Kredietcrisis en VvE

In hoeverre raakt de kredietcrisis u als lid van een VvE? Is het spaargeld van de VvE veilig en wie is aansprakelijk als de bank waar het spaargeld is ondergebracht failliet gaat?

Gepubliceerd: 19 november 2013

Uw VvE beschikt over een bepaalde reserve. Dit geld moet natuurlijk wel beschikbaar blijven voor de VvE. De financiële markten zijn echter volop in beweging. Dat brengt wat onzekerheid met zich mee. Daarom wat meer uitleg over de depositogarantieregeling van de Nederlandse Bank.

Wat is het depositogarantiestelsel?

Het depositogarantiestelsel is een regeling ter garantie van bepaalde banktegoeden van rekeninghouders als een bank failliet gaat. De regeling geeft zekerheid voor tegoeden tot een maximum van € 100.000,- en geldt per rekeninghouder per bank, ongeacht het aantal rekeningen.

€ 100.000,- gegarandeerd

Het geld dat op een bankrekening van een VvE staat valt ook onder het depositogarantiestelsel van De Nederlandse Bank, mits het een in Nederland gevestigde bank is met een vergunning van De Nederlandse Bank. Het bedrag is gelijk aan die van één natuurlijk persoon, dus € 100.000,- is gegarandeerd. Het vermogen van de VvE mag niet groter zijn dan 4,4 miljoen euro.

Reikwijdte en voorwaarden

De garantieregeling geldt per rekeninghouder per bank, ongeacht het aantal rekeningen.
In het geval van een en/of-rekening van twee personen geldt dit maximum per persoon.
De regeling geldt alleen onder bepaalde voorwaarden:
• uw bank valt onder het depositogarantiestelsel
• het product valt onder het depositogarantiestelsel
• u als rekeninghouder wordt gedekt door het depositogarantiestelsel

Valt onze bank onder het depositogarantiestelsel?

U kunt bij uw bank altijd navragen of deze valt onder het garantiestelsel. U kunt het ook zelf opzoeken in het Wft-register. Dit register biedt een compleet overzicht van alle banken die onder het stelsel vallen. Als uw bank niet vermeld staat in de registers, dan valt deze bank niet onder het garantiestelsel. Kijk voor meer informatie op www.dnb.nl.
Welke producten vallen onder het depositogarantiestelsel?

Vrijwel alle spaarrekeningen, lopende rekeningen en termijndeposito’s vallen eronder. Aandelen of obligaties niet. De hoofdsom van een achtergesteld deposito valt niet onder de dekking van het depositogarantiestelsel; de rente over de hoofdsom in principe wél.

Derdenrekeningen

Derdenrekeningen zijn rekeningen die worden aangehouden door een rekeninghouder ten behoeve van een of meer derde(n). Bijvoorbeeld: bij kwaliteitsrekeningen van notarissen en gerechtsdeurwaarders, inzake-rekeningen, boedelrekeningen, rekeningen van incasso- of factormaatschappijen worden de derden in beginsel individueel gedekt door het depositogarantiestelsel: dit is afhankelijk van de specifieke omstandigheden. Bij ervenrekeningen, rekeningen van een Vereniging van Eigenaren (VvE), VoF, of maatschap zijn de derden gezamenlijk slechts eenmaal gedekt.

Wie kan er een beroep doen?

Consumenten en kleine ondernemingen kunnen een beroep doen op het depositogarantiestelsel (kleine ondernemingen zijn ondernemingen die een verkorte balans mogen publiceren). Uitgesloten is een kleine groep particulieren, waaronder: de bestuurders van de bank met betalingsproblemen, mensen die een belang hebben van vijf procent of meer in die bank of de directe familie van die personen. Ook bepaalde ondernemingen zijn uitgesloten van het depositogarantiestelsel, zoals financiële ondernemingen en overheden.

Schuld en saldo

Er is een spaarsaldo én een schuld. Wat dan? Spaarsaldo’s en schulden worden in principe met elkaar verrekend. Twee voorbeelden van verrekening:
saldo van € 50.000,- en schuld van € 100.000,-. Dan is de netto schuld € 50.000,-
saldo van € 100.000,- en schuld van € 50.000,-. Dan is het netto batig saldo: € 50.000,-
Degenen die na verrekening een netto batig saldo hebben, kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding uit het garantiestelsel tot een maximum van € 100.000,-. Degenen die na verrekening een netto schuld hebben, komen in principe niet in aanmerking voor een vergoeding.

Hoe lang duurt het voordat ik een vergoeding krijg?

DNB is verantwoordelijk voor de uitvoering van het depositogarantiestelsel en stelt de aanvraagprocedure vast. U dient uw aanvraagformulier volledig en correct in te vullen en op te sturen naar DNB. Na ontvangst van uw volledige aanvraag heeft DNB drie maanden de tijd om tot uitbetaling over te gaan, mits u in aanmerking komt voor een vergoeding. Deze maximale uitkeringstermijn van drie maanden is een Europese regel.
Ik ben bestuurder van een VvE. Ben ik aansprakelijk voor het spaargeld van de VvE als de bank omvalt?
Nee, als een bestuurder de financiële zaken als een goed huisvader heeft behartigd, en geen wanbeleid heeft gevoerd, is hij niet aansprakelijk. Dit geldt voor zowel een interne als externe bestuurder (bijvoorbeeld iemand van een administratie- of accountantskantoor).

Onze VvE heeft een groot bedrag (meer dan € 100.000,-) bij één bank? Staat dit geld veilig?
Als het spaargeld van de VvE meer dan € 100.000,- bedraagt zou de VvE kunnen overwegen dit bedrag bij meerdere banken onder te brengen omdat het depositogarantiestelsel maar tot € 100.000,- waarborgt.

Met dank aan Vereniging Eigen Huis en De Nederlandse Bank

 

Guido van Loon - Appartement & Eigenaar

VvE Helpdesk Advies nodig voor uw VvE?

Raadpleeg onze VvE Helpdesk, een praktische vraagbaak en sparringpartner die uitkomst biedt bij uw VvE vraagstukken.

Reacties Laat een bericht achter
Log in met uw profiel

Om een reactie te kunnen plaatsen heeft u een profiel nodig.

Inloggen
Leeslijst
Wij waarderen uw privacy.
Wij en onze partners gebruiken technologie, zoals cookies, op onze website om advertenties te personalificeren en om verkeer te analyseren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met ons Privacy & Cookiebeleid.