Thema
Financieel
Juridisch
Technisch
Profiel
Inloggen
Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!
appartement
& eigenaar

Hoe krijg je een stille vloer?

01 november 2018
Een grote bron van ergernis binnen een appartementsgebouw is en blijft geluidsoverlast.
LEES VERDER

Het is natuurlijk ook erg vervelend als je het gevoel dat je niet meer prettig in je appartement kunt wonen door alle geluiden in het pand. Maar wat kun je doen en wat zijn de regels?

Als je overlast van geluid ervaart, is het verstandig allereerst na te gaan wat de oorzaak is. Probeer dit samen met je buren te doen, zo creëer je begrip voor elkaar. Houd in de gaten dat er twee soorten geluid zijn. Er is namelijk een verschil tussen luchtgeluid en contactgeluid. Luchtgeluid betekent dat de lucht rechtstreeks in trilling wordt gebracht en zich verplaatst via kieren en naden. Wat je hoort zijn bijvoorbeeld muziek, geluid van apparaten of ruis. Luchtgeluid is relatief eenvoudig te verhelpen. Spoor de gaten en kieren en zorg dat ze afgedicht wordt. Bij contactgeluid verplaatst het geluid zich door het gebouw via de constructie van het gebouw. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om getik, bonzen of dreunen. Dit is één van de meest voorkomende soorten van geluidsoverlast en weer wat lastiger aan te pakken. De beste tip is om dit type geluidsoverlast bij de bron aan te pakken. Probeer ervoor te zorgen dat de bron geen verbinding maakt met de constructie. Zeker in appartementen kunnen bijvoorbeeld harde vloerbedekkingen problemen opleveren wat betreft geluidsoverlast. Bij veel VvE's zien we dat er in de reglementen voorschriften zijn opgenomen over de afwerking van de vloer om zo hinder door contactgeluid te voorkomen. Uitgangspunt hierbij is doorgaans dat er in het geval van een harde vloerbedekking een tussenlaag gebruikt moet die een geluidsreductie van 10 dB oplevert. Om overlast te voorkomen is het namelijk noodzakelijk om zorg te dragen voor een goede geluidsdemping, aangezien er een geluidsreductie van 10dB naar de onderburen verplicht is. Deze 10dB heeft alleen betrekking op het contactgeluid; het geluid dat naar beneden gaat. Meestal wordt er verlangd (door de VvE) om een geluidsreducerende ondervloer te plaatsen.

Maar wat betekent de 10 dB?

Een ondervloer moet een vermindering van geluid realiseren, uitgedrukt in decibellen (dB).
Dit betekent de geluidsreductie voor de combinatie van de vloerbedekking en ondervloer ten opzichte van de kale betonnen draagvloer. Soms wordt er over een eis van 12 dB of 15 dB (van de VvE of in een huurcontract) gesproken, maar de norm volgens de NSG (Nederlandse Stichting Geluidshinder) is 10dB. Daarnaast zie je vaak ondervloeren met een zogenaamde hoge geluidsreductie bijvoorbeeld 16 of 19 dB. Deze meetwaardes komen echter tot stand bij tests zonder vloerbedekking. Deze waardes zouden mogelijk zijn als je geen vloerbedekking over de ondervloer heen legt. Zodra er een vloer(bedekking) over deze ondervloer gelegd wordt, verandert namelijk het geluiddempende vermogen van de ondervloer.

Ondervloer uitgebreid getest

De ondervloeren van nu worden dan ook worden uitgebreid getest. Omdat iedere vloerbedekking een eigen akoestiek heeft, zijn hiervoor verschillende TNO-gecertificeerde ondervloeren ontwikkeld om de vereiste 10 dB geluidsreductie te behalen. Alleen ondervloeren met een TNO-rapport worden aanvaard door de VvE. Maar waar moet je per vloer rekening mee houden?

Tapijt

Er zijn veel soorten ondertapijt, onder andere van vilt en schuimrubber. Bijzondere producten zijn het zogenaamde renovatienet en renovatievlies. Het renovatienet is speciaal ontwikkeld voor het leggen van tapijt op bestaande harde vloerbedekking. Met renovatievlies kan nieuw tapijt over bestaand tapijt gelegd worden.

Lamelparket en laminaat

Bij toepassing van lamelparket en laminaat moet de ondervloer vooral egaliseren en isoleren (akoestisch en thermisch). Bovendien is het aanbrengen van dampdichte folie onder deze vloertypen noodzakelijk om te voorkomen dat er van onderaf vocht in de vloer kan dringen.

Vinyl

De ondervloer voor een vinylvloer, moet de ondervloer in goede staat zijn. Dat betekent dat hij gelijk en glad moet zijn, alle gaten en/of deuken opgevuld en de alles zo goed mogelijk vlek-, vuil- en vochtvrij zijn.

Steen

Voor tegel- en natuurstenen vloeren bestaan er geluidsisolerende ondervloeren, zodat deze vloertypen toch in appartementencomplexen gelegd kunnen worden. Dit samengestelde materiaal isoleert niet alleen contactgeluid naar aangrenzende woningen, maar absorbeert ook het akoestische geluid in de woning zelf.

Maar wat doe je als je geluidsoverlast door een ander ervaart?

Kom je er niet uit in een gesprek met de desbetreffende buren? Pak allereerst de splitsingsakte en het huishoudelijk reglement erbij. Staat hier bijvoorbeeld een verplichting in om alleen zachte vloerbedekkingsmaterialen te gebruiken? Of is er sprake van een verbod om geluidsoverlast te veroorzaken door het gebruik van harde ondergronden? In zulke gevallen kun je bij de VvE aankloppen en vragen om actie te ondernemen. Er worden dan namelijk regels overtreden. Er kan uiteindelijk zelfs een boete opgelegd worden. Doet de VvE niets? Dan kun je ook zelf de betreffende buren aanspreken. Als lid van de VvE heb je namelijk hetzelfde recht als het bestuur. Ook jij kunt dus van je buren eisen dat de regels nageleefd worden. Belangrijk is wel goed na te gaan hoe de regel is dat geen harde vloerbedekkingsmaterialen mogen worden toegepast is vastgelegd. Is deze regel absoluut bedoeld of niet? Een absoluut verbod geldt namelijk altijd en voor iedere eigenaar.

Pak het aan!

Neem geluidsoverlast (bij jezelf of anderen) niet te licht op, want mensen kunnen hier serieuze (gezondheids)klachten door ervaren. Uit onderzoek blijkt zelfs dat mensen die zelf iets ondernemen tegen geluidsoverlast, minder gezondheidsproblemen ervaren, dan degenen die geen actie ondernemen. Dus ga altijd na wat je kunt doen!

Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!

Reacties

Uw vraag niet beantwoord?
Wij helpen u graag verder!

ZOEKSUGGESTIES