Gerelateerde suggesties:

MJOP: doe er uw voordeel mee!

01 november 2013
Het instandhouden van uw appartementencomplex is één van de belangrijkste taken die u als bestuurder van de VvE samen heeft. Een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) helpt u hierbij.
LEES VERDER

Een VvE is verplicht om sinds 1 mei 2008 te beschikken over een actueel Meerjaren Onderhoudsplan en zij dient ook de reservevorming hierop af te stemmen. Aan de hand van een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) wordt de status van het pand in kaart gebracht en wordt er gekeken naar de benodigde onderhoudswerkzaamheden zodat er inzicht komt in de te verwachte kosten. Op deze manier kunnen de servicekosten nauwkeurig gepland worden zodat er altijd genoeg reserve is voor (groot) onderhoud.

Doel van een meerjaren onderhoudsplanning

Er zijn meerdere redenen waarom u kunt kiezen voor een meerjaren onderhoudsplanning. Een belangrijke reden voor u kan zijn dat de onderhoudskosten inzichtelijk worden gemaakt. Meerjarenonderhoudsplanning wordt gezien als voorwaarde om te komen tot een beheersing van deze onderhoudskosten omdat de planning inzicht geeft in de kosten op korte en lange termijn. Hierdoor kunt u het te voeren onderhoudsbeleid op de toekomstige onderhoudskosten afstemmen. Zo kunnen wij een gespreid onderhoudsplan uitvoeren zodat u niet meer voor onverwacht hoge uitgaven komt te staan vanwege een vooraf afgesproken werkplanning. Tevens staat het gebouw voortdurend onder controle van een erkende vakman. Op deze manier bent u verzekerd van vakwerk en zorgeloos onderhoud voor de komende jaren. De beoogde tussentijdse inspecties door een erkende vakman geeft u tevens de zekerheid van zorgeloos en gepland onderhoud voor de komende jaren waarbij de tussentijdse mechanische schades op tijd worden onderkend en hersteld.

Uitgelicht: schilderwerk

Het onderhouden van de buitenschilderwerkzaamheden van het gebouw is niet alleen een zaak op niveau van eenmalig schilderwerk. Voor het behoud van de gewenste kwaliteit is het noodzakelijk vooruit te zien en aanstaand schilderwerk goed te plannen, zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan. Goed onderhoud is vooral een kwestie van vooruitzien en anticiperen. Vandaar dat er bijvoorbeeld wordt gekozen voor een 15-jarig onderhoudsplan.
Het 15-jarig onderhoudsplan bevat een gedetailleerde opsomming en beoordeling van alle bouwdelen van het gebouw die onderhoud vereisen. Al deze gegevens worden gekoppeld aan een cyclus en een tarief per eenheid. Op basis van deze gegevens ontstaat er tevens een berekening van de begrote kosten over de komende 15 jaren.
Via een zogenaamde nulmeting die eerst wordt gedaan, krijgt u inzicht in de staat van schilderwerk van het gebouw. Uit deze nulmeting wordt duidelijk welke onderdelen van het gebouw schilderwerkzaamheden behoeven om de kwaliteit weer op het vereiste niveau te brengen en of te houden.
Voor het maken van een gedegen meerjarenplanning van het buitenschilderwerk is het noodzakelijk dat het binnenschilderwerk geen gebreken vertoont. Een onvoldoende dampremming en of schades aan kitafdichtingen c.q. verbindingen leiden tot verhoogde vochtwaardes in de houten gevelelementen, waardoor versnelde verfschade ontstaat aan het buitenschilderwerk.

Uitgelicht: monumenten

Onderhoud of restauratie van een monumentaal pand vergt veel aandacht. Met name voor monumentale appartementen is het dan ook belangrijk om een onderhoudsplan te laten opstellen door een deskundig bureau. De inspecteurs onderzoeken de bouwkundige staat van het monument om inzicht in het onderhoud te krijgen, of ten behoeve van de voorbereiding op onderhoudswerkzaamheden of een verbouwing. Zij hebben specialistische kennis van en ervaring met historische materialen en de eigenschappen hiervan. Gebreken worden systematisch opgespoord, ook op plekken waar u zelf zelden of nooit komt. Door te werken met een onderhoudsplan worden de werkzaamheden meestal beter op elkaar afgestemd en vallen de totale kosten, over meerdere jaren, vaak een stuk lager uit. Hiermee wordt het onderhoudsproces overzichtelijk en voorkomt u onaangename verrassingen.Guido van Loon - Appartement & Eigenaar

Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!

Reacties

DMJOP
Benieuwd wat de duurzame verbeteringen voor uw gebouw zijn en wat de kosten hiervoor zijn?