Een goed en veilig dak – geen twijfel mogelijk!

Al meer dan 30 jaar is afdeling Technische Zaken van VEBIDAK het kenniscentrum voor opdrachtgevers van dakbedekkingsbedrijven.

Gepubliceerd: 07 september 2014

Voor Verenigingen van Eigenaren is een onafhankelijk advies van VEBIDAK de eerste stap op weg naar een goed en veilig dak.

Goed dakwerk is in ieders belang. Logisch: dakproblemen kosten tijd en geld en kunnen tot irritaties leiden. Solide dakwerk vraagt echter om vakkennis. Bij VEBIDAK-dakbedekkingsbedrijven is deze vakkennis aanwezig. Afdeling Technische Zaken van VEBIDAK adviseert en verricht inspecties en onderzoeken op bestaande daken. Géén standaard advies maar maatwerk. Vanzelfsprekend zijn de rapportages objectief en afgestemd op het doel van de opdrachtgever. Windbelastingsberekeningen, bouwfysische berekeningen alsmede risico inventarisaties en evaluaties van daken behoren tot het dienstenprogramma. Onze ervaren adviseurs staan borg voor een deskundig en onpartijdig oordeel over materialen, materiaaltoepassingen, dakbedekkingsconstructies en dakveiligheid.

Werken op daken kent de nodige risico’s. Ondanks preventieve maatregelen is een ongeluk nooit geheel uit te sluiten. Immers: ‘Een ongeluk zit in een klein hoekje’ is een bekend spreekwoord, en dat is wáár, ook op het dak. Niemand wil een val van een dak meemaken: een dakdekker niet, andere werknemers niet, zijn werkgever evenmin en zeker ook de opdrachtgever niet. Als gebouweigenaar kunt u er gelukkig zelf het nodige aan doen.

Laat daarom op uw dak permanente voorzieningen tegen valgevaar aanbrengen. Daarmee zorgt u voor een veilige werkplek. De investering is altijd de moeite waard. Een deskundig advies loont per definitie. Bedenk: met de selectie van voorzieningen – uit het grote en nog groeiende aanbod – bent u er niet. De effectiviteit van permanente valbeveiliging staat of valt namelijk met de deugdelijke montage en inwerking.

Waar op te letten bij het dak van een appartement?

- Levensduur
De opbouw van de dakbedekkingsconstructie en de keuze voor een bepaalde valbeveiligingsvoorziening moeten op elkaar zijn afgestemd. Aspecten als de bevestiging en soms ook het gewicht van zo’n voorziening, spelen daarbij een rol. Bij een onjuiste afstemming wordt de levensduurverwachting van de dakbedekkingsconstructie nadelig beïnvloed. Dit kan ook van invloed zijn op uw garantie.

- Dakgebruik
Niet elke valbeveiligingsvoorziening is geschikt voor elk dak. Daken hebben vaak meerdere functies. Zo dient het ene dak alleen als waterdichte laag, terwijl het andere dak ook regelmatig wordt belopen of als verblijfs- of recreatiedak dient. Dit betekent ook dat er afstemming moet zijn tussen het gebruik van het dak en het gebruik van de valbeveiligingsvoorziening.

- Waterdichtheid
Alle valbeveiligingsvoorzieningen die op een dakbedekking worden geplaatst of in een dakbedekkingsconstructie worden opgenomen, hebben een relatie met de waterdichtheid. Niet elk dak of elke dakconstructie is zonder meer geschikt om er valbeveiligingsvoorzieningen op te plaatsen. Valbeveiligingsvoorzieningen die in een dakbedekkingsconstructie worden opgenomen, moeten vanzelfsprekend vakkundig waterdicht worden ingewerkt in het dakbedekkingssysteem. Specialistische expertise, materiaalkennis en de uitvoering daarvan zijn dus essentieel.

- Isolatiewaarde
Het isolatiemateriaal in een dakbedekkingsconstructie bepaalt in belangrijke mate of het dak geschikt is om er valbeveiligingsvoorzieningen op te plaatsen. Een goede drukvastheid van het toegepaste isolatiemateriaal is essentieel voor het behoud van isolatiewaarde.

Valbeveiligingsvoorzieningen die op een onderconstructie worden gemonteerd, geven een onderbreking van de isolatielaag. Deze warmteverliezen moeten worden gecompenseerd met isolatie.

- Brandveiligheid
Op daken met gesloten dakbedekkingssystemen dienen langs opgaand werk en bij dakdetails brandveilige oplossingen te worden toegepast. Voor het aanbrengen van valbeveiligingsvoorzieningen geldt dit dus ook.

- Dak als werkvloer
Veel partijen die werkzaam zijn op een dak hebben uitsluitend kennis van het specifieke onderdeel dat zij beheersen. Vaak omvat hun werkterrein ook maar een zeer beperkt deel van het totale dakoppervlak. Een focus op dat ene aspect kan afbreuk doen aan het dak als geheel. De deskundigheid van afdeling Technische Zaken strekt zich daarentegen uit over het gehele dakvlak.

- Beloopbaarheid
De frequentie van belopen is op ieder dakgedeelte verschillend. Zelfs per dakzone kan deze frequentie sterk verschillen. De frequentie van belopen, dakvorm, dakbedekkingsoort en de soort isolatie zijn bepalend voor de keuze van een valbeveiligingsvoorziening. Het aanbrengen van aanvullende loopvoorzieningen op de dakbedekking kan soms nodig zijn om de dakbedekking niet te beschadigen en/of verantwoorde looproutes te realiseren. Laat de waterdichtheid van uw dak niet in gevaar komen!

- Periodiek onderhoud
Ook periodiek onderhoud van de dakbedekking en een periodieke controle van het valbeveiligings-
systeem dienen veilig te worden uitgevoerd.
Reinigend en inspectief onderhoud van de dakbedekking kunnen het beste worden uitgevoerd door een VEBIDAK-dakbedekkingsbedrijf. De periodieke controle van het valbeveiligingssysteem kan het beste worden uitgevoerd door een VEBIDAK-dakbedekkingsbedrijf dat bovendien over expertise beschikt in het leveren en aanbrengen van permanente valbeveiligingssystemen.

- Dak Risico Inventarisatie & Evaluatie ‘werken op hoogte’
Voor een veilig dak is een risico-inventarisatie en evaluatie van uw dak (dak RI&E) dus de eerste stap. De beoordelingen van de risico’s die daaruit volgen, vormen het uitgangspunt voor de te nemen maatregelen.
Ze leiden in elk geval altijd naar een keuze voor permanent aanwezige valbeveiliging en een veilige daktoetreding. Bovendien zijn er nog tal van andere aspecten van groot belang om het dak tot een verantwoorde werkplek te maken. Juist ú – als opdrachtgever – levert een bijzondere toegevoegde waarde aan de veiligheid op daken.

Voor een daktechnisch onderzoek èn een inventarisatie van de valrisico’s op úw dak en een advies over de te nemen maatregelen, neemt u daarom contact op met afdeling Technische Zaken van VEBIDAK, hèt kenniscentrum voor de dakenbranche. Wij helpen u graag op weg. Voor meer informatie en de contactgegevens verwijzen wij u naar onze website www.vebidak.nl.

VvE Helpdesk Advies nodig voor uw VvE?

Raadpleeg onze VvE Helpdesk, een praktische vraagbaak en sparringpartner die uitkomst biedt bij uw VvE vraagstukken.

Reacties Laat een bericht achter
Log in met uw profiel

Om een reactie te kunnen plaatsen heeft u een profiel nodig.

Inloggen
Leeslijst
Wij waarderen uw privacy.
Wij en onze partners gebruiken technologie, zoals cookies, op onze website om advertenties te personalificeren en om verkeer te analyseren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met ons Privacy & Cookiebeleid.