Thema
Financieel
Juridisch
Technisch
Profiel
Inloggen
Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!
appartement
& eigenaar

Appartement splitsen en verhuren, mag dit zomaar?

Er is een appartement in het appartementencomplex verkocht en de eigenaar gaat hier niet zelf wonen. De bedoeling is dat het gesplitst wordt in 2 wooneenheden en verhuurd gaat worden aan meerdere personen c.q. gezinnen. Mag dit zomaar?

Er is een appartement in het appartementencomplex verkocht en de eigenaar gaat hier niet zelf wonen. De bedoeling is dat het gesplitst wordt in 2 wooneenheden en verhuurd gaat worden aan meerdere personen c.q. gezinnen.

Mag dit zomaar?

BEKIJK ANTWOORD

Door Mr. Kim Kroon, Van Till Advocaten.

Een appartement kan niet 'zomaar' gesplitst worden in twee wooneenheden. Allereerst is het zo dat de betreffende eigenaar daarvoor een 'publiekrechtelijke' procedure moet doorlopen. Voor de werkzaamheden die aan een dergelijke splitsing zijn verbonden zal hoogstwaarschijnlijk een bouwvergunning bij de gemeente moeten worden aangevraagd. Tevens kan het zo zijn dat voor de verbouwing ook een splitsingsvergunning is vereist. De gemeente zal u daarover nader kunnen informeren.

Daarnaast is het zo dat de betreffende eigenaar eveneens gebonden is aan privaatrechtelijke regelgeving. Dit houdt in dat de eigenaar zich - als lid van de VvE - ook moet houden aan de VvE regelgeving, zoals de bepalingen van de splitsingsakte, het Modelreglement en eventueel Huishoudelijk Reglement. Het ligt voor de hand dat de eigenaar toestemming aan de VvE moet vragen om bijvoorbeeld dragende muren te doorbreken of indien hij veranderingen wil aanbrengen aan (andere) gemeenschappelijke zaken en/of delen (zie hiervoor de artikelen 9 - 16 Modelreglement 1992 en de artikelen 16 - 24 Modelreglement 2006).
Voorts rust op de eigenaar de verplichting om het bestuur op de hoogte te stellen van het feit dat zijn appartement aan een ander in gebruik is gegeven en dient hij ervoor zorg te dragen dat de betreffende huurder(s) schriftelijk verklaart zich te zullen houden aan de regelgeving van de VvE (zie hiervoor de artikelen 24-26 Modelreglement 1992 en de artikelen 35-38 Modelreglement 2006).

Kortom: er zijn behoorlijk wat aspecten waar de betreffende eigenaar rekening mee moet houden. Het verdient aanbeveling om de bepalingen van de Splitsingsakte, Modelreglement en Huishoudelijk Reglement wat dat betreft goed na te gaan.

Reacties

Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!

ZOEKSUGGESTIES