Hulp bij onderzoek naar en aanschaf van laadpalen

VvE’s worden geconfronteerd met leden die elektrische voertuigen hebben of van plan zijn aan te schaffen. Ze willen laadpunten op hun parkeerplaatsen, die zich soms in parkeergarages bevinden.

Gepubliceerd: 01 juli 2022

Media geven veel aandacht aan EV’s. Iedereen die een beetje op internet zoekt zal al snel informatie vinden over risico’s. De discussie van voor- en tegenstanders van laadpalen is lastig, zelfs enigszins gepolariseerd. Men vindt de informatie die zijn mening bevestigd, maar niet altijd de nuance van de mening van de ander.

Landelijk staat Nederland voor een grote transitieopgave in de mobiliteit. De in het regeerakkoord gemaakte ambitie om uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos te laten zijn, kan vertaald worden naar een wagenpark van 1,9 miljoen elektrische personenvoertuigen. Dit komt overeen met een laadbehoefte van 7.100 gigawatt uur (GWh) waar 1,7 miljoen laadpunten voor nodig zijn.

Dan heb je ook nog zoiets als de ‘notificatieregeling’. Heb je een modelreglement (splitsingsakte) van 2017 of is die van jullie VvE ouder? Hoe gaat het met de besluitvorming nu? En in de toekomst?

Conclusie is dat bijna iedere Nederlander zich realiseert dat er iets moet gebeuren aan klimaatuitdagingen, maar ook weet dat er serieuze uitdagingen kunnen zijn als het gaat om energietransitie, ook bij de VvE’s, en veiligheid. De exacte problematiek van voldoende capaciteit, ook in de toekomst en veiligheid is bij veel VvE’s onbekend. En de wens om laadpunten te plaatsen daarom wel eens onbemind.

Appartement & Eigenaar is zich daarvan bewust en heeft daarop ingespeeld.

Ontzorgen

Met voldoende kennis en ervaring kunnen wij VvE’s op dit gebied volledig ontzorgen. Als kapstok gebruiken we hiervoor het door NAL geïntroduceerde stappenplan voor “Laadoplossingen voor elektrische auto’s binnen de VvE”.

Stap 1: Voorbereiding

Na het verzamelen van de beschikbare informatie komen wij bij u op locatie kijken. We kijken dan wie er betrokken zijn, wat het draagvlak voor laadpunten is en wat het tijdspad is. Maar bijvoorbeeld ook welke prognose van aantal laadpalen en capaciteitsbehoefte reëel lijkt, hoe de situatie op dit moment is en wat mogelijk en of er een collectieve of individuele oplossing wenselijk is. Na dit gesprek zullen we de situatie schouwen zodat we een zo compleet mogelijk beeld hebben.

Stap 2: Uitwerking

De rapportage van fase 1 maakt duidelijk wat de wensen zijn en wat er mogelijk is. Met deze informatie kunt u zelf offertes aanvragen maar wij kunnen u daar ook bij helpen. We kijken met u wat de planvorming is, zoeken een leverancier en zorgen voor correcte besluitvorming in de VvE#. Belangrijke zaken in deze fase zijn ook de techniek en de brandveiligheid, het type laadinfrastructuur, de kosten, verzekering en financiering.

Stap 3: Realisatie

Het project zal gerealiseerd en opgeleverd moeten worden maar let er ook op dat één en ander onderhouden en beheerd zal moeten worden. Misschien dat er ook fasegewijs uitbreidingen zijn voorzien. Wij kunnen u daar in ieder geval bij helpen.

Subsidie

De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft sinds eind 2021 een subsidieregeling geopend. De Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) biedt ook de mogelijkheid om subsidie te verkrijgen voor de advieskosten voor het aanleggen van één of meer oplaadpunten. Deze subsidie is bestemd voor VvE's, woonverenigingen en wooncoöperaties met een eigen parkeergelegenheid. Het betreft een subsidiepot van € 900.000 waarvan per eind mei 2022 inmiddels ongeveer € 75.000 is verleend. De sluitingsdatum is 1 oktober 2023.

De subsidie is in het leven geroepen om laadpunten bij VvE’s te stimuleren. Een advies zoals wij voor u opstellen is bijvoorbeeld voor 75% te subsidiëren met een maximum van € 1.500.

