Gerelateerde suggesties:

SKG geaccrediteerd voor certificatie balustrades

07 november 2012
Nieuwe beoordelingsrichtlijn opgesteld voor daklichten en lichtstraten.
LEES VERDER

Sinds 11 oktober 2012 is SKG door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerd voor het attesteren en certificeren van balustrade- systemen. Na een uitgebreid onderzoek heeft de RvA vastgesteld dat SKG beschikt over de juiste competenties, werkmethoden en faciliteiten om deze certificatie-regeling in gebruik te mogen nemen. Beoordelingsrichtlijn BRL 4107 vormt de basis voor deze certificatie-regeling. Hierin staan alle eisen beschreven waaraan een balustrade dient te voldoen, alvorens hiervoor een SKG- KOMO attest of SKG-KOMO attest-met-productcertificaat afgegeven kan worden. SKG heeft de eerste twee SKG-KOMO attesten inmiddels afgegeven.

BRL 0105 voor daklichten en lichtstraten
SKG kan de branche vanaf heden ook bedienen van lichtkoepels, daklichten en lichtstraten aan de hand van de nieuwe BRL 0105 die ontwikkeld is voor het attesteren en certificeren van daklichten en lichtstraten.

Wat is accreditatie?
Omdat afnemers behoefte hebben aan zekerheid over de kwaliteit van geleverde producten of diensten, kan een leverancier zijn product of dienst laten beoordelen of testen door een laboratorium, inspectie- of certificatie-instelling als SKG. Deze beoordelende instelling verstrekt bij goed resultaat een conformiteitverklaring, zoals een rapport of certificaat. Het is daarom belangrijk dat deze conformiteitverklarende instelling competent is. Laboratoria die het accreditatielogo mogen voeren, hebben bewezen dat ze testen uitvoeren met een hoge mate van zekerheid en volgen de gerefereerde standaarden of volledig gevalideerde eigen methoden.

SKG is al meer dan 35 jaar het gezaghebbende keuringsinstituut voor de bouw. Opgericht door de industrie zelf om de prestaties en de veiligheid van industriële producten voor de gebouwschil duurzaam te borgen.

Meer informatie: www.skg.nl

Guido van Loon - Appartement & Eigenaar

Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!

Reacties

Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!