Gerelateerde suggesties:

VROM-Inspectie maakt handreiking aanpak woonoverlast en verloedering

27 juni 2010
De VROM-Inspectie heeft een handreiking gemaakt voor gemeenten met daarin alle mogelijkheden die zij hebben om woonoverlast te bestrijden.
LEES VERDER

Woonoverlast, hinder in en rond de woning, kan variëren van verloederde tuinen en achterstallig onderhoud tot extreme overlast door vervallen (drugs-)panden, wietplantages of escalerende burenruzies.

Een buurt die langzaam 'een beetje' verloedert, kan verworden tot een onleefbare plaats met extreme vormen van overlast of zeer gevaarlijke en ongezonde situaties. Zo'n buurt weer prettig, gezond en veilig krijgen is een hele opgave. De gemeente is vanwege haar kennis over de lokale situatie en haar verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid en veiligheid van wijken de aangewezen partij om de regie te voeren over de aanpak en preventie van woonoverlast.

Handreiking

De Handreiking aanpak woonoverlast en verloedering biedt gemeentebesturen en -ambtenaren praktische ondersteuning bij het aanpakken van woonoverlast, gebaseerd op ervaringen uit de praktijk. Daarnaast biedt de handreiking een overzicht van de juridische en niet-juridische instrumenten die gemeenten kunnen inzetten om woonoverlast aan te pakken.

De Handreiking aanpak woonoverlast en verloedering bestaat uit:
- Een inventarisatie van veelvoorkomende woonoverlast-problemen;
- Handvatten voor het voorkomen en aanpakken van woonoverlast;
- Een overzicht van de wettelijke mogelijkheden om woonoverlast aan te pakken;
- Handvatten voor samenwerking met andere partijen;
- Stappenplannen voor de uitvoering van de bestuursrechtelijke aanpak;
- Voorbeeldmateriaal, zoals voorbeeldbrieven en de wetsteksten van de meest gebruikte wetten in dit verband;
- Casussen en praktijkvoorbeelden.

Lees hier het volledige PDF-bestand.

Guido van Loon - Appartement & Eigenaar

Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!

Reacties

Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!