Duurzame daken

Innovaties, milieu, duurzaam, in elke branche wordt royaal met deze begrippen gestrooid, ook op het gebied van dakrenovaties.

Gepubliceerd: 31 augustus 2015

Maar hoe zit dat nou precies? Wat is belangrijk voor VvE’s als het gaat om al die ontwikkelingen? Appartement & Eigenaar sprak drie specialisten met een grote passie voor hun vak en alles wat daarbij komt kijken.

Arthur Leenders van Elro - www.elroduurzamedaken.nl
Hans Kramer van Daklabel - www.daklabel.nl
Dinant Verschoor eigenaar A-Verschoor Dakbedekkingen en Dakservice Nederland. Tevens participerend in Energie Zonder Zorgen. - www.a-dak.nl & www.a-dakservice.nl &
http://energie-zonderzorgen.nl

                                                      

Er vinden nogal wat ontwikkelingen plaats op het gebied van duurzaamheid en milieu, hoe zit dat op het gebied van dakrenovatie??

Arthur Leenders: “Als je het hebt over zonnepanelen, energiedaken, witte dakbedekking, groendaken en CO2 bindende dakbedekking, dan zijn die ontwikkelingen niet echt nieuw. Wij zijn hier al vanaf 2007 mee bezig, echter door een stukje bewustwording bij de consument en de diverse subsidieregelingen lijkt duurzaamheid een nieuwe trend.”

Hans Kramer: “De meeste innovaties spelen zich af op een niveau dat voor de consument niet echt direct van belang is. Dat is met name op vaktechnisch gebied. Een leek zegt dat niet zoveel. Wat we wel merken is inderdaad een stuk bewustwording bij de consument. Energiebesparing door betere en dikkere isolaties. Ecologischer producten door meer gebruik maken van recycling of andere milieuverantwoorde grondstoffen. Langere levensduur door productaanpassingen. Veiliger werken door dakdekken zonder open vuur. Het dak van nu kan dus weer beter dan een dak van 15 jaar geleden. Alle innovaties die DAKlabel introduceert zijn wetenschappelijk bewezen. We doen niet aan windowdressing, zoals wit zonreflecterende dakbedekking adviseren als dat op een goed geïsoleerd betondak niets voor het binnenklimaat oplevert en meer onderhoud vraagt. Innovatie moet wel iets toevoegen.”

Dinant Verschoor: “En dan vooral de bewustwording dat het dak eigenlijk in zijn totaliteit moet worden bekeken. Dus niet alleen de isolatiewaarde, maar ook hoe de warmte in de zomer juist buiten te houden. Wat ons opvalt is de koppeling van verschillende producten, witte of groen daken die gecombineerd met zonnepanelen het rendement verhogen bijvoorbeeld.”

Rendement verhogen, dat horen wij en de VvE’s graag, vertel daar eens meer over?

Verschoor: “ Onze visie is dat alle daken rendement op kunnen leveren, en dat rendement zien we niet alleen terug in harde cijfers op de energierekening, maar ook in een stukje waardevermeerdering van de woning.”

“We zien dat het dak steeds meer toepassingen gaat krijgen” vult Kramer aan. Bijvoorbeeld een groen dak, waarbij je kunt denken aan een eenvoudig sedumdak, maar ook complete daktuinen. Ook zaken als waterbuffering en zonnepanelen komen meer en meer voor op het dak. De daken worden functioneler en dat vermeerdert direct of indirect de meerwaarde van het dak.”?

Verschoor: “En om dan terug te komen op die koppeling van verschillende producten, dan zie je dat door een groen dak, of witte dakbedekking toe te passen het rendement van de zonnepanelen met wel 20 procent verhoogd kan worden. Deze dakbedekking rondom de panelen houdt namelijk het dak koel, wat weer ten gunste komt van de zonnepanelen.”?

“Echter alles valt of staat met goede isolatie.”, vervolgt Leenders. “Het plaatsen van zonnepanelen op een niet geïsoleerd dak levert niet het gewenste resultaat. Daarom is het ook noodzakelijk om het dak aan een grondige inspectie te onderwerpen. Voor je een goed advies kan uitbrengen, moet je eerst weten hoe de staat van het dak is, de opbouw, de isolatie, maar ook hoe het met de rest van het complex er voor staat.”

VvE’s kunnen via Appartement & Eigenaar een gratis scan laten uitvoeren om te zien hoe het met de isolatiewaarde van het dak gesteld is. Wat als blijkt dat er te veel warmte ontsnapt? Wat is de vervolgstap??

Leenders: “Om vast te stellen wat de mogelijkheden voor een dak zijn heb je een specialist nodig. Het vraagt maatwerk en deskundigheid om te beoordelen wat de staat van het dak is, maar ook van het gehele complex en wat de beste opties zijn voor een maximaal rendement. De eerste stap is dan ook om een betrouwbaar en deskundig bedrijf met gekwalificeerde medewerkers te benaderen. Goedkope materialen, ondeskundig personeel, het ziet er misschien in eerste instantie financieel veelbelovend uit, maar duurzaam is het niet en vaak blijkt dat goedkoop duurkoop is. Beter eenmalig goed investeren en jarenlang duurzaam plezier hebben van een goed gerenoveerd dak, dan minder betalen met alle problemen van dien.”

