Thema
Financieel
Juridisch
Technisch
Profiel
Inloggen
Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!
appartement
& eigenaar

VvE: aannemer failliet, onderaannemer aansprakelijk?

Een aannemer laat een bepaald deel van een bouwwerk uitvoeren door een onderaannemer, maar gaat failliet. Kan de onderaannemer in geval van gebreken aansprakelijk worden gesteld?

Een aannemer laat een bepaald deel van een bouwwerk uitvoeren door een onderaannemer.

Enige tijd na de oplevering van het gehele werk gaat de hoofdaannemer failliet. Daarna blijkt dat een onderaannemer zijn werk niet geheel volgens de regels heeft uitgevoerd. De hoofdaannemer kan dus niet meer aansprakelijk worden gesteld.

Is het mogelijk om de betreffende onderaannemer alsnog aansprakelijk te stellen voor de tekortkoming en dwingen de fout te herstellen? Zo ja, langs welke weg?

BEKIJK ANTWOORD

Door mr. Kim Kroon, Van Till Advocaten.

De VvE heeft als opdrachtgever een overeenkomst gesloten met de aannemer. De aannemer kan op zijn beurt een (of meerdere) onderaannemer(s) inschakelen met betrekking tot (specifieke) gedeelten van het te verrichten werk. Deze onderaannemingsovereenkomst wordt gesloten tussen de (hoofd-) aannemer en de onderaannemer (tenzij in deze overeenkomst anders wordt bepaald); de VvE is dus geen contractpartij van de onderaannemer. Dit heeft tot gevolg dat de opdrachtgever de onderaannemer niet aansprakelijk kan stellen op grond van een overeenkomst voor de verplichtingen die de onderaannemer jegens de (hoofd-) aannemer heeft.

Alleen in uitzonderlijke situaties zal het voor de opdrachtgever mogelijk zijn om de onderaannemer rechtstreeks en succesvol aansprakelijk te stellen. Voor een dergelijke aansprakelijkheidsstelling gelden andere criteria, omdat geen sprake is van een overeenkomst tussen de opdrachtgever en de onderaannemer. Of van zo'n situatie sprake is, zal geheel afhankelijk zijn van de omstandigheden van het geval. Gedacht moet worden aan situaties waarin sprake is van evidente fouten van de onderaannemer; dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als door de onderaannemer ondeugdelijke materialen zijn gebruikt. In geval van dergelijke evidente tekortkomingen zou de opdrachtgever de onderaannemer succesvol aansprakelijk kunnen stellen.

Terugkomend op de vraag zal het dus lastig zijn om als opdrachtgever een onderaannemer aansprakelijk te stellen voor tekortkomingen en hem vervolgens te dwingen fouten te herstellen. Alleen in uitzonderlijke, evidente gevallen - die van geval tot geval moeten worden bekeken - zou hiervan sprake kunnen zijn.

In geval van faillissement van de hoofdaannemer verdient het in ieder geval aanbeveling deze (de curator) wel aansprakelijk te stellen voor de schade, wellicht dat een deel van de vordering alsnog zou kunnen worden vergoed. Verder zou ook kunnen worden gekeken in hoeverre garantieregelingen kunnen worden ingeroepen. Grotere aannemers zijn vaak aangesloten bij BouwGarant en in geval van nieuwbouwwoningen het Garantie Instituut Woningbouw; dergelijke regelingen bieden in voorkomende gevallen (voor een deel) dekking in geval van faillissement van de aannemer.

Reacties

Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!

ZOEKSUGGESTIES