Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE)

De SVVE verstrekt subsidie aan verenigingen van eigenaars, wooncoöperaties en woonverenigingen

Gepubliceerd: 07 februari 2023

De Subsidieregeling verduurzaming verenigingen van eigenaars (SVVE) komt voort uit de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) en de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). De SVVE verstrekt subsidie aan verenigingen van eigenaars, wooncoöperaties en woonverenigingen (hierna: verenigingen) om hen te stimuleren hun gebouwen te verduurzamen. De SVVE is ingegaan op 1 januari 2023.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat alle woningen en gebouwen in Nederland in 2050 CO2-arm zijn. Deze duurzame transformatie vraagt ook om investeringen in de verduurzaming van woningen. Daarom heeft deze regeling als doel verduurzaming te stimuleren in gebouwen van verenigingen, door subsidie te verstrekken voor:

 • advisering omtrent energiebesparing, duurzame energie of aansluiting op een warmtenet;
 • advisering omtrent het plaatsen van oplaadpunten;
 • investeringen in energiebesparende isolatiemaatregelen;
 • investeringen in duurzame warmtetechnieken;
 • investeringen in een centrale aansluiting op een warmtenet.

Subsidiekansen en criteria advisering

Subsidies voor advisering en procesbegeleiding (achteraf aanvragen)

De subsidie bedraagt 75% van de kosten, met een maximum afhankelijk van het aantal woningen in het gebouw. De subsidie kan aangevraagd worden nadat de activiteiten zijn uitgevoerd en betaald.

 1. Energieadviezen worden gesubsidieerd als deze niet ouder zijn dan twee jaar.
 2. De aanvraag kan gecombineerd worden met subsidie voor:
  1. een duurzaam meer jaren onderhoudsplan (DMJOP), als deze door de vereniging is vastgesteld.
  2. procesbegeleiding, als door de vereniging is besloten dat ten minste twee maatregelen uitgevoerd gaan worden binnen 60 maanden.

Subsidie voor advisering oplaadpunten (achteraf aanvragen)

Er wordt subsidie verstrekt voor advisering voor de realisatie van één of meer oplaadpunten op de parkeergelegenheid van het gebouw of groep van gebouwen. Het schriftelijk advies mag niet ouder zijn dan 5 oktober 2021.

Subsidiekansen en criteria verduurzamingsmaatregelen

Subsidies voor verduurzamingsmaatregelen (vooraf aanvragen)

De subsidie kan aangevraagd worden voor de maatregelen die hieronder staan beschreven, voor zover deze na datum subsidieaanvraag zijn uitgevoerd door een bouwbedrijf of bouwinstallatiebedrijf. Een VvE komt in aanmerking indien er ten minste één koopwoning is gelegen in het gebouw. Subsidie voor energiebesparende isolatiemaatregelen zijn:

 1. Dakisolatie of zolder- of vlieringvloerisolatie, waarbij;
  1. Tenminste 70% van het dakoppervlak wordt geïsoleerd;
  2. Het toegevoegde isolatiemateriaal een Rd-waarde heeft van ≥ 3,5;
  3. Het aanbrengen van lokaal gespoten PIR of PUR gebeurt met HFK-vrije blaasmiddelen.
 2. Gevelisolatie, waarbij:
  1. Tenminste 10 m² per appartement van de oppervlakte van de binnen- of buitengevel van de bestaande thermische schil wordt geïsoleerd;
  2. Het toegevoegde isolatiemateriaal een Rd-waarde heeft van ≥ 3,5.
 3. HR-glas of triple-glas, waarbij:
  1. Tenminste 8 m² per appartement van de oppervlakte van het glas, kozijnpanelen of deuren worden vervangen door HR++ glas, eventueel in combinatie met nieuwe kozijnpanelen of buitendeuren met een Ud-waarde van maximaal 1,5;
  2. Tenminste 8 m² per appartement van de oppervlakte van het glas, kozijnpanelen of deuren worden vervangen door triple-glas in combinatie met een isolerend kozijn met een Ud-waarde van maximaal 1,5 en eventueel in combinatie met nieuwe kozijnpanelen of deuren met een Ud-waarde van maximaal 1,0;
  3. Voor kozijnpanelen bedraagt de subsidie € 20 per m² bij HR++ glas, en € 90 per m² bij triple-glas.
 4. Spouwmuurisolatie, waarbij:
  1. Tenminste 10 m² per appartement van de oppervlakte van de bestaande spouwmuren in de bestaande thermische schil wordt geïsoleerd;
  2. Het toegevoegde isolatiemateriaal een Rd-waarde heeft van ≥ 1,1;
  3. Het aanbrengen van lokaal gespoten PIR of PUR gebeurt met HFK-vrije blaasmiddelen.
 5. Vloerisolatie of bodemisolatie, waarbij:
  1. Tenminste 70% van de gehele vloer wordt geïsoleerd;
  2. Het toegevoegde isolatiemateriaal een Rd-waarde heeft van ≥ 3,5;
  3. Het aanbrengen van lokaal gespoten PIR of PUR gebeurt met HFK-vrije blaasmiddelen.

Subsidies voor duurzame warmteopties (vooraf aanvragen)

 1. Lucht-waterwarmtepomp, grond-waterwarmtepomp of een water-waterwarmtepomp, waarbij de warmtepomp een thermisch vermogen heeft van maximaal 400 kW, of totaal maximaal 500 kW indien sprake is van meerdere warmtepompen.
 2. Een zonneboiler of zonneboilercombi, waarbij de zonneboiler(combi) bedoeld is voor warm tapwater, eventueel in combinatie met ruimteverwarming. De apertuuroppervlakte bedraagt ten hoogste 200 m².

De subsidie is afhankelijk van het vermogen van de warmtepomp, de jaarlijkse zonnebijdrage en het apertuuroppervlak bij een zonneboiler.

Subsidies voor centrale aansluiting op een warmtenet (vooraf aanvragen)

De subsidie voor de centrale aansluiting op een warmtenet wordt alleen verleend voor VvE’s met uitsluitend eigenaar-bewoners, en dus geen huurwoningen bevatten. De subsidie is afhankelijk van het vermogen.

Aanvullende energiebesparende maatregelen (vooraf aanvragen)

Onder aanvullende energiebesparende maatregelen wordt verstaan:

 1. Het voor de eerste keer aanleggen van een CO2 gestuurd ventilatiesysteem of balansventilatiesysteem met warmteterugwinning, met een rendement van ≥ 90%.
 2. Het dynamisch inregelen van het verwarmingssysteem.
 3. Het in de woning plaatsen van een energiedisplay dat verbonden is met een slimme meter.

Subsidie voor aanvullende energiebesparende maatregelen wordt alleen verleend in combinatie met subsidie voor energiebesparende maatregelen, duurzame warmteopties, centrale aansluiting op een warmtenet of een zeer energiezuinig pakket.

Zeer energiezuinig pakket (vooraf aanvragen)

Een zeer energiezuinig pakket is een samenhangend pakket van maatregelen, uitgevoerd in het hele gebouw, dat bestaat uit:

 1. energiebesparende isolatiemaatregelen en eventueel één of meer aanvullende energiebesparende maatregelen, waarvan de elementen voldoen aan de gestelde isolatiewaarden:
  1. een systeem voor CO2-gestuurde ventilatie of balansventilatie met wtw met een rendement van ten minste 90%;
  2. een kierdichtheid die blijkens een luchtdichtheidstest ten hoogste 0,4 bedraagt.
 2. De isolatiewaarden in een zeer energiezuinig pakket zijn:
  1. voor het dak: ten minste Rc 6,5 [m²K/W]
  2. voor de gevel: ten minste Rc 5,0 [m²K/W]
  3. voor de vloer of bodem: ten minste Rc 4,0 [m²K/W]
  4. triple glas in de thermische schil met een Ug-waarde van ten hoogste 0,7 [W/m²K] en
  5. voor de kozijnen: ten hoogste U 1,5 [W/m²K] en voor deuren in de gevel: ten hoogste Ud 1,0 [W/m²K].

Het zeer energiezuinig pakket kan mede bouwbegeleiding omvatten, mits deze wordt geboden door een erkende bouwbegeleider. Voor een zeer energiezuinig pakket wordt meer subsidie verleend.

Heeft u vragen bel ons op 0251 207450 of mail naar helpdesk@appartementeneigenaar.nl

VvE Helpdesk Advies nodig voor uw VvE?

Raadpleeg onze VvE Helpdesk, een praktische vraagbaak en sparringpartner die uitkomst biedt bij uw VvE vraagstukken.

Reacties Laat een bericht achter
Log in met uw profiel

Om een reactie te kunnen plaatsen heeft u een profiel nodig.

Inloggen
Leeslijst
Wilt u meer dan 3 items lezen?

Lees direct verder tot en met 10 items per maand met een gratis Basis-profiel.

Gratis aanmelden
Wij waarderen uw privacy.
Wij en onze partners gebruiken technologie, zoals cookies, op onze website om advertenties te personalificeren en om verkeer te analyseren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met ons Privacy & Cookiebeleid.