Brandveiligheid parkeergarage

Wij hebben de ervaring dat de VvE vaak extra vragen heeft als het beschikt over een parkeergarage. Wat is het effect van laadinfrastructuur op de brandveiligheid? Zorgen over brandveiligheid kunnen leiden tot weerstand van bewoners of bestuur tegen de plaatsing van laadinfrastructuur.

Brandveiligheid van de parkeergarage is echter een breed onderwerp dat ook los van de laadinfrastructuur genoeg aandacht moet krijgen. “Als VvE-leden zorgen hebben over de brandveiligheid, is het verstandig dit in een apart traject onder de loep te nemen” zo stelt de NAL (Nationale Agenda Laadinfrastructuur). Appartement en Eigenaar onderkent deze zorg en biedt dit aparte traject als service aan. Aandacht voor algehele brandveiligheid is minstens zo belangrijk als de vraag of en waar een EV-laadpunt zit. Ook de kwaliteit van installatiedoorvoeringen, brandscheidingen zoals wanden en puien, brandwerende beglazing, de signalering van vluchtroutes en luchtstromen in de parkeergarage spelen allemaal een belangrijke rol bij de bepaling van de brand- en vluchtveiligheid. Als het nodig is doen we het er dus bij.

Hoe staat het nu met de maatregelen om de parkeergarage brandveilig te maken of te houden?

In de eventuele maatregelen voor de algemene brandveiligheid van de parkeergarage, kunnen aandachtspunten voor de laadinfrastructuur worden meegenomen. Onderzoeksbureau CE Delft en NIPV# heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de risico’s en risico-verminderende maatregelen. De conclusie is dat elektrische auto’s niet brandgevaarlijker zijn dan brandstofauto’s. Wel zijn er andersoortige brandscenario’s en moet er bij calamiteiten bij elektrische auto’s anders gehandeld worden dan bij conventionele auto’s. Daarom kan het nodig zijn om bij de installatie van laadinfrastructuur een aantal extra maatregelen te nemen.

De eisen voor brandveiligheid van parkeergarages liggen vast in het Bouwbesluit. In praktijk blijkt dat het ontwerp niet altijd overeen komt met de daadwerkelijk gebouwde situatie. Vaak is er sprake van omissies. Onze schouwing, die sowieso te allen tijde onderdeel is van onze diensten, brengt de gebreken in kaart. Realiseert u zich daarbij dat die gebreken en de eventuele maatregelen niets te maken hebben met de aanwezigheid van elektrische voertuigen of niet. Dit zijn gebreken die ook gelden voor parkeergarages waarin alleen maar conventionele auto’s geparkeerd zijn. In alle gevallen dus goed om hier eens over na te denken.

Wilt u ook hulp bij de aanschaf van laadpalen? klik hier

Meer informatie

De subsidieregeling is terug te vinden op www.rvo.nl.
Het stappenplan “Laadoplossingen voor elektrische auto’s binnen de VvE” is hier terug te vinden

Laadpalen-advies Laadpalen-advies

voor al uw vragen over een laadpaal bij de vve.

1
Introductie
2
Vragen
3
Gegevens

Vragen over laadpalen?

Met voldoende kennis en ervaring kunnen wij VvE’s op dit gebied volledig ontzorgen. Als kapstok gebruiken we hiervoor het door NAL geïntroduceerde stappenplan voor “Laadoplossingen voor elektrische auto’s binnen de VvE”.

Analyse van de huidige situatie
Uitwerking
Realisatie

Gegevens

Laadpalen-advies
Bedankt, wij hebben uw aanvraag succesvol ontvangen en nemen contact met u op.
Reacties Laat een bericht achter
Log in met uw profiel

Om een reactie te kunnen plaatsen heeft u een profiel nodig.

Inloggen
Leeslijst
Wilt u meer dan 3 items lezen?

Lees direct verder tot en met 10 items per maand met een gratis Basis-profiel.

Gratis aanmelden
Wij waarderen uw privacy.
Wij en onze partners gebruiken technologie, zoals cookies, op onze website om advertenties te personalificeren en om verkeer te analyseren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met ons Privacy & Cookiebeleid.