Sanctiewet verplicht VvE's tot een UBO

De Vereniging van Eigenaren is uitgesloten van de in de Wet ter voorkoming van witwassen, fraudebestrijding en terrorisme (Wwft) verplichte inschrijving in het UBO-register. Maar het is wel van belang dat wordt vastgesteld wie de UBO van uw VvE is.

Geplaatst door: KOK Assurantiën

Maar op basis van de Sanctiewet, die óók als doel heeft om terrorisme en criminele organisaties te bestrijden, zijn financiële instellingen verplicht om te achterhalen met wie men zaken doet. Het is dus wel degelijk van belang dat wordt vastgesteld wie de UBO van uw VvE is. In dit artikel wordt uitgelegd hoe het zit.

De Sanctiewet en de Wet ter voorkoming van witwassen, fraudebestrijding en terrorisme (Wwft) zijn wetten die als doel hebben om criminele organisaties en hun (financiële) activiteiten te bestrijden. Eén van de gevolgen van deze wetten is dat duidelijk moet zijn welke natuurlijke personen verantwoordelijk zijn voor een onderneming, stichting of vereniging. Dit wordt onder andere bepaald door de rechtsvorm van de onderneming. Bij een B.V. zijn dit vaak de aandeelhouders, bij een V.O.F. de vennoten, bij een eenmanszaak de eigenaar en bij een stichting of vereniging over het algemeen de bestuurders.

Ultimate Beneficial Owner
Deze personen worden als ‘uiteindelijk belanghebbenden’ aangemerkt of, in het Engels, ‘Ultimate Beneficial Owner’ (UBO). Voor Verenigingen van Eigenaren geldt dat personen die meer dan 25% van de stemrechten of de zeggenschapsverhouding in de VvE hebben, als UBO worden gezien. Voldoet niemand aan die eis, dan moet worden vastgesteld wie de pseudo-UBO is. Want er is altijd wel iemand die de verantwoordelijkheid draagt en beslissingsbevoegdheid heeft over de vereniging. Vaak zijn dit zijn de (statutaire) bestuurders van de VvE.

Op basis van de Wwft heeft Nederland een verplicht UBO-register, waarin alle uiteindelijk belanghebbenden van bedrijven, stichtingen en verenigingen zijn vermeld. VvE's vallen niet onder de wettelijke registratieplicht van dit openbare register. Enerzijds omdat VvE's niet goed aansluiten bij de werkingssfeer van de Wwft. De vereniging heeft tot doel het onroerend goed te onderhouden, het risico op financieel-economische criminaliteit via VvE's is laag. Daarnaast kennen VvE's een wettelijke regeling waarbij alle eigenaren met een appartementsrecht automatisch lid zijn. De gegevens van alle appartementseigenaren zijn daardoor bij het kadaster geregistreerd, bovendien zijn bestuurders van VvE’s vaak bekend via het handelsregister.

Toch moet ook van VvE's duidelijk zijn wie de (pseudo-)UBO is. Dat komt door de Sanctiewet, die er bijvoorbeeld voor zorgt dat criminele organisaties moeilijker aan geld kunnen komen. Financiële dienstverleners zijn op basis van de Sanctiewet verplicht om jaarlijks én bij bepaalde transacties (zoals het aanvragen van een verzekering en een schade-uitkering) na te gaan of de betreffende relatie, hun bestuurder(s) of andere belanghebbenden op zogenoemde sanctielijsten voorkomen. Omdat zij bijvoorbeeld betrokken zijn bij criminele activiteiten of terrorisme. Met organisaties die op de sanctielijst staan mogen beslist geen zaken worden gedaan. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht of financiële instellingen die wet- en regelgeving naleven.

Bedrijvengids Geplaatst door
KOK Assurantiën

KOK Assurantiën

Rivium Quadrant 81, 2909 LC  Capelle aan den IJssel

Bedrijvengids Wilt u meer weten?

Vraag vrijblijvend informatie aan.

Reacties Laat een bericht achter
Log in met uw profiel

Om een reactie te kunnen plaatsen heeft u een profiel nodig.

Inloggen
Leeslijst
Wij waarderen uw privacy.
Wij en onze partners gebruiken technologie, zoals cookies, op onze website om advertenties te personalificeren en om verkeer te analyseren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met ons Privacy & Cookiebeleid.