NVPB: Professionals in plaagdierbeheersing

Het weren en bestrijden van plaagdieren is met recht een vak apart. De afgelopen jaren is het aantal meldingen van plaagdieren toegenomen.

Gepubliceerd: 26 oktober 2013

Velen van u zullen misschien uit eigen ervaring kunnen meepraten over deze ongenode gasten. In plaats van zelf aan de slag te gaan met spuitbussen of flessen met bestrijdingsmiddelen, is het verstandig om een professioneel plaagdiermanagementbedrijf in te schakelen. Daarvoor kunt u terecht bij de Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement Bedrijven (NVPB). Mede dankzij de eigen Kwaliteitsnorm kunt u ervan op aan dat bij de NVPB aangesloten bedrijven beschikken over de nodige kennis, deskundigheid en ruime ervaring. Ieder z'n vak, toch?
Aan het NVPB-lidmaatschap worden strenge eisen gesteld, zo vertelt NVPB-voorzitter Rein Jonker. 'Bedrijven die bij onze vereniging zijn aangesloten, beschikken in elk geval over alle vereiste vergunningen en in het geval van bestrijdingstechnici, over de vereiste vakbekwaamheidsdiploma's', aldus Jonker. 'Onze leden kennen de levenscycli van te bestrijden organismen, de leefgewoonten en de wijze van ontwikkelen. Zij zijn op de hoogte van mogelijkheden en risico's van toe te passen middelen en methoden, en zijn in staat om op basis van deze vakkennis de juiste keuze te maken. Ze kennen bovendien de regels en veiligheidsvoorschriften, die voor de in Nederland toegelaten bestrijdingsmiddelen gelden en passen deze in hun dagelijks werk toe.'

Verschillende oorzaken

De afgelopen jaren is het aantal plaagdieren in ons land toegenomen. Volgens Jonker zijn er uiteenlopende oorzaken op te noemen voor het uitbreken van een plaag. 'Neem de temperatuur in huis (plaagdieren gedijen over het algemeen beter bij een hogere temperatuur), een hoge luchtvochtigheid, leidingen waardoor plaagdieren de woning binnenkomen of een spouwmuur die onbedoeld als nest fungeert', zo vertelt hij. 'De bouw van grote wooncomplexen maakt het voor insecten makkelijker zich te verspreiden. Ook de aanleg van vijvers, beekjes, parken en ander natuurschoon in woonwijken leidt juist daar tot een toename van het aantal plaagdieren waaronder muizen en ratten, met alle gevolgen van dien.' En dan is er nog de wijze waarop woningen tegenwoordig worden gebouwd. Jonker: 'Een groot aantal woningen en bedrijfspanden is zodanig geïsoleerd dat muggen, kevers, ovenvisjes, zilvervisjes en vlooien hier een ideaal leefklimaat vinden. Ook specifieke weersomstandigheden (zachte winter, warm voorjaar, meer neerslag) kunnen een opvallende toename van plaagdieren veroorzaken, waaronder wespen, spinnen, etcetera.' Het exacte schadebedrag door aanwezigheid van plaagdieren is volgens Jonker niet of nauwelijks aan te geven. 'De aard van de schade is namelijk heel divers: van vraatschade aan leidingen tot schade aan de volksgezondheid door het in aanraking komen met plaagdieren. De totale omvang laat zich alleen maar raden, maar duidelijk is dat deze in de honderden miljoenen euro's loopt. Des te belangrijker is het om plaagdierbestrijding en -beheersing op een goede manier in te vullen.'

Risico's

Of u plaagdieren zelf kunt bestrijden hangt niet alleen af van het soort organisme, maar vooral ook van de omvang. Bepaalde bestrijdingsmiddelen zijn in de winkel verkrijgbaar. Gebruik hiervan door particulieren is weliswaar door de overheid toegestaan, maar vraagt om een zeer zorgvuldige handelwijze. Een professional kent deze producten en is op de hoogte van eventuele risico's voor uw directe (woon)omgeving. Vanuit kennis en ervaring is hij de aangewezen persoon om op plaagdieren op een verantwoorde en juiste manier te bestrijden. Door hun kennis en kunde zijn NVPB-leden er bovendien specifiek op ingesteld om het milieu zo min mogelijk te belasten. Dankzij hun grote kennis over de leefwijze en schuilplaatsen van plaagdieren zijn ze in staat om plaagdieren effectief, dus met gebruik van zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen en een zo beperkt mogelijke milieubelasting te bestrijden.

Bij NVPB-leden begint een goede bestrijding met een onderzoek ter plaatse om de oorzaken van de overlast te achterhalen. Aansluitend worden aanbevelingen gedaan om toekomstige problemen te voorkomen. Daarna volgt, indien noodzakelijk, de bestrijding. Nazorg maakt nadrukkelijk onderdeel uit van het traject. De combinatie van de verschillende stappen zorgt ervoor, dat de bestrijding niet alleen effectief, maar ook met het oog op de lange termijn doeltreffend wordt uitgevoerd.

Meer kwaliteit

Als NVPB-voorzitter is Rein Jonker trots op het eigen Kwaliteitssysteem van de branchevereniging. In het najaar van 2008 werd dit geïntroduceerd. 'Hiermee verwachten we onze branche naar hoger kwaliteitsniveau te kunnen brengen', aldus Jonker. 'Onderwerpen als werkwijze, transport, opslag en arbeidsomstandigheden krijgen nadrukkelijk een plek in de geldende procedures. Een externe audit vormt een belangrijk onderdeel van het systeem.' Alle leden zullen naar verwachting vanaf eind 2012 gecertificeerd zijn en daarmee het predicaat 'NVPB Kwaliteitsbedrijf' kunnen voeren. Op de langere termijn hopen Jonker en zijn collega's het onderwerp plaagdierbeheersing hoger op de maatschappelijke agenda te kunnen krijgen. Het belang ervan voor onder meer de volksgezondheid geeft hiertoe aanleiding, zo vinden zij. 'Recentelijk heeft de Wereldgezondheidsorganisatie een rapport gepresenteerd waaronder meer aandacht wordt besteed aan het verband tussen de aanwezigheid van plaagdieren en bepaalde gezondheidsproblemen bij mensen. Nog te vaak wordt plaagdierbeheersing als iets vanzelfsprekends gezien. Terwijl de gevolgen groot kunnen zijn als er op dit gebied onvoldoende serieus te werk wordt gegaan. Tegen die achtergrond verdient het aandacht van ons allemaal', zo stelt Jonker beslist. 'Door de kwaliteit van onze branche als geheel te verbeteren en naar een hoger plan te brengen, hopen wij als NVPB daaraan een bijdrage te leveren. Onze leden zetten zich daar dagelijks voor in.'

Voor meer informatie kunt u terecht op www.nvpb.org

Klik hier voor een lijst van aangesloten bedrijven:
www.appartementeneigenaar.nl/nvpb.

Guido van Loon - Appartement & Eigenaar

VvE Helpdesk Advies nodig voor uw VvE?

Raadpleeg onze VvE Helpdesk, een praktische vraagbaak en sparringpartner die uitkomst biedt bij uw VvE vraagstukken.

Reacties Laat een bericht achter
Log in met uw profiel

Om een reactie te kunnen plaatsen heeft u een profiel nodig.

Inloggen
Leeslijst
Wij waarderen uw privacy.
Wij en onze partners gebruiken technologie, zoals cookies, op onze website om advertenties te personalificeren en om verkeer te analyseren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met ons Privacy & Cookiebeleid.