Zonnesystemen en de VvE

De groei van het aantal zonnepanelen in ons land en de daarbij behorende risico’s zorgt voor een wijziging in het beleid in de verzekeringsbranche dit met verstrekkende gevolgen voor de VvE.

Gepubliceerd: 28 december 2020

Door: Rob van den Heuvel - Accountbeheerder Vastgoed - Rivez Assurantiën & Risicobeheer

Er wordt de laatste jaren fors geïnvesteerd in de opwekking van duurzame energie. Steeds meer woningeigenaren, bedrijven en VvE’s laten hierom zonnepanelen plaatsen. Dit komt met name door de sterk toenemende energietransitie met de daarbij te verkrijgen subsidies in Nederland neemt het aantal daken met zonnepanelen in een rap tempo toe. Het lijkt eerste opzicht eenvoudig, maar zonnepanelen brengen wel degelijk risico’s en aandachtspunten rondom de aanleg, het onderhoud en het verzekeren ervan met zich mee.

Drie belangrijke vragen tijdens de ontwerpfase

Tijdens de ontwerpfase wordt bepaald wat er voor nodig is om het gebouw geschikt te maken voor zonnepaneelinstallatie. Vragen als: “Wat is de levensduur en de staat van de dakbedekking?”, “Wat voor dakisolatie is er toegepast?” en “Kan het dak de zonnepaneelinstallatie inclusief alle aan- en toebehoren dragen?” zijn van groot belang voor het bepalen of een gebouw geschikt is voor het plaatsen van een installatie. Immers garanderen fabrikanten over het algemeen een levensduur van 25 jaar voor een zonnepaneelinstallatie. Hierbij is het van belang dat de dakbedekking minimaal eenzelfde levensduur heeft. Dit ter voorkoming van schades aan het dak in de toekomst of een complexe dakrenovatie wanneer de installatie reeds geplaatst is. Zonnepanelen worden vaak dicht op onderliggende bouwmaterialen geplaatst. Ingeval delen van het dak van het gebouw voorzien zijn van zéér brandbare dakisolatie zoals polystyreen (EPS) wordt het plaatsen van een installatie op deze dakdelen afgeraden. Een oplossing hiervoor kan zijn het vervangen van de dakisolatie door te kiezen voor een onbrandbare variant zoals minerale wol.

Daarnaast zijn de hiervoor genoemde drie vragen, ook vragen die door de verzekeraar van het gebouw worden gesteld nadat een VvE een installatie heeft laten plaatsen op het dak van het gebouw. Houd hiermee rekening in de ontwerpfase, bijvoorbeeld het aanleveren van een constructie-berekening aan verzekeraars is geen pré maar een vereiste om het ballastrisico te kunnen beoordelen.

Aanleggen volgens de normen van de NEN 1010

Het aantal branden dat ontstaat door zonnepaneelinstallaties neemt al waarneembaar toe en naar verwachting neemt de kans hierop in de toekomst alleen nog maar meer toe. Logischerwijs zou je denken dat dit komt doordat er nu eenmaal veel vaker zonnepanelen op daken worden geïnstalleerd. De echte oorzaak van deze ongelukken zijn echter het gevolg van ondeskundige aanleg, waardoor er onnodig vaak brand ontstaat. In Nederland dienen elektrische installaties, waaronder zonnepaneelinstallaties, aangelegd te worden volgens de normen van de NEN 1010. Dit geldt overigens niet alleen voor nieuwe installaties, maar ook bij aanpassing of uitbreiding van bestaande installaties.

Het is voor de VvE dan ook van groot belang dat een installateur de installatie aanlegt conform deze normen. Dit niet enkel ter verkleining op de kans van schade door brand, maar om uw gebouw verzekerbaar te houden. Verzekeraars stellen immers eenzelfde verplichting aan VvE’s welke een gebouw wensen te verzekeren met zonnepaneelinstallatie. U als VvE kunt hierop toezien door te controleren of op de offerte of opdrachtbevestiging de installateur zich hieraan conformeert.

Installatie laten controleren

Nadat de zonnepanelen zijn geplaatst is het van belang dat u als VvE de gehele installatie laat inspecteren conform SCIOS Scope 12 of een opleverrapportage laat opstellen door Techniek Nederland of Holland Solar. Deze opleveringskeuring is natuurlijk van belang voor de VvE om er zeker van te zijn dat de installatie conform de normen is geïnstalleerd en dat eventuele gebreken aan het licht komen. Tevens is dit in het belang van de gebouwverzekering waarbij een dergelijke keuring door verzekeraar wordt vereist.

Wanneer de zonnepaneelinstallatie is geplaatst en geïnspecteerd begint het eigenlijk pas. Een goed ontwerp en succesvolle installatie dragen bij aan het verkleinen van risico’s. Echter is het evenals voor uw VvE-gebouw voldoende onderhoud van belang voor het voorkomen dat er door slijtage of verweer een calamiteit kan ontstaan. Dit onderhoud begint bij u als VvE door frequent visuele controles uit te voeren aan de installatie. Maar ook door het schoonhouden van daken en panelen.

Een zonnepaneelinstallatie verzekeren

Hoe moet nu een zonnepaneelinstallatie verzekerd worden? Wie is verantwoordelijk voor het verzekeren hiervan? Wanneer erop uw VvE-gebouw zonnepanelen worden geplaatst het belangrijk om helderheid te krijgen wie eigenaar is van de installatie? Zijn dit enkele individuele leden of is dit de VvE? Ingeval enkele individuele leden een verzoek indien bij de VvE voor het plaatsen van installatie voor eigen belang, is het in het belang van de VvE dit besluit goed te overwegen. Immers kunnen de installaties van de individuele leden niet worden meeverzekerd op de gebouwverzekering en dienen de bezitters van de installaties hiervoor zelf een verzekering te sluiten. Daarnaast is dit een risicowijziging van het VvE-gebouw waarover de VvE de verzekeraar in kennis dient te stellen. De verzekeraar zal vervolgens beoordelen of dit gevolgen heeft voor de gebouwverzekering van de VvE. Niet enkel op verzekeringsvlak kan dit gevolgen hebben voor de VvE. Immers is het voor de VvE belangrijk duidelijke afspraken te maken met de individuele leden over schade aan het gebouw bij montage en onderhoud.

Wanneer uw VvE wel eigenaar is van de zonnepaneelinstallatie is het uiteraard ook van belang dat de VvE hierover de verzekeraar informeert. Een mogelijkheid voor de VvE is om de installatie, indien deze aard- en nagelvast is verbonden met het gebouw, mee te verzekeren op de gebouwverzekering van de VvE. Uiteraard dient de installatie aan de gestelde vereisten te voldoen en kan dit gevolgen hebben voor de condities van de gebouwverzekering van de VvE. Indien de installatie niet aan de gestelde vereiste voldoet loopt de VvE het risico dat de verzekeraar de gebouw-verzekering niet langer wenst voor te zetten vanwege het verhoogd risico door de geplaatste installatie. Wanneer de zonnepaneelinstallatie wordt geplaatst met ballast op het dak dan is overleg met de verzekeraar van uw gebouwverzekering vooraf te adviseren aangezien door verzekeraar beoordeeld zal worden of dit tot de mogelijkheden behoort.

Mocht u als VvE of bent u als VvE-lid of beheerder er mee bekend dat men voornemens is een zonnepaneelinstallatie te plaatsen neemt u vooral contact op met uw verzekeringsadviseur. Een goed uitgewerkt plan van aanpak verkleint de kans op problemen achteraf.

Meer weten over de verzekeringsmogelijkheden voor uw VvE? Kijk op www.appartementeneigenaar.nl/word-abonnee.

 

Zonnepaneel-advies Zonnepaneel-advies

Er zijn diverse manieren om zonnepanelen op daken van appartementsgebouwen mogelijk te maken.

1
Introductie
2
Vragen
3
Gegevens

Wat houdt het in?

Juridisch, technisch en logistiek is het niet eenvoudig zonnepanelen te koppelen achter de meter van individuele appartement. Een gemeenschappelijke elektriciteitsmeter zorgen er echter weer voor dat het lastig is de zonnepanelen rendabel te exploiteren. Gelukkig zijn er diverse manieren om zonnepanelen op daken van appartementsgebouwen toch mogelijk te maken.

Waar bestaat het advies uit?

Analyse van de huidige situatie
Analyse van de wensen (en haalbaarheid hiervan) van de VvE
Analyse van de mogelijkheden
Prijsvergelijking van de verschillende mogelijkheden

Gegevens

Zonnepaneel-advies
Bedankt, wij hebben uw aanvraag succesvol ontvangen en nemen contact met u op.
Reacties Laat een bericht achter
Log in met uw profiel

Om een reactie te kunnen plaatsen heeft u een profiel nodig.

Inloggen
Leeslijst
Wilt u meer dan 3 items lezen?

Lees direct verder tot en met 10 items per maand met een gratis Basis-profiel.

Gratis aanmelden
Wij waarderen uw privacy.
Wij en onze partners gebruiken technologie, zoals cookies, op onze website om advertenties te personalificeren en om verkeer te analyseren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met ons Privacy & Cookiebeleid.