Geluidsoverlast: hoe ontstaat het en wat kan de VvE doen?

Geluidsoverlast binnen een appartementencomplex; we komen het helaas maar al te vaak tegen. Maar wat verstaan we precies onder geluidsoverlast en wat kan de VvE doen?

Gepubliceerd: 30 juni 2019

Geluidsoverlast is vandaag de dag een steeds groter probleem in ons land aan het worden. We wonen steeds dichter bij elkaar, de wegen worden voller en voller en het einde lijkt nog niet in zicht. Steeds meer mensen ervaren dan ook last van geluid. De oorzaak is echter niet altijd even eenvoudig aan te pakken, er kunnen namelijk allerlei oorzaken zijn. In de lijst met oorzaken staat burenoverlast op nummer 2, vlak na verkeersoverlast. Geluidsoverlast kan tot flinke problemen leiden, zelfs tot fikse gezondheidsklachten. Zo heeft een groot deel van de mensen die overlast ervaren ook last van slaapproblemen. Daarnaast kan de overlast leiden tot stressklachten, hart- en vaatziekten en een hoge bloeddruk. Een serieus probleem dus.

Wat is de oorzaak?

Ervaart u in uw appartement geluidsoverlast? Ga dan op onderzoek uit wat de oorzaak van de geluidsoverlast kan zijn. Doe dit bij voorkeur samen met uw buren. Goed om te weten is dat er grof gezegd twee typen geluidsoverlast zijn: geluidsoverlast door luchttrillingen of door contact. Als er sprake is door overlast van contactgeluid wordt de lucht rechtstreeks in trilling gebracht. De lucht verplaatst zich vervolgens via kieren en naden. Voorbeelden van luchtgeluid zijn bijvoorbeeld muziek, ruis, geluid van apparaten maar ook stemmen of blaffende honden. Het voordeel van luchtgeluid is dat dit gelukkig relatief eenvoudig te lokaliseren is. Zodra het duidelijk uit welke richting het geluid afkomstig is, kan men kijken of de gaten en kieren afgedicht kunnen en moeten worden.

Bij contactgeluid gaat de constructie trillen. In dat geval verplaatst het geluid zich via de constructie door het gebouw. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld dreunen, getik of bonzen. Het is belangrijk contactgeluid bij de bron aan te pakken. Zorg ervoor dat er geen starre verbinding is met de constructie, een oplossing kan bijvoorbeeld zijn (harde) vloerbedekking niet rechtstreeks op de constructie te plaatsen, maar op een geluiddempende ondervloer.

Geluidsmeting

Lukt het niet om de overlast door het geluid aan te pakken? Dan is het verstandig om een gespecialiseerd bedrijf geluidsmetingen uit te laten voeren. Zo kan men aan de hand van een akoestisch rapport en geluidsmetingen aantonen dat al dan niet voldaan wordt aan de geldende geluidsgrenswaarden. Bij een meting wordt gebruikgemaakt van speciale apparatuur voor verschillende typen overlast. Aan de hand van de metingen kunnen er vervolgens conclusies getrokken worden over de waardes van het geluid. Het is echter niet per definitie zo dat de geluidsoverlast voor omwonenden verdwijnt. Het is ook mogelijk om, voordat er een gespecialiseerd bedrijf wordt ingeschakeld, het geluid te meten met uw smartphone. Er bestaan hier verschillende apps voor. Hoewel een smartphone niet bedoeld is om hele lage of hoge geluidsniveaus te registreren, geeft het wel een duidelijke indicatie en u krijgt in ieder geval een indruk van het optredende geluidsniveau. Voorbeelden van goede apps op dit gebied zijn: 'SafeNoise', 'Music Safe Check', 'Decibel Meter' of 'DeciBel'.

Wat kan de VvE doen?

Zodra een VvE een melding van geluidsoverlast krijgt, zullen zij er bij de betreffende appartementseigenaar er op aandringen zelf contact op te nemen met degene die de overlast veroorzaakt, voor zover dit nog niet gebeurd is. Wellicht is deze zich helemaal niet bewust van de overlast! Eventueel kan de VvE ook als bemiddelaar optreden, en bijvoorbeeld de gemaakte afspraken op papier zetten. Het is overigens altijd verstandig het bestuur op de hoogte te brengen van de overlast en het eventuele vervolg. De VvE kan verder namens de bewoners eisen dat de voor overlast zorgende bewoner zich aan het splitsings- en huishoudelijk reglement houdt. Afhankelijk van de overlast kan er een melding gedaan worden bij de politie of gemeente. Deze meldingen zijn belangrijk voor het aanleggen van een dossier, dit met het oog op eventuele vervolgstappen in de toekomst. Blijft de eigenaar voor overlast zorgen, dan kan de VvE middels een aangetekende brief een waarschuwing sturen en de overlastgever erop wijzen dat hij of zij in overtreding is. Bij het negeren van deze waarschuwing kan het bestuur een eenmalige boete opleggen. Het bedrag van deze boeten wordt tijdens een vergadering bepaald.

In het uiterste geval kan het gebeuren dat de VvE de overlastveroorzaker het gebruik van zowel het privégedeelte als de gemeenschappelijke ruimten in het appartementencomplex ontzegt.

Voorkomen is beter

Uiteraard zit niemand op dergelijke conflictsituaties te wachten, voorkomen is dan ook altijd beter dan genezen. Om overlast te voorkomen, kunnen aanvullende bepalingen in het huishoudelijk reglement worden opgenomen. Alle eigenaren en bewoners dienen zich aan dit reglement te houden. Eigenaren kunnen zelf ook diverse maatregelen nemen. Harde vloeren weerkaatsen bijvoorbeeld geluid; dit kan eenvoudig verholpen worden door bijvoorbeeld overgordijnen op te hangen of een vloerkleed op de vloer te leggen. Het schrapende geluid van schuivende stoelen is eenvoudig te verhelpen door vilt onder de poten te plakken Door een speelkleed onder het speelgoed van de kinderen te leggen, kunnen deze ongestoord verder spelen zonder dat de onderburen er last van hebben.

Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG)

De NSG beschikt over veel kennis op het gebied van geluid, geluidshinder en preventie en bestrijding van geluidshinder. Iedereen met vragen over dit onderwerp kan een beroep doen op deze stichting. De NSG heeft diverse brochures met tips en adviezen, ook voor VvE’s, om conflictsituaties te vermijden.

VvE Helpdesk Advies nodig voor uw VvE?

Raadpleeg onze VvE Helpdesk, een praktische vraagbaak en sparringpartner die uitkomst biedt bij uw VvE vraagstukken.

Reacties Laat een bericht achter
Log in met uw profiel

Om een reactie te kunnen plaatsen heeft u een profiel nodig.

Inloggen
Leeslijst
Wilt u meer dan 3 items lezen?

Lees direct verder tot en met 10 items per maand met een gratis Basis-profiel.

Gratis aanmelden
Wij waarderen uw privacy.
Wij en onze partners gebruiken technologie, zoals cookies, op onze website om advertenties te personalificeren en om verkeer te analyseren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met ons Privacy & Cookiebeleid.