Méér ventileren moet!

De fabrikanten van balansventilatie omarmen initiatieven Vathorst die bijdragen aan méér ventilatie en betere ventilatie.

Gepubliceerd: 03 november 2013

De fabrikanten van balansventilatiesystemen hebben met veel interesse kennisgenomen van de onderzoeksresultaten van het GGD-onderzoek naar het effect van de verbetermaatregelen in woningen met balansventilatie in de Amersfoortse wijk Vathorst en de concrete maatregelen van het college van burgemeester en wethouders en de betreffende woningcorporaties en ontwikkelaars.

De fabrikanten juichen deze maatregelen toe, omdat zij er van overtuigd zijn dat onderhoudscontracten en vooral het bouwen van woningen met te openen ramen tot meer tevreden bewoners van woningen met balansventilatie had geleid en daardoor veel commotie omtrent deze ventilatiemethode voorkomen was. In combinatie met de initiatieven uit de ventilatiebranche om de deskundigheid omtrent ventilatiesystemen te vergroten en kwaliteit van installaties te kunnen borgen, zoals de onlangs geïntroduceerde VentilatiePrestatieKeuring, zijn de fabrikanten ervan overtuigd dat de toepassing van balansventilatie zal blijven bijdragen aan een comfortabel binnenmilieu in woningen in Nederland.

De afgelopen jaren hebben de fabrikanten zich ingespannen voor een kwaliteitsverbetering van balansventilatiesystemen en ventilatiesystemen in zijn algemeenheid. Dat is nodig omdat moderne, energiezuinige en comfortabele ventilatietechnieken vragen om zorgvuldigheid en deskundigheid voor, tijdens de bouw en bij oplevering. Betrokkenheid bij wet- en regelgeving, het geven van opleidingen en trainingen en het beschikbaar stellen van bewonersinformatie via www.mijninstallaties.info en www.mijnbalansventilatie.nl zijn voorbeelden van dergelijke initiatieven. Recentelijk is daar ook de VentilatiePrestatieKeuring bijgekomen waarmee de kwaliteit van een ventilatiesysteem bij oplevering geborgd wordt. Binnenkort wordt een kwaliteitssysteem voor het reinigen van woninginstallaties gelanceerd.

Dat nu ook vanuit overheid, bouwers en corporaties maatregelen worden getroffen om de bewoners de kwaliteit van het binnenmilieu te geven waar zij recht op hebben, juichen de fabrikanten dan ook alleen maar toe. De fabrikanten scharen zich dan ook positief achter:
- Het opnemen in het Bouwbesluit van geluidseisen en de verplichting spuivoorzieningen, zoals te openen ramen, toe te passen.
- Het initiatief om bewoners in Vathorst tegemoet te komen in het alsnog plaatsen van te openen ramen, kleppen of schuiven.
- Het stimuleren van professionele onderhoudscontracten in Vathorst.
- Het blijven voorlichten van bewoners in Vathorst over gebruik en onderhoud van en aan ventilatiesystemen.

De fabrikanten verwachten dat bovenstaande maatregelen een positief effect zullen hebben op de kwaliteit van het binnenmilieu. Energiebesparing en comfortverbeteringen hebben geleid tot steeds dichtere woningen. Ventilatie is noodzakelijk om deze woningen van een gezond en comfortabel binnenmilieu te kunnen voorzien. Initiatieven die bijdragen aan méér ventilatie en betere ventilatie worden dan ook omarmd door alle fabrikanten.

In de Amersfoortse wijk Vathorst zijn circa 1000 woningen voorzien van een balansventilatiesysteem, waarover de meeste bewoners tevreden zijn. In heel Nederland zijn er de afgelopen 20 jaar meer dan 300.000 woningen voorzien van een balansventilatiesysteem. De meeste bewoners zijn tevreden over de bijdrage die dit ventilatiesysteem levert aan de kwaliteit van het binnenmilieu.

De fabrikanten van balansventilatie zijn Agpo Ferroli, Bergschenhoek, Brink Climate Systems, Itho, J.E. StorkAir en Orcon BV. Zij zijn verenigd in de Kring HR Balansventilatie, via de VLA, de Vereniging Leveranciers van Luchttechnische Apparaten.

VentilatiePrestatieKeuring geeft zekerheid aan bewoners

De fabrikanten van (woonhuis)ventilatiesystemen introduceren de VentilatiePrestatieKeuring. Deze keuring geeft de bewoner zekerheid of zijn ventilatieinstallatie op een goede manier is ontworpen en geïnstalleerd en of de beloofde prestaties in de praktijk gehaald worden. De bewoner heeft immers recht op een gezond en comfortabel binnenklimaat.
Volgens de VLA, de Vereniging Leveranciers van Luchttechnische Apparaten is het de hoogste tijd dat bewoners een instrument in handen krijgen waarmee zij een comfortabel en gezond binnenklimaat kunnen afdwingen. In de praktijk worden er regelmatig fouten gemaakt in het ontwerp en de installatie van een ventilatiesysteem. Bovendien worden bewoners onvoldoende voorgelicht over een juist gebruik en onderhoud.
Tijdens de VentilatiePrestatieKeuring wordt gecontroleerd of het ontwerp voldoet aan de voorschriften, of er conform het ontwerp is geïnstalleerd en of de beoogde prestaties daadwerkelijk gehaald worden. Daarnaast wordt gecontroleerd of het systeem goed is te onderhouden en of de bewoners juist zijn geïnstrueerd. De VentilatiePrestatieKeuring is in te zetten voor alle beschikbare ventilatiesystemen. Mocht er iets niet kloppen dan heeft de bewoner een objectief bewijs in handen waarmee hij zijn recht kan halen. De ventilatieprestatiekeuring kan worden uitgevoerd voor oplevering maar ook, indien gewenst, in bestaande bouw.

Bewoners maar ook woningbouwcorporaties of Verenigingen van Eigenaren kunnen voor de ventilatieprestatiekeuring terecht bij daarvoor gecertificeerde bedrijven. KIWA is als certificerende instantie gestart met een kopgroep van bedrijven die als eerste hun certificaat nog dit jaar zullen behalen.
Het initiatief voor de VentilatiePrestatieKeuring wordt ondersteund door het ministerie van VROM en alle partijen in de bouw.Guido van Loon - Appartement & Eigenaar

VvE Helpdesk Advies nodig voor uw VvE?

Raadpleeg onze VvE Helpdesk, een praktische vraagbaak en sparringpartner die uitkomst biedt bij uw VvE vraagstukken.

Reacties Laat een bericht achter
Log in met uw profiel

Om een reactie te kunnen plaatsen heeft u een profiel nodig.

Inloggen
Leeslijst
Wij waarderen uw privacy.
Wij en onze partners gebruiken technologie, zoals cookies, op onze website om advertenties te personalificeren en om verkeer te analyseren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met ons Privacy & Cookiebeleid.