Energiebesparende maatregelen bij liften zinvol?

Voor veel appartementencomplexen zijn de liften van groot belang. Een goed functionerende lift draagt bij aan het woongenot. Zodra er storingen zijn, kan dit zeer hinderlijk zijn voor de bewoners. Een VvE kan dan met reparatie of zelfs renovatie van de li

Gepubliceerd: 14 december 2013

Bron: Astralift

Van alle kanten worden we gewezen op onze verantwoordelijkheid. Energie en grondstoffen raken op en we moeten proberen iets over te laten voor onze kinderen en kleinkinderen. Ook moeten we de CO2-uitstoot proberen terug te dringen. Welke rol kan de liftexploitatie in duurzaam gebouwbeheer door de VvE spelen?

Door: Koos van Lindenberg*

Hoe minder je de lift gebruikt, hoe minder die slijt en ook hoe minder energie verbruikt wordt. Bij steeds meer bedrijven worden mensen in de richting van de trappen gestuurd. Vooral om gezondheidredenen, maar ook waar het om duurzaamheid en energiebesparing gaat. In woongebouwen, waar mensen ook vaak met boodschappentassen sjouwen en voor de wat oudere of minder-valide appartementeigenaren gaat dat niet op. Zij zijn van de lift afhankelijk. Toch zijn ook in appartementsgebouwen best mogelijkheden om energie te besparen.

Stilstaande lift verbruikt veel energie

Liften gebruiken de meeste energie als ze stil staan. Dat klinkt gek, maar het is wel zo, want liften staan nu eenmaal vaak stil. De apparatuur is dan wel ‘stand by’ en de lampen in de liftkooi branden ook. Als je dat optelt blijkt dat de totaal gebruikte energie van de meeste liften voor het grootste deel in stilstand wordt verbruikt. Door zoveel mogelijk onderdelen van de lift in stilstand stroomvrij te maken kun je al aardig wat energie besparen. Daarbij is de verlichting van de kooi de belangrijkste factor.
Maar wat ook behoorlijk veel gewicht in de schaal kan leggen is de ventilatie van de liftschacht. Via de liftschacht verdwijnt ’s winters namelijk vaak veel warmte uit het gebouw. Tot slot is het vaak zo dat de machinekamer vaak overmatig wordt geventileerd. In combinatie met een onnodig hoog afgestelde verwarming laat dat de gebouw-energiekosten onnodig stijgen.

Optimale instellingen

Ik probeer hiermee aan te geven dat je niet direct veel hoeft te investeren om energie te besparen aan uw lift, maar dat alles optimaal instellen en isoleren ook al heel wat op kan leveren.

Meer doen?

Wilt u meer doen, probeer dan vast te stellen waar uw energieverbruik zich concentreert. Is het verlichting, is het aandrijving, is het wat anders? Uw liftbedrijf kan u daarbij helpen. Zij kunnen ook voor u uitrekenen wat de terugverdientijd is van energiebesparende maatregelen. Zo kunnen nieuwe kooiverlichting-armaturen vaak relatief snel terugverdiend worden. En als dat dan gecombineerd kan worden met een opfrisbeurtje van het kooi-interieur zal uw voorstel aan de VvE snel bijval krijgen.

Ingrijpende maatregelen

Er is natuurlijk nog veel meer mogelijk waar het om energiebesparende maatregelen gaat. De moderne liftbesturingen en kooideuraandrijvingen hebben een ‘standby’ modus, waarin bij stilstaand hoegenaamd geen energie wordt verbruikt. Verder gebruiken de moderne frequentie geregelde directe liftaandrijvingen veel minder energie dan de nu vaak toegepaste worm-wormwiel aandrijvingen, al dan niet gecombineerd met een tweesnelheden- of geregelde draaistroomaandrijving. Het toepassen van dergelijke moderne technieken is meestal alleen rendabel op het moment dat een VvE voor een ingrijpende liftrenovatie staat. Is een liftaandrijving en/of besturing versleten, dan zijn de meerkosten van moderne energiezuinige componenten in de meeste gevallen binnen een redelijke tijd terug te winnen.

Meten is weten

Het liftinstituut heeft inmiddels in opdracht van fabrikanten en eigenaren bij heel veel bestaande, net gerenoveerde en nieuwe installaties energiemetingen gedaan en Energie Prestatie Certificaten met de erbij behorende Energielabels afgegeven. De ervaring daarbij is dat je alleen dan vooraf goed kunt bepalen waar de winst te behalen is, maar ook dat alleen dan zeker gesteld wordt dat de op papier uitgerekende energiebesparing in de praktijk ook werkelijk gerealiseerd wordt. Vaak blijkt dat montage, instel- en afstelfouten ervoor zorgen dat verwachtte besparingen niet gerealiseerd worden. Dat is ook begrijpelijk, omdat we het over hele nieuwe innovatieve ontwikkelingen hebben.

Hulp

Wilt u aan de slag met energiebesparing, dan kan uw liftbedrijf of een adviesbureau u zeker verder helpen. Ook het Liftinstituut kan u van dienst zijn via haar adviesorganisatie Eurlicon. Verder kan het Liftinstituut de hierboven genoemde energiemetingen en –certificering voor u verzorgen.

Terugverdientijd

Tot slot iets over de terugverdientijd. Bij de huidige energieprijzen praat je snel over terugverdientijden van 5 tot 15 jaar. Dat lijkt soms veel, maar is weinig omdat de meeste gebouwen meer dan 100 jaar staan. Verder is het zo dat de verwachting gerechtvaardigd is dat de energieprijzen gaan stijgen door schaarste, zeker als de economie weer aantrekt. Dan zal ook de terugverdientijd van energiebesparende maatregelen aanmerkelijk korter worden. Niet voor niets zijn het in toenemende mate de grote eigenaren en beleggers die zeggen: ‘als we investeren, dan doen we dat duurzaam’.

Onafhankelijkheid keuringsinstantie mag nooit ter discussie staan

Waar het gaat om de keuringen van liften zijn steeds drie partijen betrokken. De Vereniging van Eigenaars, de keuringsinstantie en de onderhoudsfirma. Elk vanuit hun eigen invalshoek. Doordat de eigenaar tot nu toe steeds zonder tussenkomst van de onderhoudsfirma opdracht voor de keuring gaf was de onafhankelijkheid van de keuringsinstantie maximaal gewaarborgd.

Nu is het zo dat enkele onderhoudsfirma’s de keuring mee gaan verkopen in het onderhoudscontract en de keuringen dan inkopen bij een keuringsinstantie. De vraag is of een keuringsinstantie op termijn wel onafhankelijk zal blijven als hij betaald wordt door de onderhoudsfirma. Vanwege de verschillende belangen tussen de partijen is het immers noodzakelijk dat de keurende instantie volstrekt onafhankelijk opereert van de onderhoudsfirma:
Door een onafhankelijke positie van de keurende instantie is de eigenaar er van verzekerd dat tijdens de keuring slechts één belang wordt gediend: de veiligheid van de installatie en van de gebruiker. Vanuit deze constructie wordt de eigenaar optimaal beschermd tegen aansprakelijkheid.
Door de onafhankelijke positie van de keurende instantie weet de eigenaar zeker dat gemaakte opmerkingen op het keuringsrapport, die vaak resulteren in een opdracht aan de onderhoudsfirma, alleen uit veiligheidsbelang gemaakt zijn.

Belangenverstrengeling

De onafhankelijke positie van de keurende instantie kan in het gedrang komen als keuringen in opdracht van de onderhoudsfirma worden uitgevoerd. Daarmee wordt de balans in de driehoeksverhouding tussen de genoemde partijen verstoord en het stelsel van toezicht uitgehold. Om die reden vindt het Liftinstituut dat de eigenaar de opdracht voor de keuring rechtstreeks moet verstrekken aan de keuringsinstantie zonder tussenkomst van de onderhoudsfirma. Het Liftinstituut weet zich daarin gesteund door een groot aantal liftbedrijven die zelf ook elke schijn van belangenverstrengeling met de keuringsinstantie willen voorkomen.

Past uw huidige onderhoudscontract nog bij uw VvE en/of wilt u een prijsvergelijking voor het groot onderhoud?

VRAAG NU EEN VRIJBLIJVENDE LIFTSCAN AAN

 

Guido van Loon - Appartement & Eigenaar

Liftscan Liftscan aanvragen

Past uw huidige onderhoudscontract nog bij uw VvE en/of wilt u een prijsvergelijking voor het groot onderhoud?

1
Introductie
2
Vragen
3
Gegevens

Wat houdt het in?

Als Appartement & Eigenaar vinden wij het belangrijk dat VvE's op elk onderwerp hun kosten inzichtelijk hebben (en een eerlijke prijsvergelijking kunnen maken). Vandaar dat wij met een aantal gerenommeerde partijen deze liftscan in het leven hebben geroepen.

De uitgebreide liftscan geeft de VvE direct inzicht of en hoe ze kunnen besparen op hun kosten voor hun lift. Zo weet men snel hoe ze tot de hoogste service en laagste kosten kunnen komen.

Waar bestaat de liftscan uit?

Analyse van de huidige situatie
Analyse van de wensen (en haalbaarheid hiervan) van de VvE
Prijsvergelijking onderhoudscontracten Optioneel
Prijsvergelijking voor het groot onderhoud Optioneel
Wilt u een prijsvergelijking van uw huidige onderhoudscontract met andere aanbieders?
Is uw lift toe aan groot onderhoud en wilt u een second opinion?

Gegevens

Liftscan
Bedankt, wij hebben uw aanvraag succesvol ontvangen en nemen contact met u op.
Kennisbank Gerelateerd
Reacties Laat een bericht achter
Log in met uw profiel

Om een reactie te kunnen plaatsen heeft u een profiel nodig.

Inloggen
Leeslijst
Wij waarderen uw privacy.
Wij en onze partners gebruiken technologie, zoals cookies, op onze website om advertenties te personalificeren en om verkeer te analyseren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met ons Privacy & Cookiebeleid.