Thema
Financieel
Juridisch
Technisch
Profiel
Inloggen
Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!
appartement
& eigenaar

Eigenaar weigert VvE toegang tot appartement, wat nu?

Wat kan het VvE-bestuur doen als een appartementseigenaar de toegang tot zijn appartement verbiedt, terwijl die toegang wel noodzakelijk is voor onderhoud aan een gemeenschappelijk gedeelte, zoals een dak?

Wat kan het bestuur doen als een appartementseigenaar de toegang tot zijn appartement verbiedt, terwijl die toegang wel noodzakelijk is voor onderhoud aan een gemeenschappelijk gedeelte, zoals een dak?

BEKIJK ANTWOORD

Door mr. Kim Kroon, Van Till advocaten.

Het kan voorkomen dat het privégedeelte van een appartementseigenaar gebruikt moet worden om onderhoud te plegen aan het gemeenschappelijk gedeelte. Hiervan is bijvoorbeeld sprake indien de dakbedekking gerepareerd moet worden en dit dak uitsluitend via het privégedeelte van de bovenste appartementseigenaar bereikt kan worden. De appartementseigenaar moet dan in beginsel medewerking verlenen. De kosten voor dergelijke werkzaamheden aan gemeenschappelijke zaken komen doorgaans voor rekening van de VvE en als er door de herstelwerkzaamheden schade wordt toegebracht aan het privégedeelte van de eigenaar, dan moet de VvE de schade aan de appartementseigenaar vergoeden.

Mocht de appartementseigenaar de toegang tot zijn appartement weigeren, dan bepaalt het toepasselijke reglement en de akte van splitsing wat het bestuur daartegen kan ondernemen. Op grond van de modelreglementen 1992 en 2006 kan het bestuur de betrokken eigenaar - per aangetekende brief - een waarschuwing sturen met daarin de aanzegging alsnog medewerking te verlenen op straffe van een boete.

Het bestuur staat ook nog een ander pressiemiddel ter beschikking om de appartementseigenaar tot medewerking te bewegen; het kan een appartementseigenaar eventueel aansprakelijk stellen voor de schade die is (of zal) ontstaan of (worden) vergroot door weigering om mee te werken.

Tenslotte kan het bestuur de kantonrechter verzoeken om een vervangende machtiging. Zo kan het bestuur zonder medewerking van de appartementseigenaar toegang tot het appartement verkrijgen via de kantonrechter.

Kortom, de appartementseigenaar moet in beginsel het gebruik van zijn privégedeelte dulden als dit noodzakelijk is voor onderhoud aan een gemeenschappelijk gedeelte. Werkt de appartementseigenaar niet mee, dan kan hij mogelijk aansprakelijk worden gesteld voor de schade die is ontstaan door de weigering om mee te werken. Eventueel kan hij een boete opgelegd krijgen.

Reacties

LOG IN OM EEN REACTIE TE PLAATSEN
suecar 3 jaar geleden

Het bestuur van mijn VvE heeft gemeld dat controle van het dak moet plaatsvinden. Mijn appartement ligt op de hoogste verdieping dus wil men via mijn appartement het dak beklimmen. Het probleem is dat ik met vakantie ben en daar ook de aankondiging per mail ontvangen heb. Men wil 6 dagen na het moment van deze aankondiging via mijn appartement het dak bereiken. Maar op de dag dat ik de mail van het bestuur ontving genoot ik al 5 dagen van een heerlijke vakantie. Wat nu gedaan? Ik ken niemand die op de bewuste dag in mijn appartement gaat zitten om mensen te ontvangen. Volgens splitsingsakte (?) moet ik bestuur binnenlaten als onderhoud vereist is. Volgens mij is de aankondiging te laat gedaan. Gezegd moet worden, dat aankondigingen voor onderhoud/ramen wassen e.d. altijd ruim van te voren (ca 3 weken) wordt aangekondigd. Nu dus niet. Kunt u mij advies geven over deze situatie? Bij voorbaat dank. Ger Hinrichs.

Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!

ZOEKSUGGESTIES