Thema
Financieel
Juridisch
Technisch
Profiel
Inloggen
Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!
appartement
& eigenaar

Wat moet de VvE weten over oplaadpalen? 

08 april 2019
Steeds meer auto's rijden op elektriciteit, er zijn dus ook meer laadpunten nodig. Grote kans dus dat er ook bij uw appartementencomplex een aantal oplaadpunten geplaatst moeten worden. Waar moet u als VvE rekening mee houden? 
LEES VERDER

De aanleg van laadpunten voor elektrische auto's zorgt logischerwijs voor vragen. Wie is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de extra stroomkosten en wie betaalt de aanleg van de laadpalen? Krijgt een appartementseigenaar met een elektrische auto ook gelijk een eigen parkeerplaats en hoe gaat men het verbruik bijhouden. Vragen genoeg voor de VvE dus. Wat in ieder geval duidelijk is dat men niet  'zomaar' een laadpunt mag laten aanleggen. Dit moet sowieso altijd in met goedkeuring en overleg van de VvE gebeuren. Om deze installatie namelijk aan te mogen brengen, moet de Algemene Ledenvergadering (ALV) toestemming geven.

Toestemming van de ALV

Volgens de Modelreglementen is het namelijk niet toegestaan om bij gemeenschappelijk gedeeltes aan de plafonds en/of de wanden voorwerpen op het hangen. Bovendien mogen er niet zonder de toestemming van de ALV wijzigingen aan, op of in gemeenschappelijke gedeelten aangebracht worden. Dus wanneer een eigenaar een oplaadpunt voor zijn of haar elektrische auto wil op de parkeerplaats, zal er toestemming nodig zijn. Goed om te weten is bovendien dat de vergadering voorwaarden kan verbinden aan het verlenen van toestemming en tevens kan bedingen dat de toestemming weer ingetrokken kan worden.

Individuele installatie

Allereerst is het goed te weten om wat voor type installatie het gaat. Betreft het een gemeenschappelijke installatie of een individuele?
Om met de laatste te beginnen: de individuele installatie. Zoals we eerder al lazen, is er toestemming van de VvE nodig. De kosten van de installatie zijn voor de betreffende eigenaar. Er is tijdens de vergadering een meerderheid van de stemmen nodig voor goedkeuring. Als VvE kan men bovendien voorwaarden aan de plaatsing stellen en zullen er duidelijke afspraken gemaakt moeten worden over de locatie en het gebruik.

Voorbeelden van de voorwaarden die de VvE kan stellen aan de installatie van een individueel laadpunt:

  • De installatie is voor eigen rekening en risico van de betreffende eigenaar.
  • De montage en installatie worden door een erkend bedrijf uitgevoerd.
  • Voorafgaand aan de installatie moet het werkplan ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd worden.
  • Na de installatie moet een certificaat of garantiedocument verstrekt worden aan het bestuur, waaruit blijkt dat de installatie volgens de voorschriften geinstalleerd is.
  • Wordt het oplaadpunt op een gemeenschappelijke elektriciteitsvoorziening aangesloten, dan is een tussenmeter noodzakelijk om het verbruik van het oplaadpunt door te belasten aan de betreffende appartementseigenaar.
  • De opstalverzekering moet vooraf goedkeuring hebben gegeven voor het installeren van het oplaadpunt.
    Het bestuur van de VvE mag te allen tijde bindende aanwijzingen geven met betrekking tot gebruik, onderhoud en herstel van het systeem. De kosten hiervoor zijn voor de betreffende appartementseigenaar.

Gemeenschappelijke installatie


Als er meerdere bewoners zijn die graag een oplaadpunt willen voor hun elektrische auto's, kan de VvE ook opteren voor een gemeenschappelijke installatie. Meerdere individuele eigenaren kunnen dan hier hun laadpunt op aansluiten. De kosten voor een gezamenlijke installatie worden door alle bewoners gedragen en alle bewoners mogen gebruikmaken van de installatie. Om dit te bewerkstelligen is een quorum nodig tijdens de vergadering één een tweederde meerderheid.

Overzicht in verbruik


Een intelligent laadpunt is een handige oplossing als er meerdere bewoners gebruikmaken van het oplaadpunt. Zo kun je gedoe over het verbruik voorkomen. Een intelligent laadpunt werkt met persoonsgebonden laadpassen. De kosten en het verbruik worden dan digitaal bijgehouden. Via de passen vindt identificatie plaats, zodat telkens als een bewoner gebruikmaakt van het laadpunt de stroomkosten automatisch en per bewoner bijgehouden worden. Een overzicht hiervan wordt maandelijks toegestuurd, zodat bewoners direct kunnen zien wat ze aan de VvE verschuldigd zijn. Erg handig dus.

Verplicht vanaf 2020

Zoals bekend worden er allerlei maatregelen genomen om elektrisch rijden te stimuleren. Het Europees Parlement heeft bijvoorbeeld onlangs het pakket ‘Schone energie voor alle Europeanen' goedgekeurd. Eén van die consequenties die hier uit voortvloeien is dat vanaf 2020 het verplicht is voor niet voor woning bestemde gebouwen een laadpaal te installeren per tien parkeerplaatsen. Dit geldt dus in eerste instantie niet voor appartementsgebouwen, maar voor bedrijven, kantoren en winkels, tenzij een deel van het gebouw ook een commerciële bestemming heeft. Daarnaast moeten er voor een extra tien procent van de overige parkeervakken voorbereidingen getroffen worden om gemakkelijk de bekabeling, die nodig is voor de uitbreiding naar meer laadvoorzieningen mogelijk maakt, aan te leggen. 

Wat betekent dit voor VvE's?


De maatregelen zijn met name relevant voor VvE’s waar zowel woon- als een commerciële functies gecombineerd zijn in een gebouw. Dus bijvoorbeeld bij VvE's waar ook winkels of kantoren onderdeel van het pand uitmaken. Verstandig dus voor deze VvE's om dit mee te nemen in hun plannen!

Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!

Reacties

LOG IN OM EEN REACTIE TE PLAATSEN
Frans Hodzelmans 2 maanden geleden

Dank je wel voor de info. Ik hoop dat ons bestuur deze info ook krijgt.. VvE De Componist te Roermond.

Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!

ZOEKSUGGESTIES