Thema
Financieel
Juridisch
Technisch
Profiel
Inloggen
Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!
appartement
& eigenaar

Kan VvE incassoprocedure starten tegen ex-bewoner?

Een bewoner betaalt al tijden geen servicekosten meer en de bank verkoop het appartement: kan de VvE nog wat van het geld terugzien?

Binnen onze VvE speelt het volgende. Een bewoner betaalt geen servicekosten meer. De bank verkoopt het appartement. Heeft het nog zin voor de VvE om een incassoprocedure tegen deze bewoner te starten?

BEKIJK ANTWOORD

Door mr. Kim Kroon, Van Till advocaten.

Als de bank overgaat tot verkoop van het appartement, dan duidt dat erop dat de bewoner in kwestie zijn hypothecaire betalingsverplichtingen jegens de bank niet is nagekomen. Over het algemeen is dat een teken dat het met de financiële positie van deze bewoner slecht gesteld is. Met het starten van een incassoprocedure zal de VvE kosten moeten maken en het zal onder deze omstandigheden nog maar de vraag zijn of deze bewoner in staat zal zijn om aan een vonnis tot betaling te voldoen. De kans is dan ook groot dat dit niet zinvol zal zijn; van een kale kip valt helaas niet (veel) te plukken.

De VvE zou wel een andere weg kunnen bewandelen. Artikel 5:122 lid 3 BW bepaalt dat de nieuwe en de oude appartementseigenaar hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de verschuldigde VvE-bijdragen ('servicekosten') die in het lopende of voorafgaande boekjaar opeisbaar zijn geworden of nog zullen worden. Voor deze VvE-bijdragen heeft de VvE dus de mogelijkheid om te kiezen wie zij wil aanspreken om tot betaling over te gaan. In de praktijk komt het er meestal op neer dat de notaris - voordat tot levering van het appartement wordt overgegaan - het bestuur van de VvE zal verzoeken om opgave te doen van een eventuele achterstand in de VvE-bijdragen. Deze achterstand - voorzover deze betrekking heeft op het lopende of voorafgaande boekjaar - wordt dan ingehouden op de koopsom en kan aan de VvE worden uitgekeerd.

Reacties

Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!

ZOEKSUGGESTIES