Thema
Financieel
Juridisch
Technisch
Profiel
Inloggen
Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!
appartement
& eigenaar

Moet ik meebetalen aan nieuwe brievenbussen?

De VvE heeft besloten nieuwe brievenbussen te plaatsen, maar moet ik daaraan meebetalen?

De VvE heeft besloten nieuwe brievenbussen te plaatsen, maar moet ik daaraan meebetalen?

BEKIJK ANTWOORD

Appartementseigenaren zijn gebonden aan de rechtsgeldige besluiten van de Vereniging van Eigenaars (VvE). Voor een dergelijk rechtsgeldig besluit is conform het splitsingsreglement onder meer vereist dat de appartementseigenaren op een juiste manier zijn opgeroepen voor de vergadering, het besluit niet in strijd is met de splitsingsakte en er onder de leden de vereiste meerderheid bereikt wordt.

Over het algemeen neemt de VvE besluiten bij volstrekte meerderheid van stemmen (zie bijv. art. 50 modelreglement 2006), tenzij de splitsingsakte anders bepaalt. Onder volstrekte meerderheid wordt verstaan: meer dan de helft van de bij de vergadering uitgebrachte stemmen. Een bewoner die het niet eens is met de meerderheid van de vergadering is in principe gebonden aan het besluit dat rechtsgeldig is genomen. Een rechtsgeldig besluit de bestaande brievenbussen te vervangen zouden de tegenstemmers dus moeten tolereren.

De modelreglementen 1992 en 2006 vermelden dat herstelwerkzaamheden en vernieuwingen van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken voor rekening komen van de gezamenlijke eigenaars. Zo moet een bewoner bij een bereikte meerderheid in de vergadering de vervanging van de brievenbussen niet alleen tolereren, maar is hij ook verplicht er financieel aan bij te dragen. Deze bijdrage van de eigenaar mag niet meer zijn dan de in de splitsingsakte vastgelegde verdeelsleutel, anders is nietigheid van het besluit het gevolg.

De 'dictatuur van de meerderheid' geldt bij de VvE echter niet in alle gevallen.
Wanneer de juiste formele vereisten van de splitsingsakte in acht zijn genomen bij het besluit kan deze in bepaalde situaties alsnog in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid. Zo zou de aanschaf van nieuwe brievenbussen onredelijk kunnen zijn wanneer de 'oude' brievenbussen pas recentelijk zijn geplaatst en gewoon voldoen, of de nieuwe brievenbussen buitenproportioneel duur zijn. Dit is uiteraard afhankelijk van de omstandigheden van het geval. De kantonrechter kan bij een dergelijke onredelijkheid het besluit van de vergadering vernietigen. Bij vernietiging wordt het besluit met terugwerkende kracht ongedaan gemaakt. De bewoners zijn na vernietiging dus niet meer aan het besluit gebonden. Een beroep op vernietiging moet binnen een maand gedaan worden.

Kortom, appartementseigenaren zijn gebonden aan besluiten die rechtsgeldig zijn genomen en niet in strijd zijn met de splitsingsakte. Wel geldt dat besluiten via de kantonrechter vernietigd kunnen worden wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid. Het zou echter afhankelijk zijn van de omstandigheden van het geval of de kantonrechter hierin mee zou gaan.

Reacties

LOG IN OM EEN REACTIE TE PLAATSEN
Colin 4 jaar geleden

Nee, als het besluit rechtsgeldig is genomen, zullen de eigenaren de nieuwe bijdrage gewoon moeten voldoen. Een VvE kost zoveel als de leden nodig achten en er zal in jouw geval best een deugdelijke onderbouwing zijn van de diverse begrotingsposten.

Driss-Lamdaghri 4 jaar geleden

Driss Ik woon op een appartement complex in 2014 was de servicekosten ongeveer 125,00 euro in 2015 is de extra bijdrage aan servicekosten verhoogd naar 136,00 euro en in 2016 is verhoogd met 40 euro naar 177,00euro .Ik vind absurd en ook tegen gestemd .omdat ik heb gemerkt dat sommige bewoners in de vergadering bij het stemmen over de het besluit niet durven tegen te stemmen of onthouden van stem als het nodig is. Door deze exorbitant servicekosten kunnen wij onze appartementen niet aan straatsteen kwijt. Kan ik hier wat aan doen om als nog het besluit terug te draaien

Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!

ZOEKSUGGESTIES