tijdelijke valbeveiliging (tijdelijke ankerpunten, hekwerken en/ of persoonlijke beschermingsmiddelen). Uiteraard heb je hierbij te maken met een kostenplaatje. Bij tijdelijke valbeveiliging zullen de kosten worden doorberekend aan de VvE, vaak met een marge. Denk bijvoorbeeld aan opbouwkosten of kosten voor vergunningen. In het geval van permanente valbeveiliging zijn de kosten (eenmalig) hoger. Bijkomende kosten zijn er niet of nauwelijks meer, in de meeste gevallen betekent dat u de investering binnen twee jaar terugverdient. Belangrijk dus om na te gaan hoe vaak er op hoogte gewerkt wordt aan het gebouw, nu en in de toekomst.

Risico-inventarisatie

Om goed inzicht te krijgen in wat nodig is voor uw specifieke situatie is het belangrijk een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) op te (laten) stellen. Hierin worden vragen beantwoord als:
- waar worden werkzaamheden uitgevoerd?
- hoeveel personen zijn er aan het werk en met welke frequentie?
- op welke hoogte wordt er gewerkt?
- welke risico's zijn er?

Met het RI&E krijgt u een uitgebreid beeld waar de veiligheidsrisico’s zich bevinden. Bovendien weet u gelijk welke voorzieningen of maatregelen getroffen kunnen worden om deze risico's te minimaliseren. Verder worden alle valbeveiligingssystemen die mogelijk zijn vermeld. Zo zorgt u dat er altijd veilig op hoogte gewerkt kan worden.

VvE Helpdesk Advies nodig voor uw VvE?

Raadpleeg onze VvE Helpdesk, een praktische vraagbaak en sparringpartner die uitkomst biedt bij uw VvE vraagstukken.

Kennisbank Gerelateerd
Reacties Laat een bericht achter
Log in met uw profiel

Om een reactie te kunnen plaatsen heeft u een profiel nodig.

Inloggen
Leeslijst
Wilt u meer dan 3 items lezen?

Lees direct verder tot en met 10 items per maand met een gratis Basis-profiel.

Gratis aanmelden
Wij waarderen uw privacy.
Wij en onze partners gebruiken technologie, zoals cookies, op onze website om advertenties te personalificeren en om verkeer te analyseren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met ons Privacy & Cookiebeleid.