Thema
Financieel
Juridisch
Technisch
Profiel
Inloggen
Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!
appartement
& eigenaar

Voordelen mechanische ventilatiesystemen

19 december 2016
Frisse lucht is onontbeerlijk voor een goede gezondheid. Niet alleen buiten, maar ook in huis.
LEES VERDER

In goed geïsoleerde huizen laat het binnenklimaat echter vaak te wensen over. Ventileren kunnen we doen door middel van het openzetten van roosters en raampjes, natuurlijke ventilatie of middels een elektrisch ventilatiesysteem, ook wel mechanische ventilatie genoemd. Mechanisch ventileren op z’n beurt kan ook op twee manieren:
- alleen afzuigen, de verse schone lucht dient dan alsnog door roosters en ramen aangevoerd te worden,
- een volledig luchtcirculatiesysteem, de zogenaamde balansventilatie, dat zelf de vervuilde lucht vervangt door schone.

Goed ventileren is niet alleen noodzakelijk ter voorkoming van geurtjes en schimmelvorming in huis, een slecht geventileerd huis brengt ook ongewenste gezondheidsklachten met zich mee. Ten opzichte van natuurlijk ventileren geniet, met name in de beter geïsoleerde woning, mechanisch ventileren de voorkeur. Hieronder de voordelen van mechanisch ventileren.

- Het ventileren gebeurt op een vakkundige en betrouwbare manier, 24 uur per dag en ook wanneer je niet thuis bent. Met name met een balansventilatie hou je een gelijkmatig binnenklimaat waarbij de afgevoerde vervuilde lucht gelijkmatig vervangen wordt door schone. Indien gewenst kan het systeem uitgebreid worden met pollenfilters.
- Tochtklachten kunnen gereduceerd worden tot nul wanneer je het systeem de temperatuur van de schone lucht op dezelfde temperatuur als binnen laat brengen. Ongeacht de weersomstandigheden, dus ook wanneer het al dagenlang achtereen regent, heb je altijd aanvoer van droge, frisse lucht.
- De warmte die verloren zou gaan bij het afzuigen kan teruggewonnen en gebruikt worden voor het verwarmen van de verse lucht.
- Mechanische ventilatie bespaart energie. Het klinkt onwaarschijnlijk dat, wanneer je 24 uur per dag een of meerdere ventilatoren hebt draaien, je zou bezuinigen op je energieverbruik. Gebleken is echter dat, bij correct gebruik, het energieverbruik minder kost dan de warmte die anders verloren zou gaan door de open ramen en/of roosters.
- Mechanische ventilatie vraagt weinig onderhoud en net als voor cv-installaties, kan je er onderhoudscontracten voor afsluiten. Dat betekent dat de servicedienst twee maal per jaar de filters vervangt en eens in de vier jaar een uitgebreide onderhoudsbeurt verricht. Indien nodig wordt ook het systeem opnieuw ingeregeld. De kosten die je hiervoor maakt vallen ook ruim binnen de eerder genoemde energiebesparing.

Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!

Reacties

Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!

ZOEKSUGGESTIES