Financiële verrassingen voorkomen

Niemand garandeert u dat dergelijke vervelende gebeurtenissen uw Vereniging van Eigenaren voorbijgaan. Maar uw VvE kan wel de financiële consequenties beperken. Zo bent u er zeker van dat uw VvE niet voor financiële verassingen komt te staan.

Gepubliceerd: 12 december 2013

Speciaal voor VvE's hebben wij nu een collectieve opstalverzekerings korting geregeld.

Informeer nu vrijblijvend naar onze voordelen op info@appartementeneigenaar.nl 

 

Een lekkend dak of een uitslaande brand heeft vooral in een appartementencomplex forse consequenties. Niet alleen lopen de directe kosten snel op, ook de gevolgschade is vaak groot. Ook de kosten die samenhangen met aansprakelijkheid of juridische bijstand kunnen immers onvoorzien hoog zijn.
Wettelijke voorschriften Vereniging van Eigenaren

Een Vereniging van Eigenaren is bij wet verplicht om een opstalverzekering af te sluiten. Dit staat vermeld in artikel 8 van het modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 1992 van de Notariële Beroepsorganisatie. De vergadering van eigenaren, het hoogste orgaan van de VvE, stelt het verzekerd bedrag vast. Dit bedrag moet gelijk zijn aan de herbouwkosten van het gebouw, bijvoorbeeld nadat het geheel is afgebrand.

De verzekering

Het bestuur van de VVE moet er voor zorgen dat de opstalverzekering uiteindelijk ook geregeld wordt. Deze verplichte verzekering biedt dekking tegen water-, storm-, brand-, en ontploffingsschade. De verzekering wordt afgesloten voor de gezamenlijke eigenaars, die met elkaar de verzekeringspremie moeten betalen.

Slapende VVE

Er zijn nogal wat 'slapende' VvE's. Vooral in deze categorie komt het voor dat er in het geheel geen opstalverzekering is afgesloten. Het is wettelijk verplicht en bovendien zeer verstandig dit wel goed te regelen. Er zijn voldoende juridische dwangmiddelen om 'onwillige' bewoners te dwingen tot medewerking, tot beslaglegging aan toe.

Aanvulling

Veel VvE kiezen er voor om naast de opstalverzekering een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Dit is niet verplicht maar wordt wel sterk aangeraden. Ook overwegen steeds meer VvE's ook de fundering te verzekeren. Vooral sinds de ramp in Enschede is duidelijk dat ook een fundering kan beschadigen. De herstelkosten kunnen bij geval zeer hoog zijn.

Onderdelen van de VvE-verzekering

Gebouwenverzekering

Je moet er niet aan denken. Schade aan een woonappartementencomplex door brand, water of andere oorzaken. In een klap zijn veel eigenaren/bewoners gedupeerd en soms alles kwijt wat ze in hun leven hebben opgebouwd. Beheerders van Verenigingen van Eigenaars hebben in zo'n situatie de belangrijke taak te zorgen dat schades zo snel mogelijk kunnen worden hersteld. Een goede verzekeringspolis is hierbij onontbeerlijk en kan een hoop extra leed voorkomen.
De gebouwenverzekering dekt schade die door brand, storm of inbraak aan uw gebouw of appartement ontstaat. Soms is standaard een glasverzekering voor de appartementen en gemeenschappelijke ruimten opgenomen. Als bewoners hun appartement hebben verbouwd, met bijvoorbeeld een luxe keuken of een parketvloer, kan dit ook bij sommige verzekeraars worden meeverzekerd tegen het gunstige tarief van de gebouwenverzekering. Zo bespaart u fors op de premie.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheidsverzekering dekt de aansprakelijkheid van uw vereniging voor schade aan zaken en personen. Bijvoorbeeld de schade aan een geparkeerde auto wanneer een dakpan van het gebouw valt. Ook is de aansprakelijkheid gedekt voor werkzaamheden die in opdracht van het bestuur in eigen beheer worden uitgevoerd. Indien één van de eigenaren namens het collectief materiële of letselschade veroorzaakt aan derden kan de gehele vereniging aansprakelijk worden gesteld. De particuliere aansprakelijkheidsverzekeringen bieden hiervoor geen enkele dekking. Daarom is de VvE verplicht een verzekering af te sluiten tegen wettelijke aansprakelijkheid.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurders/eigenaars zijn hoofdelijk aansprakelijk (ieder voor zijn privévermogen) voor de financiële schade als gevolg van de foutieve uitvoering van een gezamenlijk besluit. De aansprakelijkheid van de vereniging als collectief, ieder lid individueel en een bestuurder zijn nauw verweven en kunnen dan ook niet los worden gezien. Een adequate dekking is dan ook zeker geen overbodige luxe, temeer daar het claimgedrag steeds meer toeneemt. Verweer tegen ongegronde aanspraken is tevens meeverzekerd. Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt u als bestuurder van een Vereniging van Eigenaren wanneer u aansprakelijk wordt gesteld voor fouten tijdens de uitoefening van uw functie. Ook als u in uw privévermogen wordt aangesproken. Hierdoor kunnen eigenaren, met een gerust hart, een bestuurdersfunctie binnen de VvE vervullen.

Rechtsbijstand

In deze complexe samenleving loopt ook een Vereniging van Eigenaren een steeds grotere kans om betrokken te raken bij een juridische geschil. Dit kan hoge kosten met zich meebrengen. Het is daarom raadzaam om een rechtsbijstandverzekering in uw VvE-pakket op te nemen. Dat biedt extra zekerheid wanneer u betrokken raakt bij een juridisch geschil.

Een rechtsbijstandsverzekering is niet verplicht. Een rechtsbijstandsverzekering kan toch nuttig zijn. Iedereen kan namelijk tegenwoordig in een juridische geschil betrokken raken en dus ook de VvE. Bovendien worden kosten van juridische bijstand - behoudens een verzekering of arrangement - ten laste gebracht van de algemene middelen van deVvE in geval van een proces. 

Amerikaanse toestanden zijn hier nog niet aan de orde, maar conflictsituaties worden steeds vaker door de rechter beslecht. Niet alleen is daar veel moeite en dus tijd mee gemoeid, maar een advocaat in de arm nemen kost tegenwoordig ook al gauw 150 euro per uur. U loopt geen onverantwoorde financiële risico's als u een rechtsbijstandsverzekering afsluit. De polis biedt vaak een onbeperkte dekking voor advies, behandeling en begeleiding.Guido van Loon - Appartement & Eigenaar

VvE Helpdesk Advies nodig voor uw VvE?

Raadpleeg onze VvE Helpdesk, een praktische vraagbaak en sparringpartner die uitkomst biedt bij uw VvE vraagstukken.

Reacties Laat een bericht achter
Log in met uw profiel

Om een reactie te kunnen plaatsen heeft u een profiel nodig.

Inloggen
Leeslijst
Wij waarderen uw privacy.
Wij en onze partners gebruiken technologie, zoals cookies, op onze website om advertenties te personalificeren en om verkeer te analyseren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met ons Privacy & Cookiebeleid.