Gerelateerde suggesties:

V.v.E. Kralingerhoutflat Rotterdam: authentiek en uniek

10 juli 2014
Het gebouw Kralingerhoutflat ligt in de woonwijk Kralingen van Rotterdam. De bewoners van de bovenste verdiepingen hebben vrij uitzicht over de indrukwekkende skyline van Rotterdam.
LEES VERDER

Het appartementencomplex dateert uit 1959 en was een van de eerste flatgebouwen in Kralingen. De voorzitter, mr. Frans van Schaik, vertelt meer over dit gebouw.

1. Kunt u het complex beschrijven waarin u woont?

'De flat dateert uit 1959 en is ontworpen door de Rotterdamse architect H.D. Bakker, die ook kantoren en flats aan de Westblaak en de Schiedamse dijk in Rotterdam ontwierp, alsmede het kantoor van Van Leeuwen buizen in Zwijndrecht. Kenners omschrijven het als een representatief voorbeeld van half open hoogbouw, zorgvuldig ontworpen met aandacht voor detaillering, kenmerkend voor de betere architectuur uit de naoorlogse wederopbouw. Karakteristiek zijn ook de verspringende balkons en de ver naar buiten geplaatste hemelwaterafvoeren. De flat is fraai gelegen met uitzicht over de Kralingse Plas in Rotterdam Kralingen.

Na samenvoeging van enkele appartementen bleven er 55 wooneenheden over en deze variëren van twee- tot achtkamerappartementen. Alle appartementen zijn particulier eigendom, een deel is echter door de eigenaren verhuurd. Het complex is in 2011-2012 volledig gerenoveerd.'

2. Wat zijn de bijzonderheden van dit complex?

'Het is een voorbeeld van de luxere bouw uit de jaren vijftig. Opvallend is dat er nog altijd een inwonende huismeester in loondienst is. In de bouw is de wederopbouwgedachte van Rotterdam goed herkenbaar. In de flat is een compleet functionerende wasserette en onder de flat zijn nog 'BB-ruimtes', of schuilkelders, zoals die in de jaren vijftig verplicht waren in Rotterdam.

De VvE heeft sinds enige jaren een eigen website in eigen beheer, waarin alle informatie over de flat te vinden is, met samenvattingen in het Frans, Duits en Engels voor de expats die met zekere regelmaat in het complex wonen.'

3. Hoe loopt de VvE?

'De VvE loopt goed. Er wordt gemiddeld twee maal per jaar vergaderd. Er is inmiddels een MJOP vastgesteld waarvoor ook wordt gereserveerd. De akte is wat verouderd, waardoor er nog een administrateur is als formeel bestuurder, en een adviescommissie van zes leden die de facto als materieel bestuur functioneert. Naast de formele vergaderingen zijn er ook informele contacten zoals de jaarlijkse flatborrel. Er zijn weinig tot geen betalingsachterstanden en er is voldoende gereserveerd voor gedegen onderhoud. De leeftijdsopbouw van de bewoners varieert, maar ligt gemiddeld rond de 55 jaar. De participatie van de eigenaren is groot.'

4. Hoeveel uur besteedt u gemiddeld aan uw taak?

'Op dit moment besteed ik gemiddeld drie tot vijf uur per week aan het voorzitterschap. Tijdens de bouwbegeleiding van de renovatie in 2011-2012 was dat anderhalve dag per week.'

5. Heeft u nog andere activiteiten naast het voorzitterschap?

'Naast het voorzitterschap van de VvE ben ik voltijds werkzaam als advocaat in Berkel en Rodenrijs en ben ik nog voorzitter van een culturele vereniging die zich bezighoudt met Zuid-Afrika. Van 1994 tot april 2013 ben ik ook nog rechter-plaatsvervanger geweest.'

6. Wat zijn de taken van uw VvE-bestuur?

'De VvE doet het volledige beheer van het complex. Alleen de financiële administratie is uitbesteed aan de administrateur. Alle opdrachten worden door het bestuur zelf verstrekt en daarnaast wordt ook de huismeester aangestuurd. Omdat er een inwonende huismeester in loondienst is, wordt er naar gestreefd een behoorlijk deel van het klein onderhoud in eigen beheer te laten uitvoeren. Ook de renovatie is indertijd direct zelf aangestuurd. Hiervoor is wel professionele assistentie van een bouwbegeleidingsbureau ingeschakeld. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat de renovatie volledig binnen het geplande budget van circa 2,5 miljoen euro is gebleven.'

7. Hoe heeft u het vak van VvE-voorzitter geleerd?

'Algemene bestuurskennis en ervaring was aanwezig. Verder ben ik een aantal jaren vicevoorzitter geweest en heb ik daarbij de kunst van mijn voorganger afgekeken.'

8. Welke opdrachten verstrekt de VvE?

'De VvE verstrekt alle noodzakelijke opdrachten, dit varieert van de eerder genoemde renovatie tot de aanschaf van een nieuw deurslot. In de praktijk betreft het voornamelijk opdrachten aan aannemers. Een enkele keer worden adviseurs in geschakeld, zoals bij de renovatie, of als er toestemming voor verbouwingen moet worden gegeven. Daarnaast wordt de huismeester aangestuurd voor het verrichten van klein onderhoud en schoonmaakwerkzaamheden.'

9. Heeft u contact met andere VvE’s?

'Slechts incidenteel met de voorzitters van nabij gelegen flats en er is een (semi-)collectief lidmaatschap van de Bewonersvereniging Kralingen Oost.'

10. Wat zijn uw tips aan andere VvE-besturen?

'Zorg enerzijds voor een gedegen en goed onderbouwd MJOP en stem de reserveringen af op de in dit plan geprognosticeerde kosten, zorg anderzijds voor de bereidheid en de mogelijkheden van de eigenaren om zo nodig ad hoc extra bijdragen te betalen. Hierdoor ontstaat een goed evenwicht tussen redelijke reserves enerzijds, en onnodig improductieve gelden en een hoge maandelijkse bijdrage anderzijds. Gebruik de kennis, kunde en vaardigheden van de (bestuurs-)leden om externe beheerskosten zoveel mogelijk te voorkomen. Tot slot: zorg voor goede interne controle op de financiën.'

10 vragen aan een VvE-bestuur

In deze rubriek geven we het woord aan een bestuurslid van een VvE. Vindt u het leuk om uw werkzaamheden voor de VvE ook onder de aandacht te brengen of denkt u dat andere besturen iets van uw werk kunnen leren? Meld u bij de redactie van Appartement & Eigenaar: mail naar info@appartementeneigenaar.nl onder vermelding van uw naam en telefoonnummer en een korte omschrijving van uw appartementencomplex.

Guido van Loon - Appartement & Eigenaar

Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!

Reacties

Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!