Gerelateerde suggesties:

Verbouwkompas.nl helpt professioneel te verbouwen

26 juli 2010
Het ministerie van VROM/WWI, NEN en SBR lanceren per 1 oktober het Verbouwkompas, te raadplegen via www.verbouwkompas.nl.
LEES VERDER

Met behulp van deze website kunnen zowel (particuliere) opdrachtgevers als bouwbedrijven stap voor stap heel gemakkelijk een verbouwing uitwerken, in relatie tot de meest voorkomende eisen uit het Bouwbesluit.

Ook als u geen bouwvergunning hoeft aan te vragen, moet een verbouwing voldoen aan alle wettelijke eisen. Maar hoe kunt u zich als bouwprofessional onderscheiden en op overzichtelijke wijze aantonen dat uw werk aan alle eisen voldoet? 'Kies uw verbouwopdracht op het Verbouwkompas, beantwoord de vragen, print de checklist uit en gebruik deze in het overleg met onder andere de opdrachtgever en gemeente.', aldus Rob de Groot van BouwGarant.

Kwalitatief goed werk waarmee je je onderscheidt

Voldoen aan het Bouwbesluit vergroot volgens SBR de kans op kwalitatief goed werk. U zorgt ervoor dat bijvoorbeeld een dakkapel of aanbouw veilig en comfortabel in gebruik is. 'Door te werken volgens het Verbouwkompas kunt u fouten voorkomen en kwalitatief hoogwaardig werk leveren dat aan alle eisen voldoet.'

Het Bouwbesluit bevat bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken in Nederland minimaal moeten voldoen. Gemeentelijke regels, voortkomend uit bijvoorbeeld bestemmingsplannen of welstandsnota's, blijven in het Verbouwkompas buiten beschouwing en moeten nog apart in ogenschouw worden genomen. 

Guido van Loon - Appartement & Eigenaar

Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!

Reacties

Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!