Nou kom maar op met de cijfers. Hoe zit het met de besparing, terugverdientijd en keiharde euro’s? ?

Leenders: “De investering die zich het snelst terugverdient is nog altijd het isoleren van het dak, waarbij het voor de VvE ook interessant is om te kijken of er zonnepanelen ingezet kunnen worden voor het opwekken van elektriciteit in de algemene ruimtes. We hebben het dan over de zogenaamde energiedaken. Deze maken gebruik van energiebesparende materialen en natuurlijke energiebronnen zoals bijvoorbeeld dus zonnepanelen. Echter er zijn zoveel factoren die medebepalend zijn voor de besparing en terugverdientijd dat daar geen uitspraak over te doen is.” ?

“Het is ook mede afhankelijk van de staat van het dak”, aldus Verschoor. “Daken die niet geïsoleerd zijn die verdienen zich in zo’n vijf of zes jaar terug. De terugverdientijd is ook mede afhankelijk van wat je op en onder het dak kunt aanbrengen. En hoe goed geïsoleerd een dak ook is, als je gevelisolatie te wensen over laat en je appartementen zijn nog uitgerust met enkel glas, dan krijg je hele andere cijfers, dan wanneer de gehele schil van het complex goed geïsoleerd is.”?

Kramer: “Met behulp van speciale software kunnen onze dakdekkers wel berekenen wat het bestaande dak doet en hoe zich dat verhoudt tot het nieuwe dak en de besparing op de gasrekening. Maar dat is per project, per appartementencomplex weer afhankelijk van de bestaande opbouw. Met aanvullend isoleren op een bestaand dak en een nieuwe dakbedekking kan in 10 jaar worden terugverdiend met een levensduur van meer dan 25 jaar. Beter je geld op het dak dan op de bank kunnen we aantonen en bewijzen.” 

Dan toch nog even terug naar die innovaties, want wat voor de expert misschien oud nieuws is, is voor de consument misschien een eye-opener?

Leenders: “Dat zit ‘m dan denk ik toch in de verschillende soorten daken, materialen en de mogelijkheden, maar vooral in de levensduur van de producten. Als je het over duurzaamheid hebt dan begint dat bij de keuze voor een product dat minstens 25 jaar meegaat. Het gebruik van dit soort materialen wordt ook wel gestimuleerd door diverse financieringsconstructies. De interesse voor duurzaam wordt toch vooral nog subsidie gestuurd. Wat niet wegneemt dat ik er van overtuigd ben dat de toekomst groen en duurzaam is, daarom investeren wij al vanaf 2007 in duurzaamheid.”

Verschoor: “Ik denk dat een hele belangrijke ontwikkeling op het gebied van dakrenovatie en duurzaamheid is dat wij als bedrijven veel meer communiceren met en naar onze klanten toe. We denken mee, we adviseren en indien nodig wordt er gediscussieerd. Want een dak is pas duurzaam als het aan alle wensen en eisen voldoet. Het is aan ons om de wensen van de klant te vertalen naar het meest geschikte dak waar optimaal rendement uit gehaald wordt.”

Kramer: “Je beste reclame is een tevreden klant. Waar maken wat je beloofd en maken wat de klant vraagt. We stoppen als DAKlabeldakdekker dan ook veel tijd in het doorvragen bij de eigenaar of beheerder van het pand. Dan kan je de best betaalbare oplossing bieden.”

Over vakmensen gesproken, het werd al genoemd die wildgroei aan minder gekwalificeerde dakdekkers. Waar kun je nou als VvE op letten??

Kramer: “Er is een branche organisatie Vebidak, daar kunnen zich alleen maar leden bij aansluiten die zich al langere tijd bewezen hebben. Bedrijven die hierbij aangesloten zijn, zijn betrouwbare partijen. DAKlabeldakdekkers werken dan nog eens altijd met bewezen goede en duurzame producten van kwaliteitsleveranciers.”?

“Wat ik ook een goede graadmeter vindt”, aldus Leenders “is of je kunt zien in hoeverre een bedrijf zich extern laat controleren en of ze conform de beoordelingsrichtlijn gecertificeerd zijn. Er zijn afspraken hoe je een goed dak moet maken. Ben je als bedrijf KOMO gecertificeerd dan betekent dat, dat het bedrijf zich conformeert aan de letters van het vak. Je kunt ook informeren of een bedrijf VCA 1 of 2 sterren gecertifieerd. Is er aandacht voor de veiligheid? Wordt gereedschap gekeurd, worden ladders gekeurd? Dat zegt ook iets over de kwaliteit van een bedrijf. Doet een bedrijf iets aan het milieu, laten ze zich controleren op het werk, dat vind ik objectieve criteria om te beoordelen of je met een deskundige partij in zee gaat.”?

Verschoor: “Voor VvE’s is het belangrij dat ze met partijen in zee gaan die het totaalplaatje kunnen realiseren. Iemand die zorg draagt voor de afhandeling van het geheel. Maar ook een partij die wel eens nee zegt en adviseert iets juist niet te doen.”

Zoals?

Verschoor: “Soms wil een VvE zonnepanelen, maar is dat helemaal nog niet van toepassing. Zonnepanelen worden toch wel als heel duurzaam en groen gezien, maar dan moet het ook wel écht wat toevoegen. Soms is het verstandiger om eerst andere zaken op orde te brengen. Dat is de Trias energetica. Alle passieve onderdelen in de gebouwschil, zoals ramen, wanden, muren moeten eerst zoveel mogelijk energie besparen. Daarna ga je pas kijken naar en investeren in installatietechniek.”

Leenders: “Kijk ook uit met garanties. Soms is dit een schijnzekerheid. Goede producten, die op de juiste wijze zijn aangebracht gaan zeker 25 jaar mee. Belangrijk is de garantievoorwaarden goed door te lezen. Hoe steekt deze inhoudelijk in elkaar. Is het een garantie op naam, of een verzekerde garantie? Bij een garantie op naam bestaat het risico dat als het bedrijf ophoudt te bestaan, je kunt fluiten naar de garantie. Een gespecialiseerd bedrijf, aangesloten bij een brancheorganisatie, werkend volgens de letters van een erkende certificering en met aandacht voor veiligheid is de beste garantie die men kan krijgen.”

Met al die innovaties op technisch gebied, waar een leek al helemaal geen kijk op heeft, lijkt het toch best lastig om bij te blijven en de materialen te combineren. Hoe blijft dat overzichtelijk??

Kramer: “Soms zit innoveren niet alleen in het ontwikkelen van nieuwe producten, maar in het bedenken van methodes om deze producten zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen. Daar hebben wij in geïnvesteerd. Door alle innovaties en ontwikkelingen is er een enorm aanbod van producten op de markt. Daarbij is er door de crisis een soort wildgroei ontstaan aan goedkope producten en minder gekwalificeerde dakdekkers. Elke producent maakt voor verschillende toepassingen wel 20 soorten producten, waarbij elk product zijn specifieke eigenschappen heeft. Voor een plat dak hebben we uitgezocht dat er bijna 40.000 verschillende systemen zijn! ?Wij hebben een stichting opgericht waarin producenten en verwerkers met elkaar samenwerken. We hebben met iedereen om de tafel gezeten, van de producenten tot de dakdekkers en zo de producten en de toepassing optimaal op elkaar afgestemd. Welk product past het beste bij welk systeem. Zo hebben we een omgeving gecreëerd waarbij het innoveren van producten en diensten eenvoudiger wordt. Duurzaamheid is ook investeren in kwalitatief goede producten en vakmensen. ?Een goeie dakdekker kan zelfs met slecht materiaal een goed dak maken. Een slechte dakdekker kan zelfs met het beste materiaal nog een slecht dak maken. Je hebt goede materialen nodig, maar nog belangrijker zijn goede dakdekkers.”

Merken jullie dat er meer vraag is naar een specifiek soort dak??

Leenders: “We merken toch wel dat groendaken in opkomst zijn, dat heeft vooral te maken met het visuele en milieutechnische aspect. Ecologisch verantwoord bezig zijn wordt steeds belangrijker. Wist je trouwens dat de oudste groendaken de Tuinen van Babylon zijn? Toen was men al bekend met de positieve werking van groen op het dak.”?

Zijn er nog andere aspecten belangrijk op het gebied van dakrenovatie? De heren zijn het eenduidig eens dat dit de dakbeveiliging betreft?

Verschoor: “ We hebben het wel over duurzaam en innovatief,maar waar maar weinig over gesproken wordt is de dakveiligheid. Bij dakrenovatie is dakbeveiliging zeker een aandachtspunt. Voldoet de oude beveiliging nog aan de hedendaagse eisen. Voor de VvE is het absoluut noodzakelijk dat dit in orde is. De VvE heeft namelijk een zorgplicht, iedereen die op het dak werkzaamheden uitvoert, moet dit veilig kunnen doen. Wanneer er iets mis gaat, moet de VvE kunnen aantonen dat ze er alles aan hebben gedaan om het dak veilig te maken. Dakveiligheid is een absolute voorwaarde voor verantwoord dakbeheer.”

 

VvE Helpdesk Advies nodig voor uw VvE?

Raadpleeg onze VvE Helpdesk, een praktische vraagbaak en sparringpartner die uitkomst biedt bij uw VvE vraagstukken.

Reacties Laat een bericht achter
Log in met uw profiel

Om een reactie te kunnen plaatsen heeft u een profiel nodig.

Inloggen
Leeslijst
Wij waarderen uw privacy.
Wij en onze partners gebruiken technologie, zoals cookies, op onze website om advertenties te personalificeren en om verkeer te analyseren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met ons Privacy & Cookiebeleid.