Thema
Financieel
Juridisch
Technisch
Profiel
Inloggen
Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!
appartement
& eigenaar

VvE aansprakelijk voor ongeval werknemer aannemersbedrijf?

Kan een VvE aansprakelijk worden gesteld voor de schade die een werknemer van de aannemer lijdt in de uitvoering van zijn werkzaamheden?

Het dak van ons appartementencomplex is nog niet ingericht volgens de veiligheidsvoorschriften. Dit willen wij aanpakken en hebben hiervoor een aannemer opdracht gegeven. Bij de opdracht wordt uitdrukkelijk de voorwaarde gesteld dat de uitvoering moet gebeuren met inachtneming van de Arbowetgeving. 

Stel een werknemer van de aannemer krijgt tijdens zijn verblijf op het dak een ongeval. Kan de VvE aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen? (De VvE heeft een WA-verzekering, ook voor de bestuurders)

BEKIJK ANTWOORD

Door mr. Cathelijne Martin, Van Till Advocaten.

Kan een VvE aansprakelijk worden gesteld voor de schade die een werknemer van de aannemer lijdt in de uitvoering van zijn werkzaamheden?

Regel is dat de werkgever verplicht is voor een veilige werkomgeving van zijn werknemers te zorgen door een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid te voeren, bijvoorbeeld in de hiervoor beschreven situatie door het aanbrengen van leuningen. De werkgever is in beginsel ook aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. Voor vergoeding van eventuele schade zal de werknemer zich meestal in eerste instantie wenden tot zijn werkgever. Voorts kan ook een derde die in uitvoering van zijn beroep of bedrijf personeel inleent, bijvoorbeeld uitzendkrachten, aansprakelijk zijn voor de schade die de inleenkracht lijdt.

Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de VvE. Speelt de VvE als opdrachtgever dan geen enkele rol in dit verhaal? Jawel, want indien de VvE de aannemer niet wijst op bijzondere gevaren die haar bekend zijn als beheerder van het gebouw, dan kan de VvE op grond van onrechtmatige daad door de werknemer aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de werknemer lijdt. Dit zal overigens een uitzonderingssituatie betreffen.

Het is in ieder geval niet overbodig als VvE in de opdrachtovereenkomst met de aannemer op te nemen dat het dak gebrekkig is en de VvE geen aansprakelijkheid aanneemt voor enige schade die voorvloeit uit de uitvoering van de werkzaamheden. Van belang is wel dat de VvE zich onthoudt van het geven van instructies aan de aannemer en diens werknemers over de wijze van uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.

Reacties

Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!

ZOEKSUGGESTIES