Schade als gevolg van een overstroming blijft een catastrofe. Maar is het daarom ook niet verzekerbaar voor uw VvE?

De laatste weken zijn wij een nat kikkerlandje. De hevige langdurige neerslag is een klimatologische ontwikkeling welke voor de toekomst meer regel dan uitzondering zal worden.

Gepubliceerd: 01 februari 2024

Hiermee kan het risico om overstromingen enkel toenemen. Buiten het feit dat een overstroming een impactvolle gebeurtenis voor mens, dier als omgeving roept het ook direct de discussie op wie opdraait voor de kosten voor het herstellen van alle schade. Een doorlopende discussie van meer dan twintig jaar, maar is er nu eindelijk een doorbraak?

Door: Rob van den Heuvel - Accountmanager Vastgoed - Rivez Assurantiën & Risicobeheer B.V.

De zonnige zomer van 2021 wordt opgeschrikt door overstromingen in Limburg, België en Duitsland. Deze overstroming is de één na duurste natuurramp ter wereld van dat jaar. De totale schade liep in de tientallen miljarden euro’s. Het is half juli 2021 en na weken vol zonneschijn draait het weer plots. Immers is niets zo veranderlijk als het weer. Er valt extreem veel regen welke leiden tot overstromingen met als gevolg ruim tweehonderd mensen die overlijden. In Limburg traden beken en rivieren ver buiten hun over, waardoor onder andere het centrum van Valkenburg onder water komt te staan. Vele huishoudens staan letterlijk met hun voeten in het water, een ongekende weelde. Het lijkt een slechte film of een terugblik op het verleden van de watersnoodramp in ’53. Dit heeft geleidt tot een enorme schade met enorm hoge herstelkosten.

Velen kijken bij een dergelijk ramp direct naar de verzekeraars. Wij zijn toch verzekerd tegen schade aan ons gebouw? Waarom zijn de herstelkosten van de waterschade veroorzaakt door een overstroming niet verzekerd? Het gros van de gebouwverzekeringen voor VvE’s kent een uitsluiting voor schade als gevolg van overstroming. Reden dat een dergelijke schade niet verzekerbaar is op een reguliere gebouwverzekering is omdat de impact zo enorm groot is, dat deze ook niet te dragen is voor verzekeraars. Het wordt in de verzekeringswereld ook wel een catastroferisico genoemd. Dit is een risico op schade van een uitzonderlijke omvang dat wordt veroorzaakt door een catastrofe. Naast overstroming, zijn ook aardbevingen, vulkanische uitbarstingen, atoomkernreacties en oorlogen catastroferisico’s waarvoor de impact bij een dergelijk voorval zo groot zijn, dat deze niet verzekerbaar zijn.

Voor schade als gevolg van overstroming is er echter al jaren een discussie gaande. Valt dit risico niet onder te verdelen in verschillende categorieën, waardoor er wel een verzekeringsmogelijkheid ontstaat. In 2018 heeft het Verbond van Verzekeraars aan zijn leden het advies gegeven om lokale overstromingen te verzekeren. Een advies van het Verbond van Verzekeraars is nooit bindend voor verzekeraars. Reden hiervoor is dat er wet- en regelgeving is waarbij het nimmer een bindend advies kan zijn voor verzekeraars. Oftewel verzekeraars hebben de vrijheid om af te wijken van het advies van het Verbond. Terugkomend op het advies uit 2018, hierbij heeft het Verbond geadviseerd om lokale overstromingen te verzekeren. De verzekeraars van particuliere verzekeringen zijn als eerste het advies ter harte gaan nemen en inmiddels hebben vele verzekeraars de dekking op gebouwverzekeringen uitgebreid.

Na de overstromingen 2021 in Limburg is het onderwerp ook weer in de markt van VvE’s nadrukkelijker op de agenda gekomen. Ook voor betrokkenen welke destijds de overstromingen hebben ervaren of welke in aanraking zijn gekomen met een dergelijke ramp zijn zich vaker gaan wenden tot haar verzekeraars. Tot dusver was het antwoord onveranderd, “Beste gebouweigenaar, helaas hebben wij tot dusver geen mogelijkheden dit risico mee te verzekeren op uw gebouwverzekering”. Dit jaar is hier verandering in gekomen en is één van de grootste verzekeraars is VvE-land Achmea met de merken Centraal Beheer en Interpolis gekomen met een uitbreiding van de dekking op de gebouwverzekeringen voor de VvE’s. Hierbij is schade als gevolg van een overstroming van een niet-primaire waterkering doordat er water onvoorzien het gebouw van uw VvE in Nederland is binnengedrongen verzekerd.

Maar wat is dan een waterkering? Een waterkering is een object dat bedoeld is om logischerwijs water tegen te houden. Hierbij wordt er onderscheidt gemaakt tussen primaire en niet-primaire waterkeringen. Een primaire waterkering biedt bescherming tegen overstroming bij hoogwater van bijvoorbeeld de Noordzee, het IJsselmeer of grote rivieren zoals de Rhijn, de Maas zoals een dijk, een duin of stormvloedkering. De primaire waterkeringen beschermen ons land tegen de zee en de grote rivieren. Een niet-primaire waterkering tref je langs lokale regionale rivieren. Een dergelijke kering kan een kade zijn, maar ook een weg of weiland. De niet-primaire waterkering vormen vaak onderdeel van het woon- en leefmilieu in de regionale omgeving. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat als er een grote overstroming ontstaat door een primaire waterkering dit niet verzekerd is. Dit blijft een te grote catastrofe.

Onder het mom goed voorbeeld doet volgen, hebben inmiddels meerdere verzekeraars zich achter het nieuwe standpunt geplaatst. Vanaf 1 januari zullen velen VvE-gebouwen verzekerd zijn voor het schade als gevolg van overstroming van niet-primaire waterkeringen. Al met al een positieve kentering in de uitdagingen die ons te wachten staat, met de klimatologische veranderingen. Heeft u vragen over uw dekking? Neem contact op met uw verzekeringsadviseur en bespreek deze ontwikkeling.

VvE Helpdesk Advies nodig voor uw VvE?

Raadpleeg onze VvE Helpdesk, een praktische vraagbaak en sparringpartner die uitkomst biedt bij uw VvE vraagstukken.

Reacties Laat een bericht achter
Log in met uw profiel

Om een reactie te kunnen plaatsen heeft u een profiel nodig.

Inloggen
Leeslijst
Wilt u meer dan 3 items lezen?

Lees direct verder tot en met 10 items per maand met een gratis Basis-profiel.

Gratis aanmelden
Wij waarderen uw privacy.
Wij en onze partners gebruiken technologie, zoals cookies, op onze website om advertenties te personalificeren en om verkeer te analyseren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met ons Privacy & Cookiebeleid.