Gerelateerde suggesties:

Modelovereenkomst voor Energiekostenbesparing

07 mei 2015
Het energieprestatiecontract fungeert als een contractueel kader voor de invoering van een overeenkomst op het gebied van energiekostenbesparing.
LEES VERDER

Het energieprestatiecontract fungeert als een contractueel kader voor de invoering van een overeenkomst op het gebied van energiekostenbesparing. Nu het bij het contracteren van energieprestaties gaat om een veelomvattend concept, variërend van het plannen van maatregelen via de uitvoering daarvan tot het garanderen van energiebesparende resultaten, wordt in het energieprestatiecontract een regeling gegeven voor een hele reeks diensten.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gebruikelijke inhoud van een energieprestatiecontract. Enerzijds kan een energieprestatiecontract als gevolg van deze inhoud worden aangemerkt als een contract voor werkzaamheden en de wettelijke basis is derhalve gelegen in de van toepassing zijnde regelingen van het Burgerlijk Wetboek. Anderzijds laat deze inhoud duidelijk zien dat er aanmerkelijke verschillen zijn vergeleken met de warmteleverings- of exploitatiecontracten, die geacht worden te vallen onder de contracten op het gebied van hoofdleveringen en reeds vele jaren worden gebruikt.

Energiebesparende maatregelen

- Analyse
- Planning
- Uitvoering
- Garantie van energiekostenbesparing

Exploitatie en onderhoud van faciliteiten
- Exploitatie
- Onderhoud
- Inspectie
- Reparatie

Overige diensten
- Opleidings- en kwalificatiemaatregelen

De analyse, planning en uitvoering van energiebesparende maatregelen, met inbegrip van een permanente garantie van het energiebesparende effect, zijn de centrale diensten die worden opgenomen in een energieprestatiecontract.

Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!

Reacties

Zonnepaneel-advies
Er zijn diverse manieren om zonnepanelen op daken van appartementsgebouwen mogelijk te maken.