Gerelateerde suggesties:

Lift-efficiency: automatisering en digitalisering

18 november 2013
Door de ontwikkeling van de moderne telefoon- en internettechnologie kun je altijd en overal communiceren met wie je maar wilt. Hierdoor zijn ook zeer uitgebreide mogelijkheden ontstaan om op afstand machines aan te sturen en processen te bewaken. Ook in
LEES VERDER

Steeds meer liften beschikken over een spreek-luisterverbinding, waarmee een opgesloten liftpassagier hulp kan inroepen. Omdat deze liften daardoor dan ook gekoppeld kunnen worden via internetapplicaties aan computernetwerken wordt er van alle kanten steeds meer gekeken hoe automatiserings- en computersystemen benut kunnen worden om liftinformatie uit te wisselen.

Merkafhankelijk

De meeste mogelijkheden bieden de merkafhankelijke communicatiesystemen die grote fabrikanten, zoals Otis, KONE en Schindler, met nieuwe liften meeleveren en die zij zelf in onderhoud nemen. Het voordeel is dat op afstand heel gericht in de liftbesturing gekeken kan worden, zodat niet alleen zichtbaar is dat de lift stilstaat, maar ook wat precies de oorzaak hiervan is. Otis heeft bekendgemaakt het systeem verder ontwikkeld te hebben met het 'op afstand' verlenen van service. Het is, zo geeft Otis aan, mogelijk bij storingen 'op afstand' de diagnose te stellen en 'op afstand' een herstelactie te doen.

Merkonafhankelijk

Steeds vaker worden echter merkonafhankelijke communicatiesystemen toegepast. Deze hebben het voordeel dat de eigenaar eenvoudig van onderhoudsfirma kan wisselen zonder dat de spreek-luisterverbinding vervangen moet worden. Maar er is ook een nadeel: de mogelijkheden om op afstand een diagnose te stellen en instellingen te wijzigen zijn niet of in veel mindere mate aanwezig. Eén van deze leveranciers, Elseco, maakt met een dergelijk systeem wel aanvullend inzichtelijk wat de status van de lift is, bijvoorbeeld: in bedrijf, storing of onderhoud. Het bedrijf is echter heel terughoudend waar het gaat op het ophalen van informatie uit de besturing. Begrijpelijk omdat men elk extra risico op storingen wil vermijden maar ook omdat men wil voorkomen dat twee bedrijven naar elkaar wijzen als de lift in storing staat.

Ontwikkelingen alarmeringen uit liften

Ook de ontwikkelingen op het gebied van alarmering staan niet stil. Zoals gezegd, de alarmbel van vroeger, waarmee een opgesloten liftpassagier om hulp kan roepen, is in de meeste gevallen inmiddels wel vervangen. En dat is maar goed ook. Want als er niemand in de buurt is, kom je daar niet veel verder mee. Inmiddels zijn steeds modernere spreek-/luisterverbindingen op de markt gekomen. In combinatie met sms-doormeldingen naar monteurs of door koppelingen met andere beveiligings- en alarmeringssystemen kan hierdoor heel snel actie ondernomen worden.

Maar wat als je van onderhoudsfirma wisselt?

Als u als VvE besluit om over te stappen op een andere onderhoudsfirma, kijk dan wel hoe het zit met uw spreek-luisterverbinding. Blijft deze gehandhaafd? Wordt deze vervangen? En heeft de nieuwe spreek-luisterverbinding dezelfde, minder, of juist meer mogelijkheden. Ook is het goed om na te gaan of er gegarandeerd iemand 'aan de andere kant van de lijn' beschikbaar is. En hoe vaak de goede werking van het nieuwe systeem getest wordt; eens per drie dagen automatisch of alleen tijdens het onderhoud. En tenslotte, of de spreek-luisterverbinding gewoon blijft werken als de stroom uitvalt.

Liftkeuring

Wat wordt er tijdens de keuring gecontroleerd, zult u zich misschien afvragen. Het Liftinstituut controleert, conform de wettelijke eisen, de goede werking van het systeem tijdens de keuring. De eventuele driedaagse test en de goede wering van de noodstroomvoorziening zijn zaken die de onderhoudsfirma voor zijn rekening hoort te nemen.

Door: Koos van Lindenberg, werkzaam als voorlichter bij het Liftinstituut.

Guido van Loon - Appartement & Eigenaar

Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!

Reacties

Liftscan
Past uw huidige onderhoudscontract nog bij uw VvE en/of wilt u een prijsvergelijking voor het groot onderhoud?