Gerelateerde suggesties:

Nuancering handhavingsbeleid ILT

18 juni 2012
Holland Water Technology
LEES VERDER

Recent heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT, voormalig VROM Inspectie) aan bedrijven die werkzaam zijn in de legionella sector een brief gestuurd om aan te kondigen dat zij gaat handhaven op apparatuur die nog geen BRL K14010 certificering heeft.

ILT veroorzaakt hier ontzettend veel onrust mee. Immers, prioritaire instellingen die hun Legionella probleem serieus aangepakt hebben met een Ctgb goedgekeurd systeem krijgen nu te horen van ILT, via hun adviseur, dat die apparatuur verwijderd moet worden als die nog niet is gecertificeerd. Oók als ze inmiddels geen besmettingen meer hebben.

Aangezien handhaven betekent dat apparatuur verwijderd moet worden, is dit natuurlijk schadelijk voor de volksgezondheid. Het ILT heeft dat ingezien en inmiddels op 14 juni 2012 tijdens het Nationale Congres Sanitaire Technieken van de TVVL, bij monde van ing. Hans de Vries, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, ILT, Handhaving Drinkwater en Legionella aangegeven hier pragmatisch mee om te gaan:

* apparatuur met Ctgb goedkeuring mag blijven staan en worden geplaatst mits aan de 'ladder van VROM' is voldaan;
* en mits leverancier een certificatie traject voor ATA en KIWA is gestart, en dit kan aantonen;
* en legalisering daarmee in zicht is.

Daarnaast kunnen uitzonderingen worden gemaakt in het geval dat handhaving voor een eindgebruiker een onevenredig zwaar middel is. Binnenkort zal een beleidsregel worden uitgebracht waarin het bovenstaande wordt bevestigd.

Holland Watertechnology juicht dit besluit toe: liever ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Aangezien Holland Watertechnology met de BIFIPRO® aan al deze voorwaarden voldoet, kunt u veilig kiezen voor onze doeltreffende oplossingen.

Meer informatie: www.hollandwatertechnology.com.

Publicatiedatum: 19 juni 2012

Guido van Loon - Appartement & Eigenaar

Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!

Reacties

Